Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #519 [Shoda ve větách s přístavkem (přístavek netvoří osoba)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-8/8
Stav:
#9234
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek netvoří osoba)
Konkrétní dotaz: Mám dilema, jak v jedné větě řešit shodu přísudku s podmětem. Věta zní: „Množství (objem) musí být dostatečné/dostatečný.“ Autor textu shodu řídil podle bližšího výrazu „objem“, ale já nevím, jestli mu ty závorky jaksi neubírají na důležitosti a jestli by se shoda neměla řídit spíš výrazem „množství“.
Klíčové slovo: přístavek v závorce
Odpověď: Výraz „objem“ bychom v tomto případě hodnotili jako přístavek, jehož oslabená větněčlenská pozice je graficky znázorněna závorkami. Ve větách s přístavkem platí obecné pravidlo, že tvar přísudku je určován podmětem. Tím je ve větě výraz „množství“ a shodu řídíme podle něj: „Množství (objem) musí být dostatečné.“
Poslední užití: 24.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl‑ (shoda ve větách s přístavkem)
Jazykový zdroj: Skladba češtiny. Grepl – Karlík. 1998. (platí od 1998)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 346

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8903
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek netvoří osoba)
Konkrétní dotaz: Nevím si rady s větou „Metro čili podzemní dráha tu stojí prázdné/prázdná“. Mám shodu řídit podle slova „metro“, nebo „dráha“?
Klíčové slovo: čili
Odpověď: Shoda tohoto typu je v literatuře málo popsána. Jednotlivé mluvnice se různí i v tom, jak vůbec nahlížet na konstrukce se spojkou „čili“: jedny považují celé spojení „metro čili dráha“ za tzv. komplexní větný člen (zde podmět), podle jiných je spojení „čili dráha“ přístavkem (oba členy pojmenovávají tutéž skutečnost). Např. Nový encyklopedický slovník češtiny spojení řadí k doplňujícím a zpřesňujícím přístavkovým konstrukcím. Ani řešení shody ve větách s přístavkem však v literatuře není jednotné; jde o složitý jev závislý na mnoha faktorech (roli může hrát např. typ přístavku, míra jeho rozvinutosti, významová těsnost mezi složkami atd.). Obecně se doporučuje shoda podle podmětu, nicméně u zpřesňujících přístavků bývá běžná i shoda podle přístavkového jména. Ve vašem případě bychom shodu primárně řídili výrazem „metro“, nelze však vyloučit ani shodu podle „dráhy“.
Poslední užití: 20.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: kapitola Apozice, Komplexní větný člen, Shoda
Jazykový zdroj: Novočeská skladba. Šmilauer. 1966. (platí od 1966)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: odst. 957
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: odst. 739 (Komplexní větný člen)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl‑ (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7772
Užití:
1 0 1
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek netvoří osoba)
Konkrétní dotaz: Jaké i/y se píše ve větě „Ryby, zejména sledi, byly/i jeho pochoutkou“? Čím se to řídí?
Klíčové slovo: shoda ve větách s přístavkem – obojí možnost
Odpověď: Jestliže má přístavek podobu výčtu (tzn. je uvozen výrazy jako, například, hlavně, zejména, především atd.) a přísudek následuje po podmětu, lze připustit dvě řešení shody. Ve větě „Ryby, zejména sledi, byly/i jeho pochoutkou“ je tedy možná jak shoda podle podmětu („ryby“), tak podle přístavku („sledi“), a tudíž je možné napsat jak „byly“, tak „byli“.
Poslední užití: 9.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1501
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek netvoří osoba)
Konkrétní dotaz: Mám psát „Podle údajů v listinách hospodařil [anonymizováno, vlastní jméno středního rodu], státní podnik“, nebo „Podle údajů v listinách hospodařilo [anonymizováno, vlastní jméno středního rodu], státní podnik“? A bude se řešení lišit v případě, že bude sloveso následovat až za spojením „[anonymizováno, vlastní jméno středního rodu]“?
