Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #545 [Všeobecný podmět].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Stav:
#10694
Užití:
1 1 0
Dotaz: Všeobecný podmět
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistý tvarem přísudku ve větě „Měli/y tam tu poznámku od včerejška“. Už jsem dlouho ze školy a nemůžu si vybavit, čím se i/y v přísudku řídí. Hraje v tom roli ta „poznámka“?
Klíčové slovo: oni
Odpověď: Nikoli. Tvar přísudku se vždy řídí podmětem (shoda přísudku s podmětem). Slovo „poznámka“ je ve větě předmětem, a na tvar přísudku tudíž nemá vliv. Pokud není z kontextu zřejmé, kdo je podmětem (např. samí muži, muži i ženy, samé ženy), půjde v tomto případě o tzv. podmět všeobecný (s významem „oni, lidé“) a v přísudku napíšeme měkké i: „Měli tam tu poznámku od včerejška.“
Poslední užití: 22.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 10 – Podmět všeobecný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5187
Užití:
1 1 0
Dotaz: Všeobecný podmět
Konkrétní dotaz: Nevím si rady s větou „Včera mi vytrhali osmičky“. Jaké i se píše ve slově „vytrhali“? Váhám, jestli mám napsat měkké i, protože jsem muž, nebo tvrdé, protože jsou „osmičky“ neživotné. Už jsem dlouho ze školy, poradíte mi, podle čeho se rozhodnout?
Klíčové slovo: nevyjádřený podmět
Odpověď: V tomto případě je irelevantní, že jste muž, i to, že jsou „osmičky“ neživotné. Tvar přísudku se totiž řídí podmětem, s nímž musí být ve shodě, a podmět je v této větě tzv. všeobecný. Jde o jakési obecné „oni“, u něhož nelze přesně identifikovat konkrétní osoby, podobně jako ve větách typu „Říkali to v televizi“. V takových případech píšeme vždy měkké i.
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem – sekce 10 Podmět všeobecný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?