Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #533 [Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/25
Stav:
#13177
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení „aby nájemníci nedělal_“ tvrdé y, nebo měkké i?
Klíčové slovo: nájemníci
Odpověď: Podmětem dané vedlejší věty je jméno rodu mužského životného „nájemníci“, proto je náležitý tvar s měkkým i: „aby nájemníci nedělali“.
Poslední užití: 21.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1 – Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13080
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: V jednom textu mám větu „V písku se honil_ stepní běžci“. V následující větě je vysvětleno, že „stepní běžci“ jsou rostliny. Jaké i/y bude v přísudku?
Klíčové slovo: stepní běžci
Odpověď: Tvar přísudku je třeba řídit formální podobou podmětu. V uvedeném případě je podmět „běžci“ rodu mužského životného, proto je náležité napsat v přísudku měkké i, tj. „V písku se honili stepní běžci“.
Poslední užití: 21.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1 – Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12742
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Platí stále pravidlo, že ve shodě přísudku se jmény „rodiče, koně“ se má psát tvrdé y, tedy „rodiče přišly“, „koně se pásly“ apod.?
Klíčové slovo: rodiče, koně
Odpověď: Takové pravidlo neplatilo a neplatí – podstatná jména „rodiče, lidičky, koně“, ačkoli mají v množném čísle neživotnou koncovku -e a -y, jsou rodu mužského životného, proto je náležité napsat v přísudku měkké i, tedy „rodiče přišli“, „koně se pásli“ apod. Pouze pokud podstatné jméno „kůň“ označuje neživou věc podobající se koni, bude ve shodě u množného čísla tvrdé y, např. „dřevěné koně stály“.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1.3 – Rodiče, lidičky, koně

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12665
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, jaké i/y mám napsat v přísudku následující věty? „Aby se žalovaní (povinný subjekt a kraj) zdrželi/zdržely uzavření smlouvy.“
Klíčové slovo: žalovaní
Odpověď: Podmět uvedené věty (žalovaní) je rodu mužského životného, proto je třeba napsat v přísudku měkké i: „Aby se žalovaní (povinný subjekt a kraj) zdrželi uzavření smlouvy“. Výrazy v závorce zde nevstupují do predikačního vztahu.
Poslední užití: 7.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1 – Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12477
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Na smutečním oznámení je umělecký text, v němž jsem objevila spojení „zelení hájové bývali“. Nemělo by být v přísudku tvrdé y (bývaly), když je „háj“ neživotný?
Klíčové slovo: hájové
Odpověď: Máte pravdu, že „háj“ je jméno rodu mužského neživotného. Ovšem v uměleckém a knižním kontextu se někdy mohou mužská neživotná jména vyskytovat v životném tvaru (např. „dnové uplynuli“ vedle „dny/dni uplynuly“). Protože „-ové“ je koncovka rodu mužského životného, je třeba podle životného tvaru „hájové“ řídit i tvar přísudku. Správně je tedy skutečně shoda „zelení hájové bývali“.
Poslední užití: 2.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12476
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Jaké i/y mám volit v přísudku ve větě „Když byly/byli (muži) ještě děti“? Je namístě řídit shodu podle „mužů“, nebo podle „dětí“?
Klíčové slovo: muži
Odpověď: Podmětem uvedené věty je výraz „muži“, tedy jméno rodu mužského životného. Proto je náležitý tvar přísudku s měkkým i, tj. „byli“. Výraz „děti“ je jmennou částí přísudku – o tom se lze snadno přesvědčit tím, že tento výraz můžeme převést do 7. pádu: „Když byli muži ještě dětmi“.
Poslední užití: 3.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1 – Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12293
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Mám následující dvě věty. „V pondělí nemělo úkol z českého jazyka šest dětí. Všichni mi tvrdili, že...“ Neměl by být ve druhé větě tvar přísudku s tvrdým y, tedy „tvrdily“, když jde o „děti“?
Klíčové slovo: všichni
Odpověď: Tvar přísudku musíme řídit formální podobou podmětu. Ve druhé větě je podmětem zájmeno „všichni“, které má tvar rodu mužského životného, v přísudku je tedy správně měkké i: „tvrdili“. Fakt, že hovoříme o „dětech“, v dané větě z gramatického hlediska nehraje roli. Tvrdé y v přísudku by bylo namístě v případě, že by zájmeno „všechen“ mělo tvar rodu ženského v množném čísle, tedy řídili bychom jej stále podle „dětí“ v první větě: „V pondělí nemělo úkol z českého jazyka šest dětí. Všechny mi tvrdily, že...“.
Poslední užití: 5.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým – sekce 2.1 Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11843
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat, jestli je ve větě „Elementálové nás vyslyšeli“ v přísudku správně měkké i, přestože „elementál“ znamená „živel“, který je vlastně neživý.
Klíčové slovo: elementálové
Odpověď: Je třeba mít na paměti, že nemůžeme zaměňovat reálnou živost s gramatickou životností (například podstatné jméno „sněhulák“ je rodu mužského životného, ačkoli označuje neživou věc). Tvar „elementálové“ je rodu mužského životného, neboť obsahuje životnou koncovku „-ové“. Proto je měkké i v přísudku (vyslyšeli) správným řešením.
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, 2.1 Podmět je rodu mužského životného
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Životnost podstatných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11612
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Nejsme si jisti, jaké i/y má být v přísudku ve větě „Lidé by nebyli rádi“.
Klíčové slovo: lidé
Odpověď: Slovo „člověk“, v množném čísle „lidé“, má zvláštní skloňování: 1. a 5. pád množného čísla skloňujeme podle vzoru pán (jako „soused“), zato tvary v ostatních pádech formálně odpovídají ženskému vzoru kost. Pro řešení shody přísudku s podmětem je však zásadní, že slovo „lidé“ řadíme k mužskému životnému vzoru, a proto je v přísudku namístě napsat měkké i: „Lidé by nebyli rádi.“
Poslední užití: 16.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1 – Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11409
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Zajímalo by mě, jestli je možno ve spojení „předkové uměl_“ napsat v přísudku tvrdé y, jestliže tvar podstatného jména obsahuje koncovku „-ové“, nebo jestli bude shoda odpovídat variantě „předci uměli“, a bude zde tedy pouze měkké i.
Klíčové slovo: předci; předkové
Odpověď: Podstatné jméno „předek“ je rodu mužského životného. Tomu odpovídají i variantní koncovky 1. p. mn. č. (-i/-ové), které jsou obě typicky životné. V přísudku tedy bude vždy pouze měkké i (uměli).
Poslední užití: 30.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1 – Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.