Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #531 [Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/34
Stav:
#13193
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Nemohu se rozhodnout, jestli ve spojení „chudáčci děti byl_“ mám tvar přísudku řídit podle jména „chudáčci“ a napsat měkké i, nebo podle „děti“ a volit tvrdé y. Které řešení je prosím správně?
Klíčové slovo: chudáčci děti; přívlastek shodný substantivní
Odpověď: Někdy se setkáváme se spojením dvou podstatných jmen, která se shodují v pádě a čísle (nemusejí se vždy shodovat v rodě) a z nichž jedno je citově zabarvené jméno hodnotící. Toto hodnotící jméno má platnost substantivního shodného přívlastku. Je významově blízké přídavnému jménu a někdy je lze přídavným jménem také nahradit: „dobrák (= dobrý) člověk, chudák maminka, neřád kluk“ apod. Případné porušení shody v rodě (například právě ve spojení „chudáčci děti“) je zde motivováno emocionálně. Tvar přísudku v takových spojeních pak odpovídá tvaru řídícího jména. V uvedeném spojení je řídící výraz „děti“, namístě je tedy napsat „chudáčci děti byly“. Toto řešení je ještě zřejmější, uvedeme-li dané spojení v jednotném čísle: „chudáček dítě bylo“ (nikoli „byl“), „chudák maminka byla“ (nikoli „byl“).
Poslední užití: 17.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Skladba spisovné češtiny. Grepl – Karlík. 1986.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 264

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12985
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaký je správný tvar přísudku v následující větě? „Obě části vojska se sešla/sešly.“
Klíčové slovo: části
Odpověď: Podmětem uvedené věty je výraz „části“, tedy jméno rodu ženského v množném čísle. Proto bude náležitý tvar přísudku s tvrdým y: „Obě části vojska se sešly“. Pokud by byl podmětem výraz „vojska“ v množném čísle, byl by samozřejmě namístě tvar přísudku končící na -a, např. „Obě vojska se sešla“. Ve vaší větě je ovšem výraz „vojska“ ve 2. pádě jednotného čísla a plní funkci přívlastku neshodného (Jaké části? Části vojska).
Poslední užití: 24.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.3 – Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12961
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Nevím si, rady, jaké i/y napsat v přísudku ve větě „Zaměřil jsem se na lidi, shodou okolností, které mě sem k vám přivedl_“. Jaké je prosím správné řešení?
Klíčové slovo: který
Odpověď: Vzhledem k tomu, že podmět vedlejší věty – zájmeno „který“ – je ve tvaru množného čísla rodu ženského, neboť odkazuje na podstatné jméno „okolnosti“ v hlavní větě, je namístě tvar přísudku s tvrdým y, tedy „přivedly“. Pokud bychom chtěli v přísudku vedlejší věty napsat měkké i, musel by být podmět, tj. vztažné zájmeno, ve tvaru rodu mužského životného, tj. „kteří mě sem k vám přivedli“. To by pak znamenalo, že se vedlejší věta vztahuje nikoli k „okolnostem“, ale k „lidem“. Takové řešení ovšem nedoporučujeme, protože vedlejší věta následuje bezprostředně za výrazem „okolností“ – větný celek by pak vyzněl nepřehledně a nesrozumitelně. Za jediné náležité tedy považujeme řešení „Zaměřil jsem se na lidi, shodou okolností, které mě sem k vám přivedly“.
Poslední užití: 13.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým – sekce 2.3 Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12743
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Platí stále pravidlo, že ve shodě přísudku s podmětem „děti“ se píše tvrdé y, např. „děti si hrály“?
Klíčové slovo: děti
Odpověď: Ano, podstatné jméno „děti“ je v množném čísle rodu ženského (skloňujeme jej podle vzoru „kost“), proto je v přísudku náležitý tvar s tvrdým y: „děti si hrály“.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.3 – Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12371
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit s psaním i/y v následující větě? „Uvědomuji si, že se mohl_ stát chyby.“
Klíčové slovo: chyby
Odpověď: Podmětem vedlejší věty v uvedeném souvětí je podstatné jméno rodu ženského „chyby“. Proto je náležitý tvar s tvrdým y, tedy „mohly“.
Poslední užití: 21.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým – sekce 2.3 Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12367
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Mám větu „Okolnosti se změnily a lidé také“. Nemělo by v přísudku být měkké i, jestliže se „změnili“ i „lidé“, což je jméno rodu mužského životného?
Klíčové slovo: okolnosti
Odpověď: Uvedená věta je ve skutečnosti tzv. souvětím souřadným, které obsahuje dvě věty hlavní. Protože je ve druhé větě elipsa (výpustka), může nás to při určování podmětu a přísudku zmást. V první větě daného souvětí je podmět „okolnosti“ rodu ženského, proto je v přísudku náležitým řešením tvrdé y. Ve druhé větě je podmětem jméno rodu mužského životného („lidé“) a přísudek („změnili se“) je elidován (vypuštěn). Bez výpustky bychom mohli dané souvětí rozepsat takto: „Okolnosti se změnily a lidé se změnili také.“
Poslední užití: 28.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým – sekce 2.3 Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12148
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Mám větu „Generace tančily“. Je tvar přísudku s tvrdým y správně, nebo bych měla napsat „tančili“, když ty „generace“ obsahují muže i ženy?
Klíčové slovo: generace
Odpověď: Tvar přísudku je zde nutno řídit gramatickou podobou podmětu. Protože podmětem je jméno rodu ženského (generace), je náležité napsat v přísudku tvrdé y: „tančily“.
Poslední užití: 24.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.3 – Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11904
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaké i/y napsat v přísudku věty „Koblihy se rozdal_“?
Klíčové slovo: koblihy
Odpověď: Podmětem dané věty je jméno rodu ženského v množném čísle (koblihy). Proto je náležité napsat v přísudku tvrdé y, tedy „Koblihy se rozdaly“. Přísudek má tvar zvratného pasiva (trpného rodu), a protože v pasivních konstrukcích není podmět totožný s významovým původcem děje (agentem), může tato skutečnost při určování podmětu v těchto konstrukcích některé pisatele mást.
Poslední užití: 6.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.3 – Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11842
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Narazil jsem dvakrát na stejnou větu, avšak jednou je v přísudku tvrdé y, podruhé naopak měkké i. „Osobnosti by včas přijet asi neměly/neměli.“ Můžete mi prosím poradit, co je správně?
Klíčové slovo: osobnosti
Odpověď: Protože podmět je rodu ženského v množném čísle (osobnosti), je třeba napsat v přísudku tvrdé y, náležitá podoba věty je tedy následující: „Osobnosti by včas přijet asi neměly.“
Poslední užití: 16.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.3 – Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11743
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Je správně měkké „-i“ v přísudku ve větě „Osobnosti z řad klientů obdrželi nové klíče“?
Klíčové slovo: osobnosti
Odpověď: Nikoli. Protože podmět „osobnosti“ je rodu ženského, je náležité napsat v přísudku tvrdé y, tedy „obdržely“.
Poslední užití: 2.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.3 – Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.