Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #555 [Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/20
Stav:
#13182
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Mám větu „Na Číňany by na pláži čekal_ miny a ježci“. Jaké i/y v přísudku bude prosím správně?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větách, kdy přísudek stojí před několikanásobným podmětem, máme dvě možnosti shody. Buď můžeme shodu řídit jménem, které stojí nejblíže přísudku, v tomto případě jménem rodu ženského („miny“): Na Číňany by na pláži čekaly miny a ježci“. Druhou možností je řídit tvar přísudku všemi složkami podmětu, a tedy v tomto případě uplatnit pravidlo o přednosti rodu jména mužského životného: „Na Číňany by na pláži čekali miny a ježci“. Obě řešení jsou v pořádku.
Poslední užití: 28.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13151
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Máme větu „V jejich práci jim pomáhali koně i krávy.“ V práci se dohadujeme, jestli by ve slově „pomáhali“ nemělo být spíše tvrdé y. Můžete nám poradit?
Klíčové slovo: koně i krávy
Odpověď: Jestliže je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského životného, píšeme v přísudku měkké i. V uvedené větě je jménem rodu mužského životného slovo „koně“, proto je tvar „pomáhali“ v pořádku. Ve větách, v nichž přísudek předchází několikanásobnému podmětu, můžeme vedle základního pravidla uplatnit také shodu podle členu, který stojí nejblíže přísudku. Ovšem vzhledem k tomu, že je zde slovo „koně“ na prvním místě, nic se v tomto ohledu nemění a i v takovém případě by bylo namístě pouze řešení s měkkým i: „V jejich práci jim pomáhali koně i krávy.“ Pouze pokud by v této větě na prvním místě stály „krávy“, byl by vedle tvaru s měkkým i („V jejich práci jim pomáhali krávy i koně“) v pořádku také tvar s tvrdým y („V jejich práci jim pomáhaly krávy i koně“).
Poslední užití: 13.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12579
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, jaké i/y napsat v přísudku následující věty. „Jeho vídaly/vídali děti, mládež a dospělí.“ Můžete mi prosím poradit?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větách, v nichž přísudek předchází několikanásobnému podmětu, máme dvě možnosti shody. Buď můžeme shodu řídit jménem, které stojí nejblíže přísudku (v tomto případě „dětmi“), anebo uplatnit obecné pravidlo o přednosti rodů (v tomto případě jde o přednost mužského životného rodu, který zde reprezentují „dospělí“). V pořádku je tedy jak věta „Jeho vídaly děti, mládež a dospělí“, tak „Jeho vídali děti, mládež a dospělí“.
Poslední užití: 27.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11951
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: V článku mám větu „Ke klisnám přibudou hříbata a hřebec“. Chtěl bych se zeptat, zda je v přísudku kromě tvaru „přibudou“ ještě nějaká jiná možnost shody.
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větách, kdy přísudek stojí před několikanásobným podmětem, máme dvě možnosti shody. Buď můžeme shodu řídit jménem, které stojí nejblíže přísudku (v tomto případě „hříbaty“), anebo použít pravidlo o přednosti mužského životného rodu. Protože má přísudek uvedené věty tvar budoucího času a první člen několikanásobného přísudku je v čísle množném, rozdíl mezi dvěma možnostmi shody se zde nepromítne. Ať uplatníme shodu přísudku pouze s „hříbaty“, nebo s „hříbaty“ i „hřebcem“, po formální stránce bude tvar vypadat stejně: „přibudou“. Rozdíl by byl patrný tehdy, pokud by přísudek obsahoval příčestí, např. „Ke klisnám přibyla hříbata a hřebec“ vedle „Ke klisnám přibyli hříbata a hřebec“.
Poslední užití: 14.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11047
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Jaké i/y mám napsat ve větě „... kde by šťavnaté listy mohly/i spásat želvy a leguáni“?
Klíčové slovo: želvy a leguáni
Odpověď: Pokud přísudek předchází podmětu, máme dvě možnosti. Buď shodu řídíme podle členu, který je přísudku blíže (v tomto případě tedy dle substantiva „želvy“), nebo podle univerzálního pravidla o přednosti mužského životného rodu, který zde reprezentují „leguáni“. V přísudku tedy zde může být jak měkké, tak tvrdé i/y.
Poslední užití: 26.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2 – Přísudek předchází podmětu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9819
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Potřebovala bych poradit se shodou přísudku s podmětem. Jde mi konkrétně o tento text: „Mezi dětmi se nejlépe umístili: Janička Nováková, Honzík Novák.“ Jaké i/y mám napsat v přísudku? Hraje zde roli slovo „děti“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Spojení „mezi dětmi“ má ve větě funkci příslovečného určení, a proto na tvar přísudku nemá vliv. Ve větě je několikanásobný podmět „Janička Nováková, Honzík Novák“ a v souladu s pravidlem o přednosti rodů, které říká, že mužský životný rod má přednost před ostatními, je v přísudku třeba napsat měkké i. Tvrdé y by bylo namístě pouze v případě, že by byly mezi umístěnými samé holčičky. Ještě doplníme, že ve větách, v nichž stojí přísudek před podmětem, je možné shodu řídit i podle bližšího členu několikanásobného podmětu; to však v tomto případě vzhledem ke koncepci věty nepovažujeme za vhodné řešení.
