Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #6 [Členění specifických čísel].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#13096
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění specifických čísel
Konkrétní dotaz: V hlavičce faxu, která vznikla v roce 1999, mám uvedeno telefonní číslo +420/325/612/284, zatímco v těle samotného faxu mám uvedeno telefonní číslo v klasickém formátu, tzn. je členěno po trojčíslích. Je nutné formát čísla v hlavičce faxu upravovat?
Klíčové slovo: telefonní číslo
Odpověď: Úpravu formátu telefonního čísla v hlavičce faxu bychom rozhodně doporučovali. Formát s lomítky by totiž mohl být pro příjemce faxu velmi matoucí. Česká telefonní čísla, jež obsahují šest nebo devět číslic, se v současnosti doporučuje členit po třech číslicích, tedy např. +420 257 531 793.
Poslední užití: 3.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.9 Telefonní a faxová čísla (s. 27)

ID související odpovědi: #6162

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6162
Užití:
2 2 0
Dotaz: Členění specifických čísel
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem by se měla členit telefonní čísla (pokud je to vůbec nutné)?
Klíčové slovo: telefonní číslo
Odpověď: Česká telefonní čísla, jež obsahují šest nebo devět číslic, se doporučuje členit po třech číslicích, tedy např. +420 257 531 793. Pětimístná čísla se obvykle člení zleva na trojici a dvojici číslic, popřípadě se nečlení. Čtyřmístná místa se nečlení, popřípadě se člení do dvojic.
Poslední užití: 18.12.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.9 Telefonní a faxová čísla (s. 27)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#991
Užití:
1 0 1
Dotaz: Členění specifických čísel
Konkrétní dotaz: Uvádí se v čísle ISO norem mezery po dvojtečce (tzn. je správně ISO 9001:2000, nebo ISO 9001: 2000)?
Klíčové slovo: ISO norma
Odpověď: Čísla ISO norem doporučujeme psát natěsno bez mezer.
Poslední užití: 23.5.2019
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#460
Užití:
1 1 2
Dotaz: Členění specifických čísel
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem se člení čísla IČO a DIČ?
Klíčové slovo: IČO; DIČ
Odpověď: Čísla IČO a DIČ nečleníme, u čísla DIČ se kód země uváděný na začátku čísla píše též natěsno (např. IČO: 68378092, DIČ: CZ68378092).
Poslední užití: 13.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Příloha B (informativní) Obchodní a úřední dopisy se sloupcovými a řádkovými odvolacími údaji (s. 58–63)
Jazykový zdroj: Písemná a elektronická komunikace. 2016. (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 1.1.13 Ostatní čísla (s. 12)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?