Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #549 [Shoda se zkratkou].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Stav:
#7750
Užití:
1 0 1
Dotaz: Shoda se zkratkou
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaký gramatický rod má zkratka „SS“? Překládám z němčiny dokument o koncentračním táboře v Dachau a na několika místech mám věty typu „Jen solidarita kolektivu nám dávala sílu, jak se ubránit systému nivelace hladem a strachem, jenž nastolila/o/y SS“. Nebo je v českém jazyce vhodnější doplnit před zkratku podstatné jméno, např. „příslušníci SS“ nebo „jednotky SS“?
Klíčové slovo: SS
Odpověď: Při zacházení s iniciálovými zkratkami máme značnou volnost. Pokud je zkratka průhledná (zejména česká), řídíme se většinou klíčovým slovem, které je v ní obsaženo, případně zakončením. Jindy se zase řídíme původním rodem nebo rodem přeloženého ekvivalentu. U neprůhledných zkratek bývá běžné, že se přirozeně kloní ke střednímu rodu. Další možností je řídit shodu podle opěrného podstatného jména, např. právě těmi „jednotkami“ nebo „příslušníky“. Nelze tedy vyloučit ani jedno navrhované řešení: „SS nastolila“ (ve smyslu „policie, stráž“), „SS nastolilo“ (univerzální příklon ke střednímu rodu), „SS nastolily“ (ve smyslu „jednotky“), případně i „SS nastolil“ (rozumějme „oddíl“). V úzu však převažuje ženský rod, doporučujeme tedy ten. Předsadit takzvané opěrné substantivum („příslušnící“ nebo „jednotky“) je samozřejmě varianta nejméně problémová, nicméně v některých typech textů není po stylistické stránce zrovna nejelegantnější. Shoda by se pak pochopitelně řídila podle opěrného jména: „příslušníci SS nastolili“, „jednotky SS nastolily“. Nad rámec dotazu upozorňujeme, že zájmeno „jenž“ je ve větě užito ve 4. pádu, a proto musí mít podobu „jejž“.
Poslední užití: 6.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem – sekce 7 Typ ČT opakovala, HBO odvysílal-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5198
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda se zkratkou
Konkrétní dotaz: Potřebovala bych poradit se shodou zkratky a přídavného jména. Například látka „imunoglobulin E“ se běžně zkracuje jako „IgE“. Často se setkávám s formulacemi typu „specifické IgE“, z nichž vyplývá, že se se zkratkou jedná, jako by byla středního rodu. Přitom „imunoglobulin“ je rodu mužského. Jak to tedy je?
Klíčové slovo: shoda se zkratkou
Odpověď: Cizí a neprůhledné zkratky se skutečně někdy přiklánějí ke střednímu rodu. Pokud však zkratka zastupuje český výraz, což je i tento případ (byť se jedná o přejatý termín), shodu řídíme primárně podle klíčového slova zastupovaného výrazu. Imunoglobulin je rodu mužského, a proto je náležité spojení „specifický IgE“.
Poslední užití: 2.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5197
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda se zkratkou
Konkrétní dotaz: Plzeňské městské dopravní podniky se běžně zkracují jako PMDP. Často však vídám, že je se zkratkou nakládáno, jako by šlo o ženský rod (například „PMDP uvedla“). Chápu, že např. v právních textech by ženský rod mohl odkazovat třeba k akciové společnosti, nicméně osobně tíhnu spíš k množnému číslu mužského rodu, protože za tou zkratkou stále vidím ty „podniky“. Co je správně?
Klíčové slovo: shoda se zkratkou
Odpověď: Souhlasíme s vámi. Kdyby bylo v textu explicitně uvedeno „PMDP, akciová společnost“, bylo by možné připustit i shodu podle přístavku, což by byla právě ta společnost. Pokud v textu stojí samotná iniciálová zkratka, máme více možností: jde-li o zkratku neprůhlednou, většinou se přirozeně řadí k rodu střednímu, případně se podle zakončení – čistě formálně – zařadí k nějakému rodu. Pokud však do zkratky vidíme, protože je notoricky známá nebo ji známe z předchozího kontextu, řídíme shodu primárně podle klíčového slova zkracovaného výrazu, což jsou v tomto případě „podniky“. Vhodnější by tedy byla formulace „PMDP uvedly“.
Poslední užití: 19.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 7 – Typ ČT opakovala, HBO odvysílal-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5191
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda se zkratkou
Konkrétní dotaz: Potřeboval bych se poradit o shodě přísudku s podmětem. V historickém textu mám větu: „Sovětská skupina se dala do boje s SS, které právě měly cvičení“. SS zde pravděpodobně zastupuje spojení „ochranné oddíly“, takže soudím, že jediné možné řešení je v přísudku napsat tvrdé y?
