Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #510 [Jednoduchý podmět – j. č. kolísající v rodě].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#12287
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – j. č. kolísající v rodě
Konkrétní dotaz: Poradíte mi se správným tvarem přísudku v následující větě? „Divize ABC energo udělala/udělalo...“?
Klíčové slovo: společnost; firma; shoda
Odpověď: Protože je u názvu společnosti užito tzv. opěrné podstatné jméno (divize), je třeba řídit shodu podle něj. „Divize“ je rodu ženského, náležité znění věty tedy bude „Divize ABC energo udělala“. Pokud by ve větě opěrné jméno nebylo, postupovali bychom podle toho, jak je zakončeno jméno v názvu společnosti. Jelikož „energo“ končí ve výslovnosti na [o], zacházeli bychom s ním jako se jménem rodu středního: „ABC energo udělalo“.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 5 – Typ British Airways získal-, Dove uvedl-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12286
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – j. č. kolísající v rodě
Konkrétní dotaz: Poradíte mi prosím, jak řešit shodu přísudku ve větách, kde je podmětem název firmy, například „ABC Development uvedlo/uvedl“?
Klíčové slovo: společnost; firma; shoda
Odpověď: Shoda tohoto typu je velmi problematická. Někdy je dána územ, ovšem názvů společností, kdy je jméno dostatečně vžité, je málo. Pokud jméno není zakotveno v úzu a ani nemáme věcnou znalost, většinou uplatňujeme shodu podle formy. Shoda se pak řídí podle zakončení jména ve výslovnosti. V uvedeném případě je slovo „development“ zakončeno na souhlásku, proto s ním zacházíme jako se jménem rodu mužského neživotného. Doporučujeme tedy znění věty „ABC Development uvedl“. Protože však název firmy obsahuje iniciálovou zkratku, nelze vyloučit ani shodu podle rodu středního, tedy „ABC Development uvedlo“. Pokud by se chtěl pisatel této problematické shodě vyhnout, je možno užít tzv. opěrné podstatné jméno a shodu pak řídit podle něj, např. „firma ABC Development uvedla“.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 5 – Typ British Airways získal-, Dove uvedl-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1469
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – j. č. kolísající v rodě
Konkrétní dotaz: V Obrazech dějin národa českého Vladislava Vančury jsem narazil na větu „Kníže velkomoravské vypravil“. Je přípustné řídit shodu podle mužského rodu?
Klíčové slovo: kníže
Odpověď: Výraz „kníže“ je z hlediska shody problematický. V jednotném čísle se shoda řídí podle rodu mužského životného, ale v množném čísle podle rodu středního („ta knížata byla“). Formulace „kníže velkomoravské vypravil“ však není úplně správná, protože by se přívlastek shodný „velkomoravské“ mělo shodovat s rodem přísudku, měla by tedy znít „kníže velkomoravský vypravil“. Dá se však uvažovat i nad možností „kníže velkomoravské vypravilo“. Jazyk Vladislava Vančury je však velmi svébytný, je tedy možné, že užil tento nesoulad ve shodě úmyslně.
Poslední užití: 22.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 9 – Typ Hrabata a knížata vlastnila rozsáhlá panství

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1448
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – j. č. kolísající v rodě
Konkrétní dotaz: Pokud se jmenuje jedna hackerská skupina United Cyber, je možné shodu řídit podle spojení „hackerská skupina“, ačkoli ho v daném případě vynechávám, tedy např. můžu napsat „United Cyber udělala“, nebo shodu řídím podle samotného jména skupiny, tedy např. „United Cyber udělal“?
Klíčové slovo: společnost
Odpověď: Shoda tohoto typu je problematická. Nejvhodnějším řešením je zachovávání opěrného podstatného jména „hackerská skupina“ před daným vlastním jménem. Jeho vynecháním totiž musíte daný název i skloňovat. Rod podobných přejatých názvů, jako je např. „United Cyber“, se řídí nejčastěji podle zakončení výchozího podstatného jména ve výslovnosti, v tomto případě by zakončení na souhlásku odpovídalo přiřazení k mužskému rodu. Problém nastává v takových případech vždy, pokud není jméno dostatečně zakotveno v úzu nebo o něm neexistují dostatečné věcné znalosti. Doporučujeme tedy spíše zachovat opěrné podstatné jméno. Problematická je však shoda tohoto typu i u domácích vlastních jmen firem, např. pokud máme spojení „Auto Škoda“, není jasné, zda máme shodu řídit podle výrazu „Auto“, nebo podle výrazu „Škoda“, a máme tudíž dvě možnosti: „Auto Škoda udělalo“, nebo „Auto Škoda udělala“.
Poslední užití: 9.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 5 – Typ British Airways získal-, Dove uvedl-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?