Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #530 [Shoda u počítaného předmětu po číslovce typu 22–24].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#7672
Užití:
1 0 1
Dotaz: Shoda u počítaného předmětu po číslovce typu 22–24
Konkrétní dotaz: Chtěl bych se zeptat, jak správně přečíst číslovku 14,84: čtrnáct celých osmdesát čtyři setiny, nebo čtrnáct celých osmdesát čtyři setin?
Klíčové slovo: počítaný předmět
Odpověď: V současnosti je možné používat oba způsoby. Ten druhý, tj. čtrnáct celých osmdesát čtyři setin, je dnes běžnější.
Poslední užití: 2.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách, sekce 1 – Počítaný předmět po celých číslech

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7670
Užití:
1 0 1
Dotaz: Shoda u počítaného předmětu po číslovce typu 22–24
Konkrétní dotaz: Chtěl bych se zeptat, jak správně přečíst číslovku 2,42: dvě celé čtyřicet dvě setiny, nebo dvě celé čtyřicet dva setin?
Klíčové slovo: počítaný předmět
Odpověď: V současnosti je možné používat oba způsoby. Ten druhý, tj. čtyřicet dva setin, je dnes běžnější.
Poslední užití: 1.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách, sekce 1 – Počítaný předmět po celých číslech

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1397
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda u počítaného předmětu po číslovce typu 22–24
Konkrétní dotaz: Je správně „Zdravý chrup má průměrně 43 procent pacientů“ nebo „Zdravý chrup mají průměrně 43 procenta pacientů“?
Klíčové slovo: 43 procenta
Odpověď: Obojí je možné. V tomto případě můžeme shodu řídit buď podle celého čísla („43 procent“), nebo podle koncového výrazu „tři“ („43 procenta“).
Poslední užití: 10.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách, sekce 1 – Počítaný předmět po celých číslech

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?