Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #704 [Mužský rod neživotný: psaní i-y].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#8059
Užití:
1 0 1
Dotaz: Mužský rod neživotný: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Dobrý den, prosím , můžete mi poradit? S kotli, nebo kotly? Kotel bych skloňovala podle vzoru „stroj“, je možné, aby se v množném čísle skloňovalo podle vzoru „hrad“?
Klíčové slovo: kotel
Odpověď: V 7. p. mn. č. lze užít podobu s kotli i s kotly, v úzu převažuje tvrdé skloňování. Podstatné jméno kotel patří k těm jménům rodu mužského neživotného zakončeným na -el, u kterých se kromě pravidelného skloňování podle měkkého vzoru „stroj“ objevuje zároveň i skloňování podle tvrdého vzoru „hrad“. Paradigma těchto jmen má dva samostatné tvarové soubory skloňování tvrdého i měkkého. Patří sem dále např. i jména chmel, kužel, plevel, tmel, zádrhel, uhel a další.
Zvažované varianty:
kotli kotly
Poslední užití: 22.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4641
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Je v 7. p. mn. č. slova cíl koncovka -i, nebo -y? Podle jakého vzoru se to skloňuje?
Klíčové slovo: cíl
Odpověď: Podstatné jméno cíl se skloňuje podle vzoru „stroj“, proto v 7. p. je koncovka -i: s cíli.
Zvažované varianty:
cíly cíli
Poslední užití: 13.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2933
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Mám větu: Deštivé podzimní dni ubíhaly jen velmi pomalu. Proč je dni a v přísudku pak ubíhaly? Zvolila bych spíš dny.
Klíčové slovo: den
Odpověď: V 1. pádě množného čísla slova den jsou možné oba tvary, dny i dni. Jméno v obou případech zůstává rodu mužského neživotného, koncovka v přísudku je tedy -y a věta je správně. Okrajově je možné použít v tomto pádě i životný tvar dnové, pak by věta musela být takto: Deštiví podzimní dnové ubíhali jen velmi pomalu.
Zvažované varianty:
dni dny
Poslední užití: 15.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kde popsáno: IJP: den.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2048
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný: psaní i-y
Konkrétní dotaz: Zajímá mě, jestli lze někdy napsat v 7. pádě množného čísla slova cíl na konci tvrdé y.
Klíčové slovo: cíl
Odpověď: Podstatné jméno cíl se skloňuje podle vzoru „stroj“, v 7. pádě množného čísla má tedy pouze jediný spisovný tvar, a to je cíli. Vždy musí být na konci -i.
Poslední užití: 10.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?