Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #721 [Osobní jména: víceslovná].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-5/25
Stav:
#11942
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Skloňuje se u tohoto jména i ta část „y Saavedra“?
Klíčové slovo: Miguel de Cervantes y Saavedra
Odpověď: U tohoto typu jmen je možné skloňovat všechny části po předložce: Miguela de Cervantese y Saavedry, nebo je možné v souladu s původním předložkovým významem de (jak se užívalo u šlechtických přídomků) ponechat tuto část jména nesklonnou: Miguela de Cervantes y Saavedra. Chápání této části jména jako šlechtického přídomku, respektive jako předložky a místního jména, je však v současnosti oslabené a v úzu převažuje skloňování všech částí jména, jako by šlo o běžné příjmení.
Zvažované varianty:
y Saavedra y Saavedry
Poslední užití: 26.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná - 1 Jména obsahující předložku, člen, spojku apod.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10944
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak bych měla v knize skloňovat víceslovná tibetská jména?
Klíčové slovo: tibetská jména
Odpověď: Pokud lze jméno začlenit do českého deklinačního systému, doporučujeme je skloňovat. V případě víceslovných orientálních jmen je možné skloňovat pouze poslední část jména, případně první a poslední část: Tu Fu, Kim Il-song: 2. p. Tu Fua, Kim Il-songa a Kima Il-songa. Pro zacházení s konkrétními jmény doporučujeme konzultace s odborníky na daný jazyk, kteří mohou lépe než bohemisté posoudit vhodnou transkripci jména, ze které následně vychází i způsob skloňování.
Poslední užití: 17.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná - 5.2 Čínská, korejská a vietnamská jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10166
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Když mám spojení s 2. p. jména Hanna Maria, jak by mělo znít? Jde mi hlavně o jméno Maria: knihy Hanny Marie/Marii?
Klíčové slovo: Hanna Maria
Odpověď: Jména zakončená v písmu na ‑ia a ve výslovnosti na [ija] mají základní způsob skloňování podle vzoru „růže“, přestože v 1. p. jsou zakončena na ‑a. Důvodem je analogie s počeštěnými podobami těchto jmen zakončenými na ‑ie: Maria –⁠ Marie: 2. p. knihy Hanny Marie. Při skloňování jmen neznámých, neobvyklých, která nemají analogické podoby se zakončením na ‑ie, se objevují i tvary podle vzoru „žena“. Sporadicky se mohou vyskytnout i u jmen, která tuto počeštěnou verzi mají, jako je právě Maria, protože pisatel může chtít, aby byla ze všech pádových tvarů odvoditelná základní podoba jména, tedy že žena se nejmenuje Marie, ale Maria. Z toho důvodu nelze vyloučit ani koncovky vzoru „žena“ (knihy Hanny Marii), byť se objevují spíše sporadicky. Volba záleží vždy na kontextu.
Zvažované varianty:
Marii Marie
Poslední užití: 25.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 2, Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti měkká souhláska

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9896
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Jak oslovit paní, která se jmenuje příjmením Oliva Nováková? Vážená paní ...?
Klíčové slovo: Oliva Nováková
Odpověď: Jména tohoto typu jsou v češtině poměrně nová a dosud se neustálil způsob jejich užívání, proto se nelze opřít o jazykovou normu. Z hlediska systémového přicházejí v úvahu dvě možnosti. 1. Ponechat obě části příjmení nesklonné: Vážená paní Oliva Nováková (respektive nesklonné je příjmení Oliva; přechýlené příjmení Nováková nesklonné není, ale má pouze v 5. p. tvar stejný jako tvar 1. p.). 2. Použít tvar 5. p. i u první části jména: Vážená paní Olivo Nováková. Je třeba počítat s tím, že obě podoby mohou čtenáře či posluchače zarazit, a to právě pro to, že tento typ jmen je zatím v českém prostředí neobvyklý.
Zvažované varianty:
Oliva Nováková Olivo Nováková
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování víceslovných příjmení; Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8060
Užití:
1 0 1
Dotaz: Osobní jména: víceslovná
Konkrétní dotaz: Při psaní práce jsem narazil na problém, na jehož řešení se nedokážeme shodnout. Jedná se o skloňování jména Michel de la Barre. Potřeboval bych napsat větu týkající se jeho dopisu. Byla by správná možnost „v dopise Michela de la Barra“? Nebo se skloňuje jen křestní jméno, případně příjmení jiným způsobem (de la Barreho)?
Klíčové slovo: Michel de la Barre
Odpověď: Protože jméno Barre má na konci nevyslovované -e a při zařazení ke skloňovacímu typu se ve většině případů vychází z vyslovované podoby, náležité skloňování je Michela de la Barra, Michelu de la Barrovi atd. Vzhledem k tomu, že toto osobní jméno obsahuje předložkové spojení, bylo by rovněž možné skloňovat pouze rodné jméno, tedy Michela de la Barre, Michelu de la Barre atd. To se obvykle dělá u šlechtických přídomků. Toto jméno se v českých textech vyskytuje zřídka, a tak nelze určit, který ze způsobů skloňování je v českém prostředí běžnější.
Zvažované varianty:
Michela de la Barra Michela de la Barreho Michela de la Barre
Poslední užití: 23.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná - 1 Jména obsahující předložku, člen, spojku apod.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 1.5 Jména zakončená v písmu na samohláskové písmeno a ve výslovnosti na souhlásku

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.