Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #719 [Osobní jména: ženský rod].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/6, položky: 1-10/51
Stav:
#12196
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje ženské jméno Megha? Jde o překlad z angličtiny a děj knihy se odehrává v Americe.
Klíčové slovo: Megha
Odpověď: Při skloňování se vždy vychází z výslovnosti. Pokud není známý původ jména, podle kterého bychom mohli výslovnost zjistit, můžeme pouze spekulovat. Pokud budeme předpokládat, že se jméno čte [mega], pak by se mělo skloňovat pravidelně podle vzoru „žena“, jen ve 3. a 6. pádě dochází k hláskové alternaci (jako u jména Olga): Meghy, Meze, Meghu, Megho, Meghou.
Poslední užití: 21.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12036
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak by se měla skloňovat ženská jména typu Connie, Macie, Evie, která jsou zakončená na [í]?
Klíčové slovo: Macie, Connie, Evie
Odpověď: Ženská osobní jména, která jsou ve výslovnosti zakončená na [í], zůstávají nesklonná. Pokud bychom jména četli se zakončením [ije], pak bychom je skloňovali podle vzoru „růže“, např. Vidím Evii. Pokud je však na konci jména výslovnost [í], pak by jméno mělo zůstat ve všech pádech nesklonné.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [é], [o], [ó], [u], [ú], [ou], [i], [í] - 4. Jména zakončená ve výslovnosti na [i], [í]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12035
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Překladatel napsal jméno Katie [kejtí] ve 3. p. ve tvaru Katii (vykládal něco Katii). Je to tak správně? Já bych to nechal nesklonné.
Klíčové slovo: Katie
Odpověď: Ženská osobní jména, která jsou ve výslovnosti zakončená na [í], zůstávají nesklonná. Pokud bychom jméno četli se zakončením [ije], pak by byl tvar 3. p. Katii v pořádku. Pokud je však výslovnost [kejtí], pak by jméno mělo zůstat nesklonné.
Zvažované varianty:
Katie Katii
Poslední užití: 21.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [é], [o], [ó], [u], [ú], [ou], [i], [í] - 4. Jména zakončená ve výslovnosti na [i], [í]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11934
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak mám oslovit ženu, která má dvojité příjmení Svoboda Nováková? Skloňuje se ta první část Svoboda?
Klíčové slovo: Svoboda Nováková
Odpověď: U zdvojených příjmení, jejichž první část je nepřechýlená a zakončená na -a, se obvykle skloňuje až část druhá (2. p. bez Svoboda Novákové), což znamená, že 5. p. takového příjmení je totožný s 1. pádem: Svoboda Nováková. Teoreticky by sice bylo možné utvořit tvar 5. p. jména Svoboda podle vzoru „žena“, ale v praxi se tento způsob neužívá.
Zvažované varianty:
Svoboda Nováková Svobodo Nováková
Poslední užití: 10.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména víceslovná - 4 Víceslovná ženská příjmení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10955
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Je v pořádku, když překladatelka při skloňování odsouvá -h a skloňuje jméno podle vzoru "žena" a vytváří přivlastňovací tvar Debořin?
Klíčové slovo: Deborah
Odpověď: Ano, je možné skloňovat jméno s němým -h na konci tak, že koncové -h odsouváme a přidáváme pádové koncovky místo něj: 2. p. Debory, Deboře. Tento způsob umožní jméno začlenit do morfologického systému a odlišit jednotlivé pádové tvary. Bylo by možné rovněž ponechat jméno nesklonné, protože v určitých situacích může být pro mluvčího/pisatele důležité zdůraznit, že dotyčné jméno je Deborah, nikoli Debora, a to kvůli jednoznačné identifikaci dané osoby.
Poslední užití: 7.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 1d Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti tvrdá nebo obojetná souhláska (typ Veronika, Hana, Uršula, Bertha, Jessica, Rebecca, Deborah)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10259
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Nejsme si jisti, jak napsat, že jsme obdrželi dopis od paní, která má příjmení Mudra. Jaký by mělo jméno tvar: od paní Mudra, Mudré, Mudry, Mudrové?
Klíčové slovo: Mudra
Odpověď: V případě tohoto jména přichází v úvahu více možností a bez věcných znalostí nelze říci, která je zde vhodnější. Mohlo by se jednat o původem přídavné jméno, které je uvedeno pouze s krátkou koncovou hláskou (typ Ewa Farna), pak by byl tvar 2. p. od paní Mudré. Další možností je, že jde o nepřechýlenou ženskou podobu od mužského jména Mudra. V takovém případě je možné ponechat jméno v nesklonné podobě nebo skloňovat podle vzoru „žena“ (od paní Mudra/Mudry). Obě varianty je možné použít. Nedá se zde mluvit o správnosti, neboť se jedná o jev v českém jazyce nový a neustálený. Nelze říci, která z možných podob nepřechýlených příjmení se v budoucnu stane noremní, prozatím se v úzu vyskytují obě. Nelze vyloučit ani připojení přechylovací přípony -ová a pravidelně skloňovat, ale obvykle se to z respektu k přání nositelky jména nedělá.
Zvažované varianty:
Mudry Mudra Mudrové Mudré
Poslední užití: 20.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovotvorba - přechylování

