Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #703 [Mužský rod neživotný].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-10/43
Stav:
#12657
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je v češtině výraz převzatý z němčiny gedenkšrift? Hraje roli, že v němčině (Gedenkschrift) to bylo původně ženského rodu?
Klíčové slovo: gedenkšrift
Odpověď: Přejaté výrazy v češtině zpravidla získávají gramatický rod podle svého zakončení. Gramatický rod v původním jazyce není obvykle určující, přestože jeho vliv někdy nelze vyloučit. Výraz gedenkšrift (platilo by to i pro původní pravopis gedenkschrift) by se měl proto řadit vzhledem k zakončení na tvrdou souhlásku a vzhledem k tomu, že nejde o osobu, ale o věc, k mužskému rodu neživotnému.
Poslední užití: 7.7.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11939
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Slovo křest ve smyslu křest knihy se skloňuje stejně jako křest ve významu náboženském?
Klíčové slovo: křest
Odpověď: Ano, skloňování zůstává stejné. Ať už jde o význam „obřad přijetí do církve spojený s udělením (křestního) jména; svátost očišťující člověka od prvotního hříchu“, nebo o přenesené užití: „udělení jména vůbec“ (viz Slovník spisovné češtiny), skloňování se nemění. V nepřímých pádech se vypouští část „es“: 2. p. křtu, 7. p. křtem apod.
Zvažované varianty:
křestu křtu
Poslední užití: 19.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: křest
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: křest

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11933
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Má být „na hradě“, nebo „na hradu“?
Klíčové slovo: hrad
Odpověď: Podstatné jméno hrad má v 6. p. j. č. tvar hradě i hradu. Ve funkci příslovečného určení místa se však užívá převážně koncovka -ě: na hradě.
Zvažované varianty:
hradu hradě
Poslední užití: 19.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11340
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Když studentka píše o bezobalovém obchodě nebo obchodu, co je správně?
Klíčové slovo: obchod
Odpověď: Mužská neživotná podstatná jména, která se skloňují podle tvrdého vzoru „hrad“, mohou mít v 6. p. j. č. koncovku -u i koncovku ‑ě(e). Spisovný je tedy tvar obchodu i obchodě. Projevuje se zde tendence ve funkci příslovečného určení místa volit spíše koncovku ‑ě(e) a ve funkci předmětu koncovku ‑u: v obchodě – o obchodu. Nejde však v žádném případě o striktní pravidlo, spíše o obecnou tendenci. V úzu je frekvence použití ve funkci příslovečného určení spíše ve prospěch koncovky -ě (v obchodě) a ve funkci předmětu ve prospěch koncovky -u (o obchodu).
Zvažované varianty:
obchodě obchodu
Poslední užití: 11.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 6. p. j. č.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10950
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Podle kterého vzoru se skloňují slova kilogram a větrolam? Paní učitelka má ve cvičení, že podle vzoru „hrad“ by se mělo skloňovat pouze jedno z nich, ale já myslím, že obě. Jak to je správně?
Klíčové slovo: kilogram, větrolam
Odpověď: Obě podstatná jména jsou rodu mužského neživotného a obě se skloňují podle vzoru „hrad“. Patrně se tedy jedná o chybu v zadání cvičení.
Poslední užití: 23.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10199
Užití:
0 0 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: V našem technickém oboru se skloňuje pouze rádius - rádiusu, ale slyšel jsem, že je možné jen rádius - rádiu. Je to pravda? Plete se to se slovy rádio a rádium.
Klíčové slovo: rádius
Odpověď: Podstatné jméno rádius je rodu mužského neživotného, kromě 1. a 4. pádu jednotného čísla se zakončení -us odtrhává: rádia, rádiu, rádie, rádiu, rádiem, v množném čísle rádie, rádiů, rádiům, rádie, rádie, rádiích, rádii. Na tom se příručky shodují. Pokud je zažitá oborová norma pro určitý termín jiná, např. zde skloňování mechanickým připojováním koncovek za celé slovo, pak je možné odchylku od kodifikace přijmout. Vzhledem k tomu, že odlišení tvarů rádio, radium a rádius je funkční a odborná literatura v oboru to důsledně dělá, je tato odchylka od kodifikace odůvodnitelná.
Zvažované varianty:
rádiu rádiusu
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10197
Užití:
0 0 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Jak by se měl skloňovat omnibus? Odtrhává se při skloňování -us?
Klíčové slovo: omnibus
Odpověď: Doporučujeme mechanické připojování koncovek za celé slovo: 2. p. omnibusu. Je to i v souladu s tím, jak se zachází s analogicky zakončenými podstatnými jmény trolejbus, autobus a jak vypadá adjektivum v ustálených spojeních: omnibusové dotazování.
Zvažované varianty:
omnibusu omnibu
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10168
Užití:
1 3 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Je správně hranolek, nebo hranolka? Když je na jídelním lístku napsáno jídlo s hranolkami, tak je to špatně?
Klíčové slovo: hranolek
Odpověď je neaktuální.
Odpověď: Jediná kodifikovaná podoba je mužský rod hranolek, kterou doporučujeme ve spisovné komunikaci užívat. V 7. p. mn. č. tedy „s hranolky“. V běžném úzu je však velmi časté používání tohoto podstatného jména v ženském tvaru: hranolka (a proto „s hranolkami“), přestože je to v nesouladu s kodifikací. Roli patrně hraje analogie s výrazy jako je brambora, kroketa. Uživatelé jazyka si tento název často vůbec nespojují s tvarem hranolu. Vzhledem k vysoké frekvenci i v jinak spisovných textech bychom byli k této odchylce od kodifikace tolerantní.
Zvažované varianty:
hranolky hranolkami
Poslední užití: 25.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

ID související odpovědi: #13162
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10108
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Naše organizace převzala pravopis nemoci covid-19 podle WHO, tedy s velkými písmeny: COVID-19. Jak by se to mělo s těmi velkými písmeny skloňovat?
Klíčové slovo: COVID-19
Odpověď: Doporučujeme psát název nemoci primárně s malými písmeny: covid-19. Psaní názvu pouze s písmeny velkými, tedy jako mezinárodní označení nemoci podle WHO, je pro češtinu jednak nestandardní, jednak to komplikuje zacházení s názvem v textu v nepřímých pádech. Varianta s koncovkami psanými malými písmeny (COVIDu) se používá spíše v případě iniciálových zkratek a v tomto případě bychom ji nedoporučovali, protože by byla silně nestandardní. Pokud tedy nemůžete zvolit psaní s malými písmeny a normálně skloňovat, ASSČ připouští v případě pravopisu se všemi písmeny velkými nechat název nesklonný.
Zvažované varianty:
COVID-19 COVIDem-19
Poslední užití: 21.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10107
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Jak vypadá množné číslo slova flashback?
Klíčové slovo: flashback
Odpověď: Podstatné jméno flashback [fležbek] se skloňuje podle vzoru „hrad“. V množném čísle má tedy tvary flashbacky, flashbacků, flashbackům. Potenciálně problematický může být 6. p., kde dochází k hláskovému zjednodušení: o flashbacích.
Poslední užití: 7.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: flashback

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.