Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #508 [Hodnocení formulace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/29, položky: 21-30/283
Stav:
#10960
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Nedala jsem mu šanci a vrhla jsem se mu kolem krku.“ Mohu z druhé věty vypustit jedno „jsem“? Napsala bych: „Nedala jsem mu šanci a vrhla se mu kolem krku.“ Co si o této úpravě myslíte?
Klíčové slovo: opakování pomocného slovesa
Odpověď: Vypuštění tvaru pomocného slovesa být spíše nedoporučujeme, neboť může být některými čtenáři vnímáno jako stylově nižší.
Zvažované varianty:
Nedala jsem mu šanci a vrhla jsem se mu kolem krku. Nedala jsem mu šanci a vrhla se mu kolem krku.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10954
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je v pořádku spojení „s ohledem na vývoj situace“?
Odpověď: Na uvedené formulaci neshledáváme nic závadného.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10951
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: V inzerátu je užito spojení „cihlový byt“. Nemělo by tam být spíš „byt v cihlovém domě“?
Odpověď: Spojení „cihlový byt“ je naprosto v pořádku, v Českém národním korpusu je hojně doloženo. Neproblematická je samozřejmě i varianta „byt v cihlovém domě“.
Zvažované varianty:
cihlový byt byt v cihlovém domě
Poslední užití: 11.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10948
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Píšu inzerát na prodej bytu. Uvádím v něm, co všechno se v lokalitě, kde je byt, nachází – pošta, lékárna atd. Je tam také úřad městské části a já si kladu otázku, zda v tomto případě stačí napsat pouze „úřad“. Bude čtenářům jasné, že myslím úřad městské části?
Odpověď: Pokud napíšete pouze „úřad“, bude nejasné, o který konkrétně se jedná. Mohl by to sice být úřad městské části, ale také třeba finanční úřad, úřad práce... Doporučujeme vám proto vypsat celé spojení „úřad městské části“.
Poslední užití: 11.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10929
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Lze z následujícího souvětí vypustit zájmeno jeho? „Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo jeho řezání otírají.“
Odpověď: Přivlastňovací zájmeno lze v tomto případě vypustit, nepovažujeme to však za nutné.
Zvažované varianty:
Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo jeho řezání otírají. Pružný prvek se během obrábění ohýbá, díky čemuž hrany řezných nástrojů prvek místo řezání otírají.
Poslední užití: 27.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10850
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, zda bych měla v následujícím souvětí použít tvar zakázány, nebo zakázané: „Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázány sportovní činnosti.“ / „Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázané sportovní činnosti.“ Co je správně?
Odpověď: Obě varianty jsou přijatelné. Chcete-li popsat stav, základní variantou je přísudek ve formě „jsou zakázány“. Užití přídavného jména "zakázané" pro vyjádření téhož významu hodnotíme jako hovorové.
Zvažované varianty:
Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázány sportovní činnosti. Škola poskytuje žákům vzdělávání prezenčním způsobem, ale jsou zakázané sportovní činnosti.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10849
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Dostal jsem se do sporu ohledně následujícího souvětí: „[Název výrobku] je funkční jídlo stvořené vědou, které tvému tělu dodá absolutně vše, co potřebuje.“ Mně se to zdá v pořádku, ale kolega tvrdí, že souvětí nedává