Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #556 [Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/13
Stav:
#12676
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Je správně věta „Jak je získáván glykogen a tuk“, nebo „Jak jsou získávány glykogen a tuk“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Pokud přísudek předchází podmětu, máme zpravidla dvě možnosti. Buď můžeme shodu řídit všemi složkami několikanásobného podmětu, a tedy v tomto případě uplatnit pravidlo o nepřítomnosti jména rodu mužského životného: „Jak jsou získávány glykogen a tuk“. Druhou možností ale je shodovat přísudek pouze s nejbližší složkou několikanásobného podmětu: „Jak je získáván glykogen a tuk“. Obě řešení jsou tedy v pořádku.
Poslední užití: 16.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12463
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Jaký bude prosím správný tvar přísudku v následující větě? „Pamětní listy a produkty si oblíbila/oblíbily česká města, státní instituce a komerční subjekty.“
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Pokud přísudek předchází podmětu, máme zpravidla dvě možnosti. Buď můžeme shodu řídit všemi složkami několikanásobného podmětu, a tedy v tomto případě uplatnit pravidlo o nepřítomnosti jména rodu mužského životného – správný tvar „oblíbily“. Druhou možností ale je shodovat přísudek s nejbližší složkou několikanásobného podmětu, zde s „městy“ – pak bychom napsali v přísudku -a. Správně je tedy jak věta „Pamětní listy a produkty si oblíbily česká města, státní instituce a komerční subjekty“, tak „Pamětní listy a produkty si oblíbila česká města, státní instituce a komerční subjekty“.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12154
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Ve škole jsme narazili na větu „V kleci skotačila medvíďata, lvíče i tygřata“. V Internetové jazykové příručce jsem se ale dočetla, že pokud je mezi složkami několikanásobného podmětu (rodu středního) alespoň jedno jméno v čísle jednotném, mělo by se v přísudku psát tvrdé y, tedy „skotačily“. Je to prosím pravda?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větách, v nichž stojí přísudek až za podmětem, platí pouze pravidlo, které zmiňujete. Pokud ale přísudek předchází podmětu, máme dvě možnosti. Buď můžeme shodu řídit všemi složkami několikanásobného podmětu, tedy v tomto případě uplatnit pravidlo o přítomnosti alespoň jednoho jména rodu středního v čísle jednotném (zde „lvíče“), a tudíž napsat v přísudku -y. Druhou možností ale je shodovat přísudek s nejbližší složkou několikanásobného podmětu, v tomto případě s „medvíďaty“ – pak bychom napsali v přísudku -a. Správně je tedy jak věta „V kleci skotačily medvíďata, lvíče i tygřata“, tak „V kleci skotačila medvíďata, lvíče i tygřata“.
Poslední užití: 1.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11092
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Na pozvánce máme informaci: „Akci organizačně podpořili: spolek X a obec Y“. Je správné ve slově „podpořili“ napsat měkké i?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ne, není. Shodu je třeba řídit podmětem. Několikanásobný podmět této věty představují jména rodu mužského neživotného (spolek) a ženského (obec). Proto je namístě napsat tvrdé y, tedy „podpořily“. Ve větách, kde přísudek předchází podmětu, máme též možnost řídit shodu pouze jedním členem několikanásobného podmětu, a to tím, který je přísudku blíže. Tato možnost ale v uvedeném případě odpadá, protože užitá dvojtečka explicitně signalizuje, že následuje více složek, tudíž je vhodné ponechat tvar přísudku v množném čísle.
Poslední užití: 11.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, 2.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7111
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Potřeboval bych poradit s větou „U koření je důležité aroma a chuť“. Má být v přísudku tvar „je“, nebo „jsou“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větě stojí přísudek před podmětem – v takových případech máte dvě možnosti. Buď můžete shodu řídit podle obou složek několikanásobného podmětu („aroma a chuť“), nebo ji můžete řídit pouze podle složky, jež stojí přísudku nejblíž („aroma“). V prvním případě bude mít přísudek tvar „jsou“, ve druhém „je“. Obě možnosti jsou správné.
Poslední užití: 5.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7104
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Nevím si rady s přísudkem ve větě „Nejdříve byly kontaktovány Agentura pro sociální začleňování a neziskové organizace“. Je správně „byly kontaktovány“, nebo „byla kontaktována“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větě stojí přísudek před podmětem, takže máte dvě možnosti: Buď můžete řídit shodu podle obou složek několikanásobného podmětu, anebo pouze podle té složky, která stojí přísudku nejblíže. Správně je tedy jak „byly kontaktovány“ (součástí několikanásobného podmětu není mužské životné jméno, a je tudíž namístě tvrdé y), tak „byla kontaktována“ (shodu řídíme podle slova „agentura“).
Poslední užití: 24.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6837
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistý, jaké napsat i/y ve větě „V bojích padly desítky a stovky vojáků“. Čím se mám řídit?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větě nejsou podmětem „vojáci“, ale „desítky a stovky“, tedy jména rodu ženského. V přísudku proto musí být tvrdé y.
Poslední užití: 12.7.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6790
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Má být ve větě „Při zachování právních předpisů je vzhled a provedení individuální záležitostí zákazníka“ přísudek „je“, nebo „jsou“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větě stojí přísudek před několikanásobným podmětem, a v tom případě máte na vybranou: Buď budete shodu řídit podle obou jmen, anebo pouze podle podmětového jména, které stojí blíž přísudku. Možné jsou tedy oba tvary, „je“ i „jsou“.
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného
Jazykový zdroj: Základní mluvnice českého jazyka. 2017. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6781
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Mám otázku, na niž se mi nedaří najít odpověď. Když mám větu „Ve škole mi šla větná skladba a diktáty“, jakou podobu by měl mít přísudek? „Šla“, nebo „šly“? Tenhle typ shody – tedy že jedna část několikanásobného podmětu je v jednotném čísle a druhá v čísle množném – jsem nikde nenašla. Poradíte mi?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: V případech, kdy přísudek stojí před několikanásobným podmětem, máte dvě možnosti. Buď budete shodu řídit podle obou jmen a uplatníte pravidlo o přednosti rodů, anebo ji budete řídit pouze podle podmětového jména, které stojí blíž přísudku. Přikloníte-li se k první možnosti, bude přísudek v množném čísle, a jelikož několikanásobný podmět neobsahuje jméno mužského životného rodu, bude zakončen tvrdým y, „šly“. Přikloníte-li se k druhé možnosti, bude se tvar přísudku řídit jménem „skladba“, tedy „šla“. Uvedená dvě pravidla se vztahují jak na podmět několikanásobný v množném čísle, tak na podmět několikanásobný v jednotném čísle i na podmět skládající se ze jmen v různém čísle.
Poslední užití: 5.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6746
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistý, jestli mám v přísudku napsat tvrdé, nebo měkké i. Věta zní takto: „Pořadateli byly Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Goethe-Institut a Národní ústav pro vzdělávání“. Jsem si vědom, že jde o instituce, které jsou neživotné, ale ti pořadatelé jsou zase životní a píší se s měkkým i. Tak teď nevím, čím se mám řídit.
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Důležité je to, co je v podmětu, a to jsou ve vašem případě instituce, které jsou skutečně neživotné. Pořadatelé jsou součástí přísudku jmenného se sponou, ti nemají na shodu vliv. Namístě je tedy tvrdé y: „Pořadateli byly Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Goethe-Institut a Národní ústav pro vzdělávání“.
Poslední užití: 13.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.