Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #527 [V první větě souvětí je podmětem věty výraz označující počet].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#12383
Užití:
1 1 0
Dotaz: V první větě souvětí je podmětem věty výraz označující počet
Konkrétní dotaz: Podle čeho mám řídit tvar přísudku ve vedlejší větě následujícího souvětí? „Poslední víkend se sjíždějí tisíce návštěvníků, aby si užily/užili atmosféry.“
Klíčové slovo: tisíce
Odpověď: Pokud je v první větě souvětí výraz označující počet (zde „tisíce návštěvníků“), je možné shodu v dalších větách souvětí (ať už hlavních, či vedlejších) řídit buď podle formy, tedy podle daného číselného výrazu („Poslední víkend se sjíždějí tisíce návštěvníků, aby si užily atmosféry“), nebo uplatnit shodu podle smyslu („Poslední víkend se sjíždějí tisíce návštěvníků, aby si užili atmosféry“). Obě řešení jsou tedy v pořádku. V rámci jednoho textu je dobré zachovat jednotnost a používat jen jednu z uvedených možností.
Poslední užití: 5.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 12 – Typ Pět mužů šlo, desítky lidí stály

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12226
Užití:
1 1 0
Dotaz: V první větě souvětí je podmětem věty výraz označující počet
Konkrétní dotaz: Poradíte mi prosím, podle čeho řídit tvar přísudku v následujícím souvětí? „Dvacet devět procent Evropanů se domnívá, že se bude/budou muset přestěhovat.“
Klíčové slovo: procent
Odpověď: Pokud je v první větě souvětí výraz označující počet (zde „dvacet devět procent“), je možné shodu v dalších větách souvětí (ať už hlavních, či vedlejších) řídit buď podle formy, tedy podle daného číselného výrazu („Dvacet devět procent Evropanů se domnívá, že se bude muset přestěhovat“), nebo uplatnit shodu podle smyslu („Dvacet devět procent Evropanů se domnívá, že se budou muset přestěhovat“). Obě řešení jsou tedy v pořádku. V rámci jednoho textu je dobré zachovat jednotnost a používat jen jednu z uvedených možností.
Poslední užití: 10.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 12 – Typ Pět mužů šlo, desítky lidí stály

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1394
Užití:
1 1 0
Dotaz: V první větě souvětí je podmětem věty výraz označující počet
Konkrétní dotaz: Podle čeho řídím shodu ve vedlejší větě v souvětí „Statisíce lidí vyšly do ulic, aby vyjádřily svůj postoj“?
Klíčové slovo: statisíce
Odpověď: Pokud je v první větě souvětí výraz označující počet („statisíce lidí“), je možné shodu v dalších větách souvětí (ať už hlavních, či vedlejších) řídit buď podle formy („Statisíce lidí vyšly do ulic, aby vyjádřily svůj postoj“), nebo podle smyslu („Statisíce lidí vyšly do ulic, aby vyjádřili svůj postoj“). V rámci jednoho textu je dobré zachovat jednotnost a používat jen jednu z uvedených možností.
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 12 – Typ Pět mužů šlo, desítky lidí stály

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1391
Užití:
1 1 0
Dotaz: V první větě souvětí je podmětem věty výraz označující počet
Konkrétní dotaz: Je možné v souvětí „Očekávaly nás tisíce lidí a uspořádaly pro nás slavnostní uvítací průvod“ řídit shodu ve výrazu „uspořádali“ podle smyslu a psát zde tedy měkké i, nebo se shoda podle smyslu týká pouze souvětí s vedlejší větou?
Klíčové slovo: tisíce
Odpověď: Pokud je v první větě souvětí výraz označující počet („tisíce lidí“), je možné shodu v dalších větách souvětí (ať už hlavních, či vedlejších) řídit buď podle formy („Očekávaly nás tisíce lidí a uspořádaly pro nás slavnostní uvítací průvod“), nebo podle smyslu („Očekávaly nás tisíce lidí a uspořádali pro nás slavnostní uvítací průvod“). V rámci jednoho textu je dobré zachovat jednotnost a používat jen jednu z uvedených možností.
Poslední užití: 16.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 12 – Typ Pět mužů šlo, desítky lidí stály

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?