Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #552 [Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-10/47
Stav:
#13176
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Napsala jsem větu „Židle a křesla jsou důležitá“, ale korektor mi opravil tvar v přísudku na „důležité“? Opravil mi to správně?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem; židle a křesla
Odpověď: Součástí několikanásobného podmětu je jméno rodu ženského („židle“), které má „přednost“ před jménem rodu středního („křesla“). Náležité znění věty je tedy skutečně „Židle a křesla jsou důležité“. Tvar „důležitá“ by byl namístě pouze v případě, že by složkami několikanásobného podmětu byla jména rodu středního v množném čísle, např. „Svítidla a křesla jsou důležitá“.
Poslední užití: 21.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12801
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaký bude správný tvar přísudku ve spojení „analýza a studium nemůže/nemohou být...“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Přísudek v uvedené větě následuje až za několikanásobným podmětem a jednotlivá jména tohoto podmětu jsou v různém rodě, proto se přísudek musí shodovat s oběma složkami podmětu. Bude mít tedy tvar množného čísla: „analýza a studium nemohou být“. Pokud by tvar přísudku obsahoval příčestí, napsali bychom tvrdé y, protože součástí několikanásobného podmětu zde není jméno rodu mužského životného, např. „analýza a studium nemohly být“.
Poslední užití: 7.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12664
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, zda bude mít přísudek následující věty tvar jednotného, nebo množného čísla? „Libuš a Písnice má/mají na víc.“
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Přísudek v uvedené větě následuje až za několikanásobným podmětem, proto se musí shodovat s oběma složkami tohoto podmětu. Bude mít tedy tvar množného čísla: „Libuš a Písnice mají na víc“. Pokud by tvar přísudku obsahoval příčestí, napsali bychom tvrdé y, protože součástí několikanásobného podmětu zde není jméno rodu mužského životného, např. „Libuš a Písnice měly na víc“.
Poslední užití: 14.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12488
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, zda bude mít přísudek v následující větě tvar jednotného, nebo množného čísla? „Dohoda o náhradě škody nebo rozhodnutí o náhradě škody je vyhotoveno / jsou vyhotoveny ve dvou výtiscích.“
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Protože přísudek v uvedené větě následuje až za několikanásobným podmětem, musí se shodovat s oběma složkami podmětu (nikoli pouze s bližší složkou), a bude mít tedy tvar množného čísla. Jelikož součástí daného několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného, nýbrž jména rodu ženského (dohoda) a středního (rozhodnutí), je namístě tvar příčestí s tvrdým y, tedy „jsou vyhotoveny“.
Poslední užití: 27.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12462
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit s tvarem přísudku v následující větě? „Pandemie a omezení cestování se podepsalo/podepsaly na přípravě finančního plánu.“
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Protože přísudek v uvedené větě následuje až za několikanásobným podmětem, musí se shodovat s oběma složkami podmětu (nikoli pouze s bližší složkou), a bude mít tedy tvar množného čísla. Jelikož součástí daného několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného, nýbrž jména rodu ženského (pandemie) a středního (omezení), je namístě tvar s tvrdým y, tedy „podepsaly se“.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12328
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Jaké i/y mám napsat v přísudku v následující větě? „Francouzská komora a francouzské velvyslanectví uspořádal_ akci.“
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Složkami několikanásobného podmětu v uvedené větě jsou jméno rodu ženského (komora) a jméno rodu středního (velvyslanectví). Protože součástí několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného, je namístě napsat v přísudku tvrdé y: „Francouzská komora a francouzské velvyslanectví uspořádaly akci.“
Poslední užití: 19.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12113
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Bude mít přísudek ve větě „Mé dlouholeté zkušenosti a touha učit se novým věcem jsou/je tomu důkazem“ tvar jednotného, nebo množného čísla?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: V uvedené větě se vyskytuje několikanásobný podmět, jehož složkami jsou „zkušenosti“ a „touha“. Protože přísudek následuje až za podmětem, je třeba řídit jeho tvar oběma jmény, sloveso „být“ bude tedy ve tvaru množného čísla: „Mé dlouholeté zkušenosti a touha učit se novým věcem jsou tomu důkazem“. Nad rámec vašeho dotazu bychom ještě chtěli upozornit na formulaci „jsou tomu důkazem“. Namísto nepříliš vhodné vazby „být někomu/něčemu důkazem“ bychom doporučili volit vazbu „být důkazem někoho/něčeho“ či „být důkazem o někom/něčem“.
Poslední užití: 3.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11976
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Jaká koncovka bude v přísudku ve větě „Můj život a můj osud se naplnil_“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: V uvedené větě je několikanásobný podmět, který je tvořen dvěma jmény rodu mužského neživotného („život“ a „osud“), proto je náležitý tvar s tvrdým y, tedy „naplnily“.
Poslední užití: 20.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11975
Užití:
1 2 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Je správně věta „Peříčko a kladivo dopadla“, nebo „Peříčko a kladivo dopadly“?
Klíčové slovo: několikanásobný podmět; střední rod
Odpověď: Několikanásobný podmět se skládá ze jmen středního rodu v čísle jednotném, proto je náležitý tvar „dopadly“. Tvar „dopadla“ bychom užili tehdy, pokud by obě jména rodu středního byla v množném čísle, např. „Peříčka a kladiva dopadla“.
Poslední užití: 20.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.3 – Podmětem jsou jména rodu středního, alespoň jedno v čísle jednotném

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11848
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Potřebovala bych poradit, jaký by měl být správný tvar přísudku ve spojení „aby tělo ani duše nemuselo/nemusely strádat“.
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: V uvedené větě se vyskytuje několikanásobný podmět, který je tvořen jmény rodu středního (tělo) a ženského (duše). Protože přísudek následuje až za podmětem, je třeba řídit jeho tvar oběma jmény, a protože součástí podmětu není jméno rodu mužského životného, je náležitá podoba přísudku s tvrdým y, tedy „nemusely“.
Poslední užití: 25.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.2 – V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.