Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #711 [Nejasná životnost, kolísání].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/11
Stav:
#7957
Užití:
1 0 1
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Prosím o radu ohledně podstatného jména chatbot. Jak se skloňuje? Vídám v textech tvar chatbota. Je to správně?
Klíčové slovo: chatbot
Odpověď: Tvar 4. p. s koncovkou -a (např. pojmenujte chatbota) je v pořádku. S výrazem chatbot doporučujeme zacházet stejně jako se substantivem robot. To může být podle kontextu chápáno jako životné i neživotné. Totéž lze doporučit i pro výraz chatbot – v pořádku jsou jak tvary odpovídající vzoru „pán“, tak vzoru „hrad“: 2. p. chatbota i chatbotu, 4. p. chatbota i chatbot, 1. p. mn. č. chatboti i chatboty. Podrobné vysvětlení najdete v drobnosti "Chatbot" v časopise Naše řeč (http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8520).
Poslední užití: 21.4.2020
Atributy odpovědi
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách: článek A. Černé v NŘ: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8520.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5293
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je slovo agility
Klíčové slovo: agility
Odpověď: Pokud jsou jména ve výslovnosti zakončená na [i], tak se většinou řadí k rodu střednímu (to taxi, derby). Někdy může mít na rod vliv i blízký český ekvivalent (ta lobby - jako nátlaková skupina, tsunami jako vlna). Slovo agility zatím slovníky nezachycují, ale vzhledem k významu (sport se psy, v angličtině hbitost) by mohlo hrát roli právě slovo hbitost, proto nelze vyloučit vedle rodu středního ani rod ženský. U tohoto přejatého podstatného jména i v úzu rod zatím kolísá a je neustálený.
Poslední užití: 11.4.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3302
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje slovo biont?
Klíčové slovo: biont
Odpověď: Slovo biont není uvedeno v žádném slovníku, dá se však odvodit, že se bude skloňovat analogicky jako slovo symbiont, které Nový akademický slovník cizích slov uvádí. Slovo symbiont lze skloňovat jako jméno rodu mužského životného i neživotného (viz odpověď č. 3301). Můžete tedy použít tvary ti bionti i ty bionty.
Poslední užití: 24.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Poprvé popsáno zde: Ano.
ID související odpovědi: #3301

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3301
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje slovo symbiont?
Klíčové slovo: symbiont
Odpověď: Nový akademický slovník cizích slov uvádí, že slovo symbiont lze skloňovat jako jméno rodu mužského životného i neživotného. Můžete tedy použít tvary ti symbionti i ty symbionty.
Poslední užití: 24.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Kde popsáno: ASCS.
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2931
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Mám tady větu: Na horských stezkách byly umístěny turističtí ukazatelé. Je to správně?
Klíčové slovo: ukazatel
Odpověď: Jméno ukazatel lze použít jako životné (ti ukazatelé) i jako neživotné (ty ukazatele), ovšem v tomto případě to vzhledem ke kontextu jsou neživotné ukazatele. Věta by tedy měla znít: Na horských stezkách byly umístěny turistické ukazatele.
Zvažované varianty:
ukazatele ukazatelé
Poslední užití: 15.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Životnost podstatných jmen

Kde popsáno: IJP: Životnost podstatných jmen.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2926
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Chtěl bych vědět, jaká je kategorie životnosti u jména Gambrinus. V současnosti sice označuje pivo, ale přečetl jsem si, že původně se tak jmenoval nějaký král.
Klíčové slovo: Gambrinus
Odpověď: Přestože původně jde o osobní jméno, stalo se z něj pojmenování značky, proto bychom s ním měli zacházet jako s podstatným jménem rodu mužského neživotného, viz též odpověď č. 1193.
Poslední užití: 15.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #1193 ukaž.
Kde popsáno: IJP: Životnost podstatných jmen.
ID související odpovědi: #1193

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2769
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Mluvíme-li o průmyslových robotech, jde o životné, nebo neživotné podstatné jméno: roboty, nebo roboti?
Klíčové slovo: robot
Odpověď: Pokud se stroj podobá člověku, má tvary životné, pokud se člověku nepodobá, je u něj možné jak životné, tak neživotné pojetí, záleží na konkrétní situaci a konkrétním stroji. Např. u kuchyňských robotů převládá neživotné pojetí. Obecně řečeno lze tedy napsat průmysloví roboti i průmyslové roboty.
Zvažované varianty:
roboty roboti
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Životnost podstatných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2490
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Jaký tvar slova utopence by měl být ve větě Milanovy/Milanovi utopence/utopenci?
Klíčové slovo: utopenec
Odpověď: Utopenec má dva významy. Jde-li o člověka, který se utopil, je to mužský rod životný a tvar 1. p. mn. č. je utopenci. V uvedené větě je slovo patrně užito ve druhém významu, a to jako druh jídla. V tomto významu životnost kolísá: slovo se používá jako životné (utopenci), ale i jako neživotné (utopence). Podle dokladů z ČNK se zdá, že v praxi převažuje mužský rod životný. Lze však zvolit obě podoby. Zároveň je třeba v této souvislosti zohlednit i shodu s přivlastňovacím přídavným jménem: Milanovi utopenci – Milanovy utopence.
Zvažované varianty:
Milanovi utopenci Milanovy utopence
Poslední užití: 11.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2097
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: V 1. pádě množného čísla slova hybatel je možný pouze životný tvar hybatelé? I tehdy, pokud se těmi hybateli rozumí neživé věci?
Klíčové slovo: hybatel
Odpověď: Slovníky uvádějí u slova hybatel pouze rod mužský životný. Je možné, že se právě v případech, kdy jsou hybateli neživé předměty, používají i tvary neživotné, a tendence tedy bude směřovat k rozkolísanosti.Není však ojedinělé, že i pro označení věcí neživých se používají podstatná jména životná (např. „Co jsou hlavní hybatelé výkonnosti investic?“). Proto lze doporučit použití tvaru hybatelé v 1. pádě množného čísla.
Zvažované varianty:
hybatelé hybatele
Poslední užití: 9.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Životnost podstatných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1728
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Je výraz meningokok, pneumokok apod. životný, nebo neživotný? Ve 2. p. by měl být tvar meningokoku, nebo meningokoka?
Klíčové slovo: meningokok
Odpověď: Přestože v úzu se vyskytují i životné tvary s koncovkou -a, výrazy typu meningokok, pneumokok jsou mužského rodu neživotného, a základní tvar ve 2. p. j. č. je tedy meningokoku, pneumokoku.
Zvažované varianty:
meningokoku meningokoka
Poslední užití: 8.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.