Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #7 [Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/6, položky: 1-10/54
Stav:
#12914
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo správně zapisovat spojení „minus dvacet procent“, pokud volíme číselný zápis a užití znaků pro minus a procento? Má se psát mezi číslicí a znakem minus mezera, nebo ne?
Klíčové slovo: minus
Odpověď: Vyjadřují‑li znaménka + nebo − kladnou nebo zápornou hodnotu čísla, přiléhají k číslici bez mezer (např. +24 °C, −1 °C). Protože daný příklad můžeme chápat právě jako vyjádření záporné hodnoty, náležitý je zápis bez mezery, tedy v podobě −20 %. Značku procenta naopak od číselné hodnoty mezerou oddělujeme.
Zvažované varianty:
−20 % − 20 %
Poslední užití: 20.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – 4 Čísla a matematické znaky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12712
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: V textu mám spojení „získal pozemek o 27 000 m²“. Měla by se mezi značkou pro metr čtvereční a číselnou hodnotou psát mezera?
Klíčové slovo: číslice; značka; m²; metr čtvereční
Odpověď: Značky se od číselné hodnoty oddělují mezerou, číslo a značka se zároveň umísťují na stejný řádek. Náležitý je tedy zápis s mezerou, tj. „pozemek o 27 000 m²“.
Zvažované varianty:
27 000 m² 27 000m²
Poslední užití: 14.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11510
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Píše se mezi číslem a značkou jednotky, např. 19 metrů krychlových, mezera?
Klíčové slovo: číslice; značka; m³; metr krychlový
Odpověď: Zápis pomocí číslic a značek odpovídá zápisu slovnímu, tzn. spojení se píše s mezerou: 19 m³.
Zvažované varianty:
19m³ 19 m³
Poslední užití: 22.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11278
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Jak bych měla správně zapsat číslici ve spojení „po dobu osmi týdnů“? Bude mít číslice nějakou koncovku, například „8mi týdnů“?
Klíčové slovo: číslice; základní číslovka
Odpověď: Při zápisu základních číslovek číslicemi se žádná koncovka k číslicím nepřidává, neboť slabiky „mi“, „ti“ apod. už jsou obsaženy ve tvaru číslovky. Náležitý zápis je tedy „po dobu 8 týdnů“.
Poslední užití: 14.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Značky, čísla a číslice – sekce 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10827
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat číslici ve spojení „ze šesti palet“? V textu se vyskytuje zápis „6-ti“. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: číslice; základní číslovka
Odpověď: Při zápisu číslicemi se k číslicím žádná koncovka nepřidává. Náležitý zápis je tedy „ze 6 palet“.
Poslední užití: 19.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Značky, čísla a číslice – sekce 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10553
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Píše se ve větě „Vzhledem k tomu, že dotace byla poskytnuta z 15 % ze státního rozpočtu...“ mezi číslicí a značkou mezera, pokud dané spojení čteme jako „z patnácti procent“?
Klíčové slovo: číslice; značka; 15 %
Odpověď: Číselná hodnota se od značky odděluje mezerou: 15 %. Zápisem bez mezery bychom vyjádřili přídavné jméno, tj. patnáctiprocentní.
Poslední užití: 6.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 55
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Značky, čísla a číslice, sekce 3 – Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10550
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Píše se mezi číslicí a značkou mezera v případě, že chci vyjádřit spojení „padesát procent“?
Klíčové slovo: číslice; značka; 50 %
Odpověď: Číselné hodnoty a značky se oddělují mezerou: 50 %. Zápisem bez mezery bychom vyjádřili přídavné jméno, tj. padesátiprocentní.
Poslední užití: 23.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 55
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Značky, čísla a číslice, sekce 3 – Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7498
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Mohu spojení „jedna hodina“ v textu zapsat pomocí číslice a značky jako 1h?
Klíčové slovo: číslice; značka
Odpověď: Spojení zkrátit lze, číselný zápis však odpovídá zápisu slovnímu, mezi číslicí a následujícím slovem se proto píše mezera. Zápis tedy bude mít podobu: 1 h.
Poslední užití: 11.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7352
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Jak zapsat věty „Družstvo je složeno z devíti dětí.“, a „Disciplína se skládá ze sedmi úseků.“, když chci čísla devět a sedm vyjádřit číslicí 9 a 7? Bude mezi číslicí a následujícím výrazem mezera?
Klíčové slovo: číslice
Odpověď: Číselný zápis odpovídá zápisu slovnímu, mezi číslicí a následujícím slovem se proto píše mezera. Zápis tedy bude mít podobu: Družstvo je složeno z 9 dětí; Disciplína se skládá ze 7 úseků.
Poslední užití: 14.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7324
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Jak zapsat spojení „do pátého dne v měsíci“, když chci číslovku pátého vyjádřit číslicí? Bude mít tato číslice nějakou koncovku?
Klíčové slovo: číslice; řadová číslovka
Odpověď: K číslici se žádná koncovka nepřidává. Protože se jedná o řadovou číslovku, bude za ní následovat tečka: do 5. dne v měsíci.
Poslední užití: 13.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.