Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #548 [Gramatická shoda (typ Rychlé šípy byly)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#13099
Užití:
1 1 0
Dotaz: Gramatická shoda (typ Rychlé šípy byly)
Konkrétní dotaz: Mám větu „Raabovi Lidé kolem stolu potěšili...“. Je prosím měkké i v přísudku správně, když „Lidé kolem stolu“ je kniha?
Klíčové slovo: shoda přísudku s podmětem; gramatická shoda
Odpověď: Ano, přísudek se řídí gramatickou formou podmětu. V uvedené větě je podmětem slovo „lidé“, které je rodu mužského životného, proto v přísudku napíšeme měkké i. Skutečnost, že jde o název knihy, zde nehraje roli. Pouze pokud by názvu knihy předcházelo obecné (opěrné) jméno, pak by toto jméno bylo podmětem, např. „Kniha Lidé kolem stolu potěšila...“, a spojení „Lidé kolem stolu“ by pak mělo funkci přívlastku neshodného ve tvaru tzv. nominativu jmenovacího. Ve vaší větě se ale přísudek skutečně musí shodovat s „lidmi“.
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 3 – Typ Rychlé šípy závodily, Tři sestry zahrály, Wanastowi Vjecy vydaly (gramatická shoda)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Životnost podstatných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10422
Užití:
1 1 0
Dotaz: Gramatická shoda (typ Rychlé šípy byly)
Konkrétní dotaz: Potřebovala bych poradit, jak ve větě nakládat se slovem „Lvi“ ve smyslu cen „Český lev“. Původně jsem v textu měla větu „Letos se Lvy konaly bez publika“. Uvažovala jsem tak, že jde o neživé ceny, a proto by všude mělo být tvrdé y. Jistá si ale nejsem.
Klíčové slovo: Český lev
Odpověď: Vaše úvaha bohužel není správná. V tomto případě je nutné upřednostnit gramatický rod před rodem „skutečným“. Nehraje tedy roli, že je zde řeč o neživých předmětech; „lvi“ jsou formálně podstatné jméno rodu mužského životného a shodu řídíme podle toho. Namístě je tedy měkké i: „Letos se Lvi konali bez publika.“ Podobných případů bychom našli celou řadu, např. „plyšoví medvídci“ nebo „sněhuláci“ jsou sice také neživé objekty, ale skloňujeme je jako jména životná; proto „medvídci byli“ i „sněhuláci byli“.
Poslední užití: 12.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Životnost podstatných jmen
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 3 – Typ Rychlé šípy závodily, Tři sestry zahrály, Wanastowi Vjecy vydaly (gramatická shoda)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9752
Užití:
1 1 0
Dotaz: Gramatická shoda (typ Rychlé šípy byly)
Konkrétní dotaz: Jaké i/y se správně píše ve větě „Rychlé šípy byly ve městě“, když víme, že členy Rychlých šípů byli samí kluci?
Klíčové slovo: Rychlé šípy
Odpověď: To, že členy Rychlých šípů byli samí kluci, v tomto případě nehraje roli: klíčový je gramatický, nikoli přirozený rod podmětu. „Šípy“ jsou jméno rodu mužského neživotného, a namístě je tudíž ypsilon.
Poslední užití: 4.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 3 – Typ Rychlé šípy závodily, Tři sestry zahrály, Wanastowi Vjecy vydaly (gramatická shoda)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3806
Užití:
1 1 0
Dotaz: Gramatická shoda (typ Rychlé šípy byly)
Konkrétní dotaz: Když se v textu objevuje „hnutí Déšť“, řídím shodu podle „hnutí“. Jak mám ale postupovat v případě, že ve větě figuruje pouze „Déšť“? „Déšť usiloval“, nebo „Déšť usilovalo“?
Klíčové slovo: opěrné substantivum + proprium, shoda s přísudkem
Odpověď: Shodu řídíme podle dominantní složky podmětu, což je v tomhle případě „hnutí“. Základní varianta je tedy „hnutí Déšť usilovalo“. Pokud však ve větě máte pouze „Déšť“ nebo naopak „hnutí“, bude se shoda řídit podle příslušného rodu, tedy „Déšť usiloval“, nebo „hnutí usilovalo“.
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 3 – Typ Rychlé šípy závodily

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1282
Užití:
1 1 0
Dotaz: Gramatická shoda (typ Rychlé šípy byly)
Konkrétní dotaz: Jaké y se napíše v přísudku ve větě „Staré páky byly“, pokud „Staré páky“ označuje pouze muže?
Klíčové slovo: shoda přísudku s podmětem
Odpověď: Ve větě „Staré páky byly“ se ve shodě přísudku s podmětem napíše tvrdé y, protože se v takovém případě shoda řídí formálním podmětem („páky“), který je rodu ženského.
Poslední užití: 18.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, odd. 3
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?