Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #514 [Jednoduchý podmět – j. č. r. muž. živ.].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Stav:
#10210
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – j. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Nikdy nevím, kdy mám např. ve slově „mohli/y“ napsat tvrdé a kdy měkké i.
Klíčové slovo: mohli
Odpověď: V příčestí minulém píšeme -i/-y/-a podle toho, co je ve větě podmětem. Je-li podmět v množném čísle vyjádřen jménem rodu mužského životného, píšeme -i, je-li vyjádřen jménem rodu ženského nebo mužského neživotného, píšeme -y, je-li vyjádřen jménem rodu středního, píšeme -a. Více viz v naší Internetové jazykové příručce: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=600. Pro shodu s několikanásobným podmětem viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=601.
Poslední užití: 20.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2936
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – j. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Máme doplnit koncovky v této větě: Včera postaven_ sněhuláci roztál_.
Klíčové slovo: sněhulák
Odpověď: Jméno sněhulák je rodu mužského životného, správně bude tedy věta takto: Včera postavení sněhuláci roztáli. Kategorii životnosti u jmen rodu mužského určujeme podle shody pádových tvarů v jednotném čísle. Jestliže se shoduje tvar 1. a 4. pádu, je jméno neživotné. Pokud se shoduje tvar 2. a 4. pádu, je jméno životné (bez sněhuláka, vidím sněhuláka).
Poslední užití: 15.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Životnost podstatných jmen; Shoda přísudku s podmětem jednoduchým

Kde popsáno: IJP: Životnost podstatných jmen; IJP: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?