Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #550 [Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/22
Stav:
#13216
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Poradíte mi prosím, jaké i/y mám napsat v přísudku následující věty? „Hnutí pro Prahu 11, Praha sobě a Piráti vyjednával_.“
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Součástí několikanásobného podmětu uvedené věty je jméno rodu mužského životného (Piráti). Proto je náležité napsat v přísudku měkké i: vyjednávali. Tvrdé y by bylo namístě v případě, že by ve spojení s „Piráty“ bylo užito pojmenování „strana“, např.: „Hnutí pro Prahu 11 a Česká pirátská strana / strana Pirátů vyjednávaly.“
Poslední užití: 6.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.1 – Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12350
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Jaké i/y mám prosím napsat v přísudku následující věty? „Alena, Marcela a jejich dva psi šly/šli.“
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Pokud je součástí několikanásobného podmětu alespoň jedno jméno rodu mužského životného, píšeme v přísudku měkké i. V uvedeném případě má několikanásobný podmět tři složky („Alena“, „Marcela“ a „psi“) a „psi“ jsou jménem rodu mužského životného, proto je náležitý tvar přísudku „šli“.
Poslední užití: 26.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.1 – Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12142
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat, zda je ve větě „Petr a Hana šli“ v přísudku správně měkké i. Manžel mi tvrdí, že pokud stojí blíže přísudku jméno rodu ženského, je možné napsat v přísudku tvrdé y. Je to pravda?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Jestliže přísudek následuje až za podmětem, je třeba řídit shodu oběma složkami. Proto je v uvedené větě správný jedině tvar s měkkým i: šli. Pouze pokud přísudek předchází podmětu, je možné vedle základního pravidla o přednosti mužského životného rodu uplatnit i pravidlo o shodě s bližším členem. V takovém případě (za předpokladu, že blíže přísudku bude stát jméno rodu ženského) by ovšem slovesný tvar ve vaší větě nekončil na tvrdé -y, nýbrž na -a: „Na procházku šla Hana a Petr“ vedle „Na procházku šli Hana a Petr“. Tvar s tvrdým y bychom uplatnili tehdy, pokud by jméno rodu ženského bylo v čísle množném, např. „Na procházku šly dívky a chlapci“ vedle „Na procházku šli dívky a chlapci“.
Poslední užití: 18.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.1 – Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11291
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaké i/y mám napsat v přísudku následující věty? „Děti nebo dospělí si mohl_ nechat...“
Klíčové slovo: děti nebo dospělí
Odpověď: Pokud je součástí několikanásobného podmětu alespoň jedno jméno rodu mužského životného, píšeme v přísudku měkké i. V uvedeném případě jsou „dospělí“ jménem rodu mužského životného, proto je v přísudku namístě tvar „mohli“.
Poslední užití: 19.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.1 – Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11275
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Pokud se v textu hovoří o matce a dítěti, ale dítě se jmenuje Teodor, bude v přísudku měkké i, např.: „Matka a Teodor šli...“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Jestliže je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského životného (v uvedeném případě „Teodor“), píšeme v přísudku měkké i. Náležitá je tedy opravdu shoda „matka a Teodor šli“.
Poslední užití: 14.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.1 – Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10997
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Nevím si rady s větou „Běžní obyvatelé i tamní skupiny jsou velmi citlivé/citliví na gesta“. Řídí se přísudek „obyvateli“, nebo „skupinami“?
Klíčové slovo: několikanásobný podmět
Odpověď: Přísudek je třeba řídit oběma členy několikanásobného podmětu, přičemž přednost má vždy jméno mužského životného rodu („obyvatelé“). Přísudek by tedy měl mít podobu „jsou citliví“: „Běžní obyvatelé i tamní skupiny jsou velmi citliví na gesta“. Jiný případ by nastal, kdyby přísudek několikanásobnému podmětu předcházel; pak můžete (ale nemusíte) tvar přísudku řídit pouze podle bližšího členu: „Na gesta jsou velmi citlivé tamní skupiny i běžní obyvatelé.“
Poslední užití: 18.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.1 – Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10552
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Zajímalo by mě, zda je ve větě „podmínky, za nichž jsou pacienti a léky studováni“ možné napsat ve slově „studováni“ i tvrdé y. Někde jsem četla, že je možné tvar přísudku řídit i podle jména, které přísudku stojí blíž.
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Řídit shodu (a tedy i tvar přísudku) podle jména, které stojí přísudku blíž, je možné pouze v případě, že přísudek několikanásobnému podmětu předchází. Pokud taková situace nastane, máte dvojí možnost: buď se řídíte univerzálním pravidlem o přednosti rodů, anebo shodu řídíte podle blíže stojícího jména. Tedy: „podmínky, za nichž jsou studováni léky a pacienti“ i „podmínky, za nichž jsou studovány léky a pacienti“. Ve vašem případě však přísudek podmětu nepředchází (přísudkem je celé spojení „jsou studováni“), takže druhá možnost není, je nutné se řídit pravidlem o přednosti rodů, které říká, že rod mužský životný („pacienti“) má přednost před rody ostatními. Náležité je tedy pouze řešení „podmínky, za nichž jsou pacienti a léky studováni“.
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.1 – Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9111
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá shodou přísudku s podmětem v případě, že jsou součástí podmětu zároveň životná a neživotná jména. Konkrétně mi jde o větu „... aby zde výrobci nástrojů a opravny forem nebyli jen v roli návštěvníků“.
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Pokud je součástí několikanásobného podmětu alespoň jedno jméno rodu mužského životného, má toto přednost před všemi ostatními rody a v přísudku píšeme měkké i. Ve vašem případě má slovo mužského životného rodu „výrobci“ přednost před slovem ženského rodu „opravny“, a náležitý zápis proto vypadá takto: „... aby zde výrobci nástrojů a opravny forem nebyli jen v roli návštěvníků“.
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.1 – Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8384
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Potřebovala bych poradit s tvarem přísudku ve větě, která zní zhruba takto: „Jak jednotlivec, tak i celé společenství si uchovávají svobodu...“. Má být přísudek takto v množném čísle, nebo by měl mít tvar „uchovává“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Ve větě je několikanásobný podmět („jednotlivec“ a „společenství“) a při shodě je třeba zohlednit obě složky; namístě je proto množné číslo – „uchovávají“. Shoda s nejbližším jménem je možná pouze při obráceném slovosledu, tedy při pořadí přísudek–podmět („svobodu si uchovává jak jednotlivec, tak celé společenství“).
Poslední užití: 27.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.1 – Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8371
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Pracuji u soudu a často potřebuji napsat větu typu „žalovaný a správní orgán posoudili“, přičemž „žalovaný“ nemusí být jen fyzická osoba, ale i třeba úřad a podobně. Nikdy si pak nejsem jistá, jaké i/y má v přísudku být.
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Vycházíme z interpretace, že věta má několikanásobný podmět: „žalovaný“ a „správní orgán“ (pokud by totiž hypoteticky přídavné jméno „žalovaný“ rozvíjelo výraz „orgán“, byla by situace jiná). „Žalovaný“ je formálně jméno rodu mužského životného a nezáleží na tom, kdo se za „žalovaným“ ve skutečnosti skrývá, jestli muž, žena či nějaká instituce – shoda se řídí formálním rodem podmětu. V případě několikanásobného podmětu platí pravidlo o přednosti rodů, podle nějž má mužský životný rod přednost před ostatními rody. Ve větě „žalovaný a správní orgán posoudili“ je tedy namístě měkké i.
Poslední užití: 26.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.1 – Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.