Klíčové slovo: shoda s podmětem ve větách s přístavkem
Odpověď: V těchto případech je vhodnější řídit shodu podle jména, které je blíž slovesu. Bylo by tedy lepší psát „Podle údajů v listinách hospodařilo [anonymizováno, vlastní jméno středního rodu], státní podnik“, a řídit tedy shodu podle středního rodu vlastního jména, které následuje hned za přísudkem. Pokud bude přísudek následovat až za spojením „[anonymizováno, vlastní jméno středního rodu], státní podnik“, bude vhodnější řídit shodu podle rodu spojení „státní podnik“, tedy podle mužského rodu. Řešení se tedy liší.
Poslední užití: 15.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1499
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek netvoří osoba)
Konkrétní dotaz: Pokud se náš podnik jmenuje „[anonymizováno; vlastní jméno středního rodu], odštěpný závod“, mám psát „[anonymizováno; vlastní jméno středního rodu], odštěpný závod vydalo“ nebo „vydal“?
Klíčové slovo: shoda ve větách s přístavkem – obojí možnost
Odpověď: V tomto případě je jedno, podle čeho budete shodu řídit, protože obě složky jsou svým způsobem rovnocenné, můžete tedy napsat „[anonymizováno; vlastní jméno středního rodu], odštěpný závod vydalo“ a řídit shodu podle vlastního jména rodu středního, nebo napsat „[anonymizováno; vlastní jméno středního rodu], odštěpný závod vydal“ a řídit shodu podle bližšího jména.
Poslední užití: 31.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1497
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek netvoří osoba)
Konkrétní dotaz: Jakou formu slovesa mám použít ve větě „Vokálně-instrumentální cyklus Kytice Bohuslava Martinů byl na programu předvánočního koncertu“? Mám použít „byla“, nebo „byl“? A nemám spíš napsat „Kytice od Bohuslava Martinů“?
Klíčové slovo: shoda s podmětem ve větách s přístavkem
Odpověď: V tomto případě budeme shodu řídit podle podmětu, tedy podle výrazu „cyklus“, a budeme tím pádem psát „byl“. Shodě s mužským rodem napovídá i přítomnost shodného přívlastku „vokálně-instrumentální“. Předložku ve spojení „Kytice od Bohuslava Martinů“ je možné vynechat.
Poslední užití: 2.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1496
Užití:
2 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek netvoří osoba)
Konkrétní dotaz: Jako nadpis jednoho textu jsem zvolila spojení „Sýkora uhelníček“. V textu pak používám ve shodě ženský rod, tedy např. v přísudku nebo i v různých zájmenech, jako je např. „její peří“ apod. Kolega mi ale tvrdí, že bych měla spíš používat rod mužský. Čím se mám tedy řídit?
Klíčové slovo: sýkora uhelníček
Odpověď: Doporučovali bychom spíše užívat ženský rod. Ve spojení „sýkora uhelníček“ je výraz „uhelníček“ přístavkem, „sýkora“ řídícím členem. Ve spojeních tohoto typu pak shodu podřizujeme rodu řídícího členu, nikoli přístavku, a proto bychom preferovali rod ženský.
Poslední užití: 8.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1478
Užití:
3 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek netvoří osoba)
Konkrétní dotaz: Čím řídím shodu ve větě „České dráhy, depo kolejových vozidel, vyčíslil-“? Bude na konci „vyčíslily“, nebo „vyčíslilo“?
Klíčové slovo: shoda s přístavkem
Odpověď: Chybu neuděláte ani v jednom případě. Obvyklejší je shodu řídit podle jména, které stojí v přístavku, zde tedy podle výrazu „depo“, vyloučit ale nelze ani možnost řízení shody podle podmětu, tedy podle spojení „České dráhy“.
Poslední užití: 2.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?