Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #518 [Shoda ve větách s přístavkem (přístavek tvoří osoba, např. hvězda zápasu Jaromír Jágr)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#12667
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek tvoří osoba, např. hvězda zápasu Jaromír Jágr)
Konkrétní dotaz: Jaký je správný tvar přísudku v následující větě? „Oběť útoku(,) Jan Tomášek(,) přežil/přežila.“
Klíčové slovo: vlastní jméno v pozici přístavku
Odpověď: Jestliže se v textu vyskytne vlastní jméno (zde „Jan Tomášek“) v pozici přístavku, obvykle řídíme shodu podle něj, tedy „Oběť útoku(,) Jan Tomášek(,) přežil“. Pokud bychom v uvedené větě oddělili tento přístavek z obou stran čárkami, je vedle shody s vlastním jménem přípustná také shoda podle obecného jména v pozici podmětu: „Oběť útoku, Jan Tomášek, přežila“.
Poslední užití: 15.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5190
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek tvoří osoba, např. hvězda zápasu Jaromír Jágr)
Konkrétní dotaz: Ráda bych se poradila o shodě přísudku s podmětem. Mám-li větu „Její děti, Anička s Pepíkem, nadšeně souhlasili“, jaké i/y napíšu v přísudku? Řídí se shoda podle „dětí“, nebo mám přihlédnout k tomu, že je zde uveden Pepík, a napsat měkké i?
Klíčové slovo: shoda ve větách s přístavkem – obojí možnost
Odpověď: Pokud se v přístavkové konstrukci nachází vlastní jméno, je obvyklejší shodu řídit podle něj. Zde by tedy bylo skutečně klíčové, že je Pepík mužského životného rodu, a v přísudku by se psalo měkké i. Stejně tak ale můžeme shodu řídit podle podmětu, tedy „děti souhlasily“, obě varianty jsou přípustné.
Poslední užití: 16.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1470
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek tvoří osoba, např. hvězda zápasu Jaromír Jágr)
Konkrétní dotaz: Lze napsat větu „Pedagog Jana Novotná je nemocný“, nebo bychom měli shodu řídit podle ženského rodu?
Klíčové slovo: vlastní jméno v pozici přístavku
Odpověď: Věta „Pedagog Jana Novotná je nemocný“ se nedoporučuje. Pokud máme k dispozici přechýlenou podobu výrazu „pedagog“, je vhodné ji použít (bylo by tedy „pedagožka Jana Novotná“). Když už se ale v textu vyskytne obecné jméno (zde „pedagog“) a vedle něj přistavené jméno vlastní („Jana Novotná“), které se s ním neshoduje v rodě, řídíme shodu podle jména vlastního (bylo by tedy „pedagog Jana Novotná je nemocná“).
Poslední užití: 19.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?