Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #534 [Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/25
Stav:
#13222
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Je ve větě „Dorazily ti ty podklady?“ v přísudku správně tvrdé y? Hraje tam nějakou roli fakt, že podklady posílám ženě?
Klíčové slovo: podklady
Odpověď: Tvar přísudku se řídí podmětem. Podmětem uvedené věty je podstatné jméno „podklady“, tedy jméno rodu mužského neživotného v množném čísle. V přísudku je tudíž náležité ypsilon. Skutečnost, jestli podklady dorazily ženě, nebo muži, nemá na shodu vliv.
Poslední užití: 2.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.2 – Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13190
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaké i/y bude v přísudku následující věty? „Na jaře 2019 útvary konstrukce [název] a obchodu vytvořil_ nový systém názvu produktu.“
Klíčové slovo: útvary
Odpověď: Podmětem uvedené věty je podstatné jméno rodu mužského neživotného v množném čísle („útvary“). Proto je náležitý tvar přísudku s tvrdým y: „útvary konstrukce [název] a obchodu vytvořily“.
Poslední užití: 15.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.2 – Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12905
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Píšu větu „Mrzelo by mě, kdyby se k vám nedostaly mé řádky“. Nemělo by být ve slově „nedostaly“ měkké i, jestliže to píšu jako muž?
Klíčové slovo: řádky
Odpověď: Nikoli. Tvar přísudku se řídí podmětem. Podmětem vedlejší věty „kdyby se k vám nedostaly mé řádky“ jsou „řádky“, tedy jméno rodu mužského neživotného v množném čísle. V přísudku tudíž musí být ypsilon. To, jestli dané řádky napsal muž, na shodu přísudku s podmětem nemá žádný vliv.
Poslední užití: 30.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.2 – Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Jaké i/y mám napsat v přísudku ve spojení „kolektivy pracoval_“?
Klíčové slovo: kolektivy
Odpověď: Protože „kolektiv“ je jméno rodu mužského neživotného, je náležité napsat v přísudku tvrdé y, správně tedy „kolektivy pracovaly“.
Poslední užití: 18.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.2 – Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12584
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Jaké i/y bude v přísudku ve spojení „koníčky mi umožnil_“?
Klíčové slovo: koníčky
Odpověď: Protože daný tvar 1. os. množného čísla „koníčky“ je tvar rodu mužského neživotného, je třeba podle něj řídit i přísudek, a tudíž napsat tvrdé y: „koníčky mi umožnily“. Měkké i by bylo namístě pouze v případě, že by podmět byl ve tvaru rodu mužského životného: „koníčci mi umožnili“.
Poslední užití: 21.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11724
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Chtěl bych se zeptat, jaké i/y napsat v přísudku v následující větě: „Oslovil_ tě ty modely hodinek?“ Hraje při rozhodování mezi tvrdým y a měkkým i nějakou roli fakt, že danou otázku pokládá muž muži?
Klíčové slovo: modely
Odpověď: Na pohlaví tazatele nezáleží. Tvar přísudku řídíme vždy podmětem dané věty, tím je zde jméno rodu mužského neživotného v množném čísle (modely), proto je třeba napsat v přísudku tvrdé y: oslovily.
Poslední užití: 1.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.2 – Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11463
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Jaké i/y se bude psát v přísudku vedlejší věty v následujícím souvětí? „Rádi bychom vás využili pro konzultaci námětů, které nás napadl_.“
Klíčové slovo: který
Odpověď: Podmětem vedlejší věty je v uvedeném případě zájmeno „který“ ve tvaru rodu mužského neživotného (které – 1. pád množného čísla), neboť zastupuje výraz „námětů“ z věty hlavní. Proto je ve vedlejší větě náležitý tvar přísudku s tvrdým y, tedy „napadly“.
Poslední užití: 25.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým – sekce 2.2 Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11371
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaký tvar bude mít přísudek v následující větě? „České zákazníky nejvíce odrazuje/odrazují od častějších nákupů na internetu náklady...“
Klíčové slovo: náklady
Odpověď: Podmětem uvedené věty je podstatné jméno „náklady“. Toto jméno rodu mužského neživotného je v množném čísle, proto bude náležitý tvar přísudku „odrazují“.
Poslední užití: 6.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.2 – Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11359
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaké i/y napsat v přísudku ve větě „Ledoborce projížděly“?
Klíčové slovo: ledoborce
Odpověď: Podmět „ledoborce“ je zde rodu mužského neživotného, náležitým tvarem přísudku je proto „projížděly“. Podstatné jméno „ledoborec“ je však možno skloňovat i jako jméno rodu mužského životného. Pokud by se v uvedené větě vyskytoval životný tvar „ledoborci“, pak by bylo namístě napsat v přísudku měkké i: „ledoborci projížděli“.
Poslední užití: 27.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dvojí skloňování v množném čísle bez významového rozlišení (uzenáči i uzenáče)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11358
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Narazili jsme na větu „Dni uplynuly“. Nemělo by v přísudku být měkké i, když tvar podstatného jména končí na -i?
Klíčové slovo: dni
Odpověď: Podstatné jméno den má v množném čísle možný tvar dni nebo dny, v obou případech však jde o rod mužský neživotný, ve tvaru přísudku tedy napíšeme vždy tvrdé y: „uplynuly“. Měkké i ve shodě by bylo náležité pouze v případě, kdy bychom použili archaickou životnou koncovku -ové: „Dnové uplynuli“.
Poslední užití: 27.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dvojí skloňování v množném čísle bez významového rozlišení (uzenáči i uzenáče)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.