Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #520 [Shoda v nominativu jmenovacím].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#8439
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda v nominativu jmenovacím
Konkrétní dotaz: Nevím, jak mám pracovat s názvy sportovních klubů typu „SK Pardubice“ nebo „SK Plzeň“ při shodě. Mám shodu řídit podle zkratky „SK“ (sportovní klub), a psát „SK Pardubice vyhrál“, „SK Plzeň vyhrál“, nebo je vhodnější shodu řídit podle druhé části názvu, tedy „SK Pardubice vyhrály“, resp. „SK Plzeň vyhrála“?
Klíčové slovo: SK
Odpověď: Kdyby byla zkratka SK rozepsána jako „sportovní klub“, řídila by se shoda podle jména „klub“, např. „Sportovní klub Pardubice vyhrál“, obdobně jako je tomu třeba ve větách typu „Firma Taufer získala...“. V případě, že roli opěrného podstatného jména zastává zkratka, je však obvyklé řídit shodu podle vlastního jména: „SK Pardubice vyhrály“, „SK Plzeň vyhrála“. Pro toto řešení svědčí i sportovní úzus a skutečnost, že zkratka SK (FC, HC, AC) se běžně vypouští („Pardubice vyhrály“, „Plzeň vyhrála“).
Poslední užití: 25.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1505
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda v nominativu jmenovacím
Konkrétní dotaz: Jaké y/i bude ve shodě přísudku s podmětem ve větě „Hlavními firmami, které byly osloveny pro vyplnění dotazníku, byly společnosti KFC a McDonald“?
Klíčové slovo: nominativ jmenovací
Odpověď: Podmětem hlavní věty tohoto souvětí je výraz „společnosti“, který je rodu ženského, a tudíž budeme ve shodě psát ypsilon.
Poslední užití: 13.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1504
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda v nominativu jmenovacím
Konkrétní dotaz: Jaké y/i bude ve shodě přísudku s podmětem ve větě „Nejčastěji oslovovanými byly společnosti KFC a McDonald“?
Klíčové slovo: nominativ jmenovací
Odpověď: Podmětem této věty je výraz „společnosti“, který je rodu ženského, a tudíž budeme ve shodě psát ypsilon.
Poslední užití: 13.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?