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10217
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak zacházet s názvem rodu ve spojení s ženou, např. Marie Sforza?
Klíčové slovo: Sforza
Odpověď: U jmen (příjmení nebo jmen rodových) zakončených na -a přicházejí v úvahu dvě možnosti: skloňovat jméno podle vzoru „žena“: bez Marie Sforzy (tento způsob bychom doporučovali, pokud se jméno vyskytne samostatně) nebo ponechat nesklonné (bez Marie Sforza). Obě varianty jsou možné. Tento typ jmen je v češtině spíše okrajový a není pro něj ustálená žádná jednoznačná norma. Je třeba počítat s tím, že posluchačům či čtenářům mohou jedna, druhá či obě varianty připadat příznakové, a je možné, že ani jednu z nich nebudou považovat za neutrální.
Poslední užití: 3.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku

ID související odpovědi: #10216
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10105
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Zůstává při skloňování psaní se dvěma n, když máme zdrobnělinu od jména Marianna?
Klíčové slovo: Marianka, Mariannka
Odpověď: Podoby při skloňování závisejí na tom, jaká je základní podoba zdrobněliny v 1. p. Pokud jméno Marianna zdrobníme na Marianka, všechny pádové podoby budou obsahovat jedno n. Pokud i ve zdrobnělině ponecháme -nn- (Mariannka), je třeba -nn- ponechat i ve všech pádech při skloňování.
Poslední užití: 6.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Domácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10102
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se má skloňovat ženské jméno Lea?
Klíčové slovo: Lea
Odpověď: Jméno Lea se skloňuje podle základního vzoru "žena" ( 2. p. Ley), ale vzhledem k zakončení na -ea se v některých pádech vyskytují dubletní tvary podle tzv. podvzoru „idea“: ve 3. a 6. p. tvary Lei i Lee.
Poslední užití: 8.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 3. Jména ve výslovnosti zakončená na [oa], [ua], [ea]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10059
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: ženský rod
Konkrétní dotaz: Mám jméno herečky Tarra White. Jak mám utvořit 3. p. [taře]? Jak to bude vypadat v psané podobě?
Klíčové slovo: Tarra
Odpověď: U jmen, která mají před koncovkou dvě r, jako je právě Tarra, dochází ve 3. a 6. p. k hláskovému zjednodušení a na základě mluvené podoby se i v psané verzi objevuje ř: Taře [taře]. Stejným způsobem se zachází i s jinými jmény, např. Sierra Leone: Sieře Leone apod.
Zvažované varianty:
Taře
Poslední užití: 29.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 1 b) c) Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti tvrdá nebo obojetná souhláska
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 1 b) Jména, ve kterých koncovému ‑a předchází ve výslovnosti tvrdá či obojetná souhláska

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.