Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #522 [Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-10/10
Stav:
#13076
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: Je správně věta „Maximální výška palet je tři metry“, nebo „Maximální výška palet jsou tři metry“?
Klíčové slovo: podmět a jmenná část přísudku
Odpověď: Ve větách se jmenným přísudkem obecně platí, že se shoda řídí podstatným jménem v podmětu. Ovšem je-li jmenná část přísudku v množném čísle a podmět v jednotném, což je i tento případ, řídíme obvykle shodu naopak podle jména v přísudku: tedy „Maximální výška palet jsou tři metry“. Nutno však poznamenat, že syntax číslovek je specifická a málo probádaná oblast. Data z Českého národního korpusu dokládají, že stojí-li v roli přísudkového jména číslovkové spojení „dva/tři/čtyři metry“, je užití spony v jednotném čísle zcela běžné; neodmítáme tedy ani podobu „Maximální výška palet je tři metry“. Nad rámec dotazu ještě podotýkáme, že na tvar přísudku ve větách, v nichž je podmět i přísudkové jméno v prvním pádě, může mít vliv i slovosled. Průzkumy ukazují, že pokud stojí na prvním místě jméno v jednotném čísle (je přitom lhostejno, zda je řeč o podmětu, nebo o jmenné části přísudku), je častá obojí shoda (zde „Maximální výška palet je tři metry“ i „Maximální výška palet jsou tři metry“), zatímco pokud stojí na prvním místě jméno v čísle množném, výrazně převažuje shoda s množným číslem (tedy „Tři metry jsou maximální výška palet“).
Poslední užití: 14.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 18 – Typ Čas jsou peníze
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11611
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: Je správně věta „Platnost průkazu jsou tři roky“, nebo „Platnost průkazu je tři roky“?
Klíčové slovo: podmět a jmenná část přísudku
Odpověď: Ve větách se jmenným přísudkem obecně platí, že se shoda řídí podstatným jménem v podmětu. Ovšem je-li jmenná část přísudku v množném čísle („roky“) a podmět („platnost“) v jednotném, řídíme shodu primárně podle jména v přísudku, tedy „Platnost průkazu jsou tři roky“. Nutno však dodat, že v tomto případě situaci ovlivňuje číslovka „tři“ v pozici přívlastku shodného ke slovu „roky“. Syntax číslovek patří mezi málo popsané oblasti, zdá se však, že přítomnost číslovky výše zmíněné pravidlo relativizuje: zatímco například větu „Čas je peníze“ běžný uživatel češtiny vnímá jako agramatickou, struktura „platnost/trvanlivost/lhůta/délka/doba je tři roky“ se podle dat Českého národního korpusu v úzu prokazatelně vyskytuje, a to dokonce hojněji než podoba s přísudkem v množném čísle. Ani shodu s podmětem („Platnost průkazu je tři roky“) tedy nelze odmítat.
Poslední užití: 16.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 18 – Typ Čas jsou peníze
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11522
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: V zadání matematické úlohy stojí „Úrok je 4 procenta“, zatímco v řešení téže úlohy „Úrok jsou 4 procenta“. Co je správně?
Klíčové slovo: procenta
Odpověď: Ve větách se jmenným přísudkem obecně platí, že se shoda řídí podstatným jménem v podmětu. Ovšem je-li jmenná část přísudku v množném čísle a podmět v jednotném, což je i tento případ, řídíme shodu naopak podle jména v přísudku: tedy „Úrok jsou 4 procenta“. Nutno však poznamenat, že syntax číslovek je specifická a málo probádaná oblast. Data z Českého národního korpusu dokládají, že stojí-li v roli přísudkového jména číslovkové spojení 4 procenta, je užití spony v jednotném čísle zcela běžné; neodmítáme tedy ani podobu „Úrok je 4 procenta“. Nad rámec dotazu ještě podotýkáme, že na tvar přísudku ve větách, v nichž je podmět i přísudkové jméno v prvním pádě, může mít vliv i slovosled. Průzkumy ukazují, že pokud stojí na prvním místě jméno v jednotném čísle (je přitom lhostejno, zda je řeč o podmětu, nebo o jmenné části přísudku), je možná obojí shoda (zde „úrok je 4 procenta“ i „úrok jsou 4 procenta“), zatímco pokud stojí na prvním místě jméno v čísle množném, výrazně převažuje shoda s množným číslem (tedy pouze „4 procenta jsou úrok“).
