Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #532 [Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/13
Stav:
#12802
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Je správně pouze shoda „ta čísla byla“ a „ta opatření byla“, nebo je dnes spisovné i „ty čísla byly“ a „ty opatření byly“?
Klíčové slovo: čísla; opatření; rod střední
Odpověď: Ve spisovném projevu je u jmen rodu středního v množném čísle náležitá pouze shoda na -a (ta čísla/opatření byla). Mnoho lidí má s touto shodou potíže, protože v běžné komunikaci většina lidí spisovně nemluví, tudíž pak mohou tento spisovný prostředek vnímat jako nepřirozený. Tím těžší je pro ně správné tvary v mluveném projevu (např. i v médiích) uhlídat, přestože pravidlo o shodě často znají.
Poslední užití: 10.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11908
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Je správně „kuřata běhala“, nebo „kuřata běhaly“? Myslela jsem, že je náležitý tvar s „-a“, ale v tisku i televizi se čím dál častěji setkávám s opačným případem.
Klíčové slovo: nerespektování shody
Odpověď: Ve spisovném projevu, jímž by např. televizní zpravodajství jistě mělo být, je skutečně přípustná pouze shoda „kuřata běhala“. Mnoho uživatelů jazyka má s touto shodou potíže, protože v běžné komunikaci většina lidí spisovně nemluví, tudíž pak mohou tento prostředek vnímat jako nepřirozený. Tím těžší je pro ně správné tvary v mluveném projevu uhlídat, přestože pravidlo o shodě často znají. Z mluvených komunikátů pak tento omyl proniká i do některých psaných textů.
Poslední užití: 5.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11179
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Poslední dobou v rozhlase často slýchám shodu typu „letadla přiletěly“, „pravidla se dodržely“. Je to správně? Neměl by být náležitý tvar „přiletěla“, „dodržela“ apod.?
Klíčové slovo: nerespektování shody
Odpověď: Ano, máte pravdu. Ve spisovném projevu je u jmen rodu středního v množném čísle náležitá pouze shoda na -a (letadla přiletěla). Mnoho lidí má s touto shodou potíže, protože v běžné komunikaci většina lidí spisovně nemluví, tudíž pak mohou tento prostředek vnímat jako nepřirozený. Tím těžší je pro ně správné tvary v mluveném projevu uhlídat, přestože pravidlo o shodě často znají.
Poslední užití: 5.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11163
Užití:
1 2 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat, zda ve spisovném jazyce stále platí shoda typu „města byla“. V oficiálních projevech, zejména v televizi, se čím dál tím častěji setkávám s tvarem přísudku končícím na tvrdé y, tedy např. „města byly“. Změnila se snad pravidla?
Klíčové slovo: nerespektování shody
Odpověď: Ve spisovném projevu je skutečně náležitá pouze shoda „města byla“. Mnoho lidí má s touto shodou potíže, protože v běžné komunikaci většina lidí spisovně nemluví, takže pak mohou tento prostředek vnímat jako nepřirozený. Tím těžší je pro ně správné tvary v mluveném projevu uhlídat, přestože pravidlo o shodě často znají.
Poslední užití: 17.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9396
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Mám v textu větu „Vystoupení mladého houslisty naplnily koncertní síně“. Neměl by mít přísudek tvar „naplnila“?
Klíčové slovo: vystoupení
Odpověď: Ano, je to tak. Podmětem věty jsou „vystoupení“, tedy jméno středního rodu, které v množném čísle vyžaduje přísudkovou shodu zakončenou na -a. Náležitá podoba věty je tedy „Vystoupení mladého houslisty naplnila koncertní síně“.
Poslední užití: 26.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8911
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Rozčiluje mě, že v televizi nikdo neumí používat střední rod v množném čísle, všude slýchám jen věty typu „Města byly uklizeny“. Je to snad přijatelné?
Klíčové slovo: nerespektování shody
Odpověď: Ve spisovném projevu, jímž by např. televizní zpravodajství jistě mělo být, je skutečně přípustná pouze shoda „Města byla uklizena“. Odchylky od kodifikované podoby však nemusejí nutně znamenat, že dotyční neznají mluvnická pravidla. Potíž je totiž v tom, že v běžné komunikaci většina lidí spisovně nemluví, takže pro mnohé z nich je tento prostředek nepřirozený – a tím těžší je pro ně správné tvary v mluveném projevu uhlídat. V psaném spisovném projevu je samozřejmě tato skutečnost bezpředmětná.
Poslední užití: 15.10.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8824
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Při korekturách jsem narazila na zajímavý problém. Konkrétně jde o část věty „během dvou let, které uplynuly“. Vím, že „léto“ je jméno rodu středního, takže správně by asi mělo být „během dvou let, která uplynula“. Mně to ale z nějakého důvodu připadá nepřirozené, sama bych také řekla spíš „během dvou let, které uplynuly“. Vůbec ale nevím, jak si to mám odůvodnit: není třeba někde popsán rozdíl v chování slova „léto“ ve významu „rok“ a „roční období“? Pokud by se totiž jednalo o roční období, shoda se středním rodem by mě ani v nejmenším nezarazila. Musím říct, že mě tato problematika dost zaujala, tím spíš, že takováto spojení musejí být velmi frekventovaná.
Klíčové slovo: rok; léto
Odpověď: Narážíme zde na zajímavý střet formálního hlediska a zažitosti v úzu. Podle dat Českého národního korpusu je totiž formulace typu „během dvou let, které uběhly“ v úzu velice běžná, dokonce běžnější než formálně náležitá „během dvou let, která uběhla“. Nepochybně v tom hraje roli silná analogie se slovem „roky“ téhož významu. Vaše nejistota je tedy opodstatněná, protože formulace „během dvou let, které uběhly“ již evidentně není pociťována jako nepřijatelná. Primárně však nadále doporučujeme zachovávat formální shodu se středním rodem („během dvou let, která uběhla“), žádnou výjimku z pravidla se nám v odborné literatuře dohledat nepodařilo.
Poslední užití: 6.12.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8526
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Chtěl bych se zeptat, jestli se nezměnila pravidla, podle nichž se řídí shoda u jmen středního rodu. Je pořád správně „Děcka plakala“? Nebo může být i „Děcka plakaly“?
Klíčové slovo: děcka
Odpověď: Nic se nezměnilo, pravidla platí pořád stejná. Jediná spisovná možnost je „Děcka plakala“.
Poslední užití: 15.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4779
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Nemůžeme se s kolegy dohodnout, zda je správně „pracoviště byla začleněna“, nebo „pracoviště byly začleněny“. Poradíte nám, prosím?
Klíčové slovo: ta pracoviště
Odpověď: Slovo „pracoviště“ je středního rodu. V množném čísle je proto při shodě přísudku s podmětem namístě koncovka „-a“, tedy „pracoviště byla začleněna“.
Poslední užití: 10.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4777
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Chci se zeptat na správné znění věty. Je správně „S jakou hračkou si mohou ráda hrát děvčátka?“, nebo tam má být „rádi“?
Klíčové slovo: ta děvčátka
Odpověď: Děvčátka jsou rodu středního, a proto je náležitá koncovka „a“. Věta tedy bude znít „S jakou hračkou si mohou ráda hrát děvčátka?“.
Poslední užití: 3.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.