Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #562 [Nejedná se o shodu přísudku s podmětem].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#10280
Užití:
0 0 0
Dotaz: Nejedná se o shodu přísudku s podmětem
Konkrétní dotaz: Jaké i/y mám napsat ve větě, chci-li onikat dámě? Např.: „Šly/i by na ples, mladá paní?“ Je v tomto případě skutečnost, že mluvím k ženě, důvodem pro tvrdé y?
Klíčové slovo: onikání
Odpověď: Nikoli, rod oslovované osoby při onikání není rozhodující. Při onikání se užívá jen rodu mužského životného, i když se jedná o ženu. Příčestí má tedy mužskou životnou koncovku: „Šli by na ples, mladá paní?“
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nauka o českém jazyku. Šmilauer. 1974.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 266 (odst. 9-44 A)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8167
Užití:
1 0 1
Dotaz: Nejedná se o shodu přísudku s podmětem
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se ujistit, jak je to s psaním koncovek při onikání osobě ženského pohlaví – používá se -y, nebo -i? Je například správně věta „Mamička spadli v síni a už nevstali“? Nebo by mělo být „spadly a nevstaly“?
Klíčové slovo: honorifikační plurál
Odpověď: V případě věty „Mamička spadli v síni a už nevstali“ se nejedná o onikání, ale o tzv. honorifikační plurál, který se objevuje (resp. spíše objevoval) v určitých moravských nářečích. V Českém jazykovém atlase, který mapuje česká nářečí, se o tomto jevu píše jako o porušení shody. Na základě analogie s příkladem „chasa měli starost“, který ČJA uvádí, doporučujeme měkké i: „Mamička spadli v síni a už nevstali.“
Poslední užití: 27.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český jazykový atlas. (platí od 2012)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 5. díl, bod 355

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7759
Užití:
1 0 1
Dotaz: Nejedná se o shodu přísudku s podmětem
Konkrétní dotaz: Chtěl bych se zeptat, jaké i/y se píše v příčestí při onikání, když se jedná o osobu ženského pohlaví.
Klíčové slovo: onikání
Odpověď: Rod podstatného jména není rozhodující – při onikání se užívá jen rodu mužského životného, i když se jedná o ženu. Příčestí má tedy mužskou životnou koncovku -i.
Poslední užití: 5.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nauka o českém jazyku. Šmilauer. 1974.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 266 (odst. 9-44 A)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?