Poslední užití: 3.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 18 – Typ Čas jsou peníze
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11511
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistý, jestli je správně věta „Úrok je 4 procenta“, nebo „Úrok jsou 4 procenta“. V rámci jednoho textu jsem se setkal s obojím.
Klíčové slovo: podmět a jmenná část přísudku
Odpověď: Ve větách se jmenným přísudkem obecně platí, že se shoda řídí podstatným jménem v podmětu. Ovšem je-li jmenná část přísudku v množném čísle a podmět v jednotném, což je i tento případ, řídíme shodu naopak podle jména v přísudku: tedy „Úrok jsou 4 procenta“. Nutno však poznamenat, že syntax číslovek je specifická a málo probádaná oblast. Data z Českého národního korpusu dokládají, že stojí-li v roli přísudkového jména číslovkové spojení 4 procenta, je užití spony v jednotném čísle zcela běžné; neodmítáme tedy ani podobu „Úrok je 4 procenta“. Nad rámec dotazu ještě podotýkáme, že na tvar přísudku ve větách, v nichž je podmět i přísudkové jméno v prvním pádě, může mít vliv i slovosled. Průzkumy ukazují, že pokud stojí na prvním místě jméno v jednotném čísle (je přitom lhostejno, zda je řeč o podmětu, nebo o jmenné části přísudku), je možná obojí shoda (zde „úrok je 4 procenta“ i „úrok jsou 4 procenta“), zatímco pokud stojí na prvním místě jméno v čísle množném, výrazně převažuje shoda s množným číslem (tedy „4 procenta jsou úrok“).
Poslední užití: 1.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 18 – Typ Čas jsou peníze
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11103
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: Zarazila jsem se při formulaci věty „Velká část našich klientů jsou zároveň našimi fanoušky“. Je tvar přísudku „jsou“ v pořádku? Nevím, jestli by se přísudek neměl shodovat spíš s výrazem „část“, ale znění „Velká část našich klientů je zároveň našimi fanoušky“ mi také nesedí.
Klíčové slovo: je/jsou
Odpověď: Vaše váhání je oprávněné, jde totiž o specifický typ věty. Za normálních okolností se samozřejmě tvar přísudku řídí podmětem, kterým je zde výraz „část“. Existuje však pravidlo, které říká, že pokud je podmět v čísle jednotném a jméno v přísudku jmenném se sponou (zde „fanoušci“) v čísle množném, řídí se tvar přísudku právě jménem přísudkovým. Náležitá podoba věty je tedy skutečně „Velká část našich klientů jsou zároveň našimi fanoušky“. Další možností by bylo větu mírně přeformulovat tak, aby si dotyčné větné členy vyměnily syntaktické pozice, tedy např. „Velkou částí našich klientů jsou zároveň naši fanoušci“ nebo „Velká část našich klientů jsou zároveň naši fanoušci“. Obě navrhované úpravy jsou navíc uživatelsky přívětivější; lze totiž předpokládat, že původní formulace může podobně jako vás zarazit i další příjemce textu.
Poslední užití: 15.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 18 – Typ Čas jsou peníze

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10691
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: Mám v textu větu „Kapitola sama pro sebe je/jsou nákupy z Asie“. Nedokážu rozhodnout, zda má být v přísudku jednotné, nebo množné číslo – nevím totiž, jestli se vztahuje ke slovu „kapitola“, nebo „nákupy“.
