Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #718 [Osobní jména: mužský rod: psaní i-y].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-7/7
Stav:
#10942
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Když mám mužské méno Lanča, tak jaký tvar jména mám použít ve spojení spojení „ve věci pana Lanča? Lanči“?
Klíčové slovo: Lanča
Odpověď: Mužská jména zakončená na -a skloňujeme podle vzoru „předseda“. Pouze u jmen, ve kterých koncovému -a předchází měkká souhláska, bude v koncovce 2. p. -i: ve věci pana Lanči.
Zvažované varianty:
Lanča Lanči
Poslední užití: 22.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10076
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Když oslovím člověka, který se jmenuje Jens („milý Jensi“), bude na konci -i, nebo -y?
Klíčové slovo: Jens
Odpověď: Jméno Jens se na základě zakončení na -s řadí v rámci osobních jmen k měkkému vzoru „muž“ (2. p. Jense jako „muže“), proto v 5. p. bude koncovka -i: milý Jensi.
Zvažované varianty:
Jensi Jensy
Poslední užití: 20.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - 2.1 Jména zakončená na ‑s, ‑z, ‑x

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9901
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Jak se čeština dívá na slovenské měkké ľ? Mělo by se po této souhlásce psát v koncovce -i, nebo -y? Např. ve jméně Guľa.
Klíčové slovo: Guľa
Odpověď: V češtině měkké ľ nehraje pro pravopis žádnou roli. V češtině se měkké a tvrdé l/L nerozlišuje, a proto se s ním v textech zachází jako s obojetným. V koncovce jmen skloňovaných podle vzoru „předseda“ nebo „žena“ bychom měli psát -y: Guľy.
Zvažované varianty:
Guľy Guľi
Poslední užití: 8.12.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7526
Užití:
1 0 1
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Dobrý den, měla bych dotaz na psaní i nebo y u jména Ríša. Když napíšu - setkali jsme se u Ríši, je to správně?
Klíčové slovo: Ríša
Odpověď: Toto jméno se sice skloňuje podle vzoru „předseda“, ale protože koncovému -a předchází pravopisně měkké písmeno, je náležitá podoba 2. p. Ríši.
Zvažované varianty:
Ríši Ríšy
Poslední užití: 1.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - 1.1 Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu na ‑a

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2725
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje mužské příjmení Peca? Myslím si, že vzorem je „předseda“, ale nelíbí se mi to tvrdé y v koncovce 2. p.
Klíčové slovo: Peca
Odpověď: Příjmení Peca se skloňuje podle vzoru „předseda“, ale v psané podobě se ve 2. p. kvůli měkké souhlásce -c napíše v koncovce -i. Tvary jsou tedy Peci, Pecovi, Pecu, Peco, Pecovi, Pecou.
Poslední užití: 24.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]; Psaní i – y po písmenu c

Kde popsáno: IJP: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á].

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2488
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Jaké i/y by mělo být ve spojení „k rukám pana Ampaty“?
Klíčové slovo: Ampata
Odpověď: V koncovce jména by mělo být ve 2. p. j. č. -y: Ampaty. Jméno se skloňuje podle vzoru „předseda“ (2. p. „předsedy“).
Zvažované varianty:
Ampaty
Poslední užití: 11.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] - sekce 1 Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu na -a

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1097
Užití:
1 1 0
Dotaz: Osobní jména: mužský rod: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar jména v oslovení: 1. p., nebo 5. p.? Bude na konci i, nebo y?
Klíčové slovo: Wawracz
Odpověď: Při oslovení bychom měli použít 5. p. V tom případě bude v koncovce jména -i: pane Wawraczi.
Zvažované varianty:
Wawracz Wawraczi
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?