Klíčové slovo: shoda s podmětem rodu mužského neživotného čísla množného
Odpověď: Ano, nicméně klíčový je zde tvar zájmena „které“. To je ve vedlejší větě formálně podmětem, takže shodu musíme řídit podle něj a napsat tvrdé y.
Poslední užití: 23.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým – sekce 2.2 Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5188
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda se zkratkou
Konkrétní dotaz: V textu se mi objevují „jednotky SS“, což v němčině znamená Schutzstaffel, tedy ochranný oddíl. Když však použiji samotnou zkratku „SS“, jak bude vypadat přísudek? „SS byl“, „SS bylo“, „SS byly“?
Klíčové slovo: shoda se zkratkou
Odpověď: Při zacházení s iniciálovými zkratkami máme značnou volnost. Pokud je zkratka průhledná (zejména česká), řídíme se většinou klíčovým slovem, které je v ní obsaženo, případně zakončením. Jindy se zase řídíme původním rodem nebo rodem přeloženého ekvivalentu. U neprůhledných zkratek bývá běžné, že se přirozeně kloní ke střednímu rodu. Další možností je řídit shodu podle opěrného podstatného jména, např. právě těmi „jednotkami“. Nelze tedy vyloučit ani jedno navrhované řešení: „SS byl“ (rozumějme „oddíl“), „SS bylo“ (univerzální příklon ke střednímu rodu), „SS byly“ (ve smyslu „jednotky“). V úzu je však nejčastější ženský rod, „SS byla“ (ve smyslu „policie, stráž“).
Poslední užití: 9.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem – sekce 7 Typ ČT opakovala, HBO odvysílal-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4902
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda se zkratkou
Konkrétní dotaz: Potřeboval bych vědět, podle čeho se řídí shoda, když mám ve větě zkratku typu USA. Je správně „USA vypověděly válku“? Nebo má být „USA vypovědělo válku“? Jakého rodu je zkratka USA a podle čeho to v takových případech poznám?
Klíčové slovo: shoda se zkratkou
Odpověď: Při určování rodu zkratky se řídíme jménem, které zkratka zastupuje. Ve vašem případě to jsou „státy“. V přísudku by tedy mělo být tvrdé y, protože „státy“ jsou rodu mužského neživotného, tzn. „USA vypověděly válku“.
Poslední užití: 27.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 7 – Typ ČT opakovala, HBO odvysílal-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4900
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda se zkratkou
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se poradit, jak mám zacházet se zkratkou USA. Můžu říct „USA udělaly“ podle vzoru „Spojené státy udělaly“? Nebo je to u zkratky jinak, třeba „USA udělalo“?
Klíčové slovo: shoda se zkratkou
Odpověď: Ke střednímu rodu se většinou řadí zkratky, které jsou pro nás neprůhledné. Pokud je však zkratka všeobecně známá a průhledná, což je i váš případ, řídí se obvykle rod zkratky klíčovým slovem plného názvu. V tomto případě je všeobecně známo, že USA jsou Spojené státy, takže shodu řídíme podle slova „státy“. Váš původní předpoklad, tedy „USA udělaly“, byl tudíž správný.
Poslední užití: 25.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 7 – Typ ČT opakovala, HBO odvysílal-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4343
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda se zkratkou
Konkrétní dotaz: Upravuji text z oblasti letectví a obejvuje se mi tam zkratka GPS. Někdy před ní stojí například slovo „systém“, pak samozřejmě použiji „systém GPS byl použit“. Co když ale zkratka stojí sama? Bude věta znít „GPS byl použit“, nebo „GPS byla použita“?
Klíčové slovo: shoda se zkratkou
Odpověď: Existují dvě možnosti a záleží jen na vás, kterou si vyberete. Buď použijete opěrné substantivum, například právě ten „systém“, a shodu budete řídit podle něj, anebo uplatníte gramatickou charakteristiku samotné zkratky. Zrovna u GPS se jednoznačně ustálil ženský rod, takže věta by zněla „GPS byla použita“.
Poslední užití: 28.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky iniciálové, sekce 3 – Rod iniciálových zkratek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3801
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda se zkratkou
Konkrétní dotaz: Jaké i/y se píše ve větě „STAN a ODS odmítly podporu“?
Klíčové slovo: shoda se zkratkou
Odpověď: Vzhledem k tomu, že pro Starosty a nezávislé se používá zkratka STAN a i se jako STAN čte, tak bych to chápala jako podstatné jméno v jednotném čísle rodu mužského neživotného, a tudíž bych psala "STAN a ODS odmítly" s tvrdým y na konci.
Poslední užití: 13.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 7 – Typ ČT opakovala, HBO odvysílal-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?