Klíčové slovo: kapitola sama pro sebe
Odpověď: Ve větách se jmenným přísudkem (se sponou "být") obecně platí, že se shoda řídí podstatným jménem v podmětu. Ve vašem případě jsou podmětem „nákupy“, a proto je namístě tvar přísudku v množném čísle: „Kapitola sama pro sebe jsou nákupy z Asie“. V některých případech (včetně vašeho) nemusí být na první pohled zcela jasné, která část je ve větě podmětem a která jmennou částí přísudku. Většinou pomůže jednoduchá zkouška – jmennou část totiž můžeme převést do 7. pádu, zatímco podmět nikoli. Jelikož slovo „nákupy“ má v množném čísle pro 1. a 7. pád stejný tvar, je vhodné ho pro tuto zkoušku převést do čísla jednotného (jde nám pouze o zjištění, co je podmět a co součást přísudku): „nákup je kapitolou“ X „kapitola je nákupem“. Významu vaší věty odpovídá pouze první formulace, a proto víme, že podmětem je slovo „nákupy“.
Poslední užití: 10.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 18 – Typ Čas jsou peníze
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 19 – Typ Harmonika byla krásný dárek (podmět a jmenná část přísudku)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4353
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: Potřeboval bych poradit, zda je správně věta „Platnost povolení je dva roky“, nebo „Platnost povolení jsou dva roky“.
Klíčové slovo: podmět a jmenná část přísudku
Odpověď: Ve větách se jmenným přísudkem obecně platí, že se shoda řídí podstatným jménem v podmětu. Ovšem je-li jmenná část přísudku v množném čísle („roky“) a podmět („platnost“) v jednotném, řídíme shodu primárně podle jména v přísudku, tedy „Platnost povolení jsou dva roky“. Nutno však dodat, že v tomto případě situaci ovlivňuje číslovka „dva“ v pozici přívlastku shodného ke slovu „roky“. Syntax číslovek patří mezi málo popsané oblasti, zdá se však, že přítomnost číslovky výše zmíněné pravidlo relativizuje: zatímco například větu „Čas je peníze“ běžný uživatel češtiny vnímá jako agramatickou, struktura „platnost/trvanlivost/lhůta/délka/doba je dva roky“ se podle dat Českého národního korpusu v úzu prokazatelně vyskytuje, a to dokonce hojněji než podoba s přísudkem v množném čísle. Ani shodu s podmětem („Platnost povolení je dva roky“) tedy nelze odmítat.
Poslední užití: 23.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 18 – Typ Čas jsou peníze
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1550
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: V jednom překladu z němčiny do češtiny jsem napsala větu „Stěžejní téma jsou ženy v hudbě“. Je zde správně tvar „jsou“, nebo zde musí být „je“?
Klíčové slovo: podmět a jmenná část přísudku
Odpověď: Podmětem této věty je výraz „ženy“. Poznáme ho tak, že si jednu z částí vždy zkusíme dát do sedmého pádu („Stěžejním tématem jsou ženy v hudbě“ a „Stěžejní téma je ženami v hudbě“). Protože druhá možnost nedává z jazykového hlediska smysl, musí být podmětem výraz „ženy“, a proto bude mít přísudek tvar „jsou“.
Poslední užití: 20.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 19 – Typ Harmonika byla krásný dárek (podmět a jmenná část přísudku)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1547
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: Ve větě „ta změna byla šok“ píšu „byla“, nebo „byl“? Řídím tedy shodu podle výrazu „změna“, nebo podle výrazu „šok“?
Klíčové slovo: podmět a jmenná část přísudku
Odpověď: Shodu obvykle řídíme podle jména v podmětu. V případě, že je ale podmět tvořen abstraktním jménem (tedy např. právě výrazem „změna“), je možné shodu řídit jak podle podmětu, tak podle jména v přísudku (zde „šok“). Můžete tedy psát jak „ta změna byla šok“, tak „ta změna byl šok“.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 18 – Typ Čas jsou peníze

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#65
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: V textu jsem našel větu „Ono to byla doba temna“. Nemá zde být „ona“?
Klíčové slovo: ono
Odpověď: Použití zájmena „ona“ bude rozhodně neproblematické. Problematičtější by bylo, pokud by se zájmeno shodovalo s tvarem následujícího zájmena „to“. Shodu bychom spíše doporučili řídit podle jmenné části přísudku „doba“.
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?