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9359
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Pracuji jako asistentka učitele a celý život žiju v domnění, že ve větách typu „Koně a kobyly běželi“ musí být v přísudku měkké i, protože „koně“ jsou rodu mužského životného. Nedávno jsem však při vyučování s překvapením zjistila, že je možné shodu řídit i podle „kobyl“ a v přísudku psát ypsilon. Teď jsem z toho celá zmatená, znamená to, že to odjakživa používám špatně?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ne tak docela. Zásadní roli zde totiž hraje slovosled: pokud stojí přísudek za několikanásobným podmětem („Koně a kobyly běželi“), je skutečně měkké i v přísudku jedinou možností – podle pravidla o přednosti rodů má vždy přednost mužský životný rod. Pokud však přísudek předchází před podmětem („Po louce běželi/y kobyly a koně“), máte dvě možnosti: buď uplatníte stejné pravidlo jako v předchozím případě, nebo můžete shodu řídit podle jména, které stojí přísudku blíže. To jsou v tomto případě „kobyly“, takže v přísudku může být i ypsilon. Protože však pravidlo o přednosti rodů platí univerzálně bez ohledu na slovosled a chybu s ním nikdy neuděláte, učívá se ve škole pro zjednodušení pouze tento přístup.
Poslední užití: 23.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8362
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Mám dotaz na shodu přísudku s několikanásobným podmětem, konkrétně ve větě „V košíku jsou ukryté věci, které používaly/i prababičky a pradědečkové a jejich rodiče“. „Pradědečkové“ by svědčili pro měkké i, ale nevím, jestli se situace nemění, když na prvním místě stojí „prababičky“.
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větách, v nichž přísudek předchází před několikanásobným podmětem, máte dvě možnosti. První možností je řídit shodu podle obecného pravidla o přednosti rodů: ve vašem případě by pak skutečně bylo namístě měkké i, protože „pradědečkové“ jsou rodu mužského životného rodu (slovo „rodiče“ je v tomto smyslu zvláštní; v 1. pádě množného čísla má koncovku jako neživotná jména, avšak ve shodě vždy vystupuje jako jméno životné). Druhou možností je řídit shodu podle členu stojícího nejblíže přísudku, což by v tomto případě byly „prababičky“ (a v přísudku by tudíž bylo „y“).
Poslední užití: 20.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7708
Užití:
1 0 1
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Rád bych s vámi konzultoval jeden gramatický jev, kde si nejsem jistý správným y/i ve shodě podmětu s přísudkem. Jde o větu ze smutečního oznámení o úmrtí badmintonového trenéra: „Mezi jeho odchovance patřily jak dcery Gábina a Katka, tak i medailisté ČSSR (ČR).“ Našel jsem na vašem webu, že je možné psát jak y, tak i, ale přiklonil jsem se k tvrdému, protože podstatná jména ženského rodu jsou blíže. Porozuměl jsem tomu pravidlu správně? Budu rád za případnou opravu.
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Pravidlu jste porozuměl správně, možné jsou skutečně obě varianty. Pokud přísudek stojí před několikanásobným podmětem, můžete buď uplatnit univerzální pravidlo o přednosti rodů a shodu řídit podle jména mužského životného rodu („medailisté“), které má před ostatními rody přednost, anebo podle části několikanásobného podmětu, která stojí přísudku nejblíž. V prvním případě by v přísudku bylo měkké i, v druhém tvrdé y.
Poslední užití: 3.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7564
Užití:
1 0 1
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jak správně napsat tuto větu? „Dále byly v právním jednání omezeny například děti a nedospělci, kteří potřebovali k tomuto úkonu svolení svého otce nebo poručníka“. Podle pravidel, která jsem našla v Internetové jazykové příručce, jsem se rozhodla řídit shodu podle první složky podmětu (tedy „děti byly omezeny“). Ale není potom nutné vedlejší větu navázat zájmenem „které“? Nebo mám zvolit zájmeno „kteří“, a zahrnout tak do věty i „nedospělce“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Máte pravdu, že v tomto případě řídit shodu podle nejblíže stojící částí několikanásobného podmětu lze, nicméně s ohledem na pokračování věty se nám to nezdá jako nejlepší řešení. Doporučili bychom uplatnit zde spíš formální shodu, tedy zohlednit, že součástí několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného, a napsat „byli omezeni“. Domníváme se, že shoda podle dětí větu sémanticky trhá, může se zdát, že vedlejší věta se vztahuje pouze k „nedospělcům“ (což ostatně při současném uspořádání nelze​ vyloučit nikdy). Rozhodně nepřichází v úvahu varianta použít zájmeno „které“, protože přichází až po několikanásobném podmětu, a tudíž už žádné možnosti na výběr nemáme a musíme uplatnit shodu podle složky rodu mužského životného.
Poslední užití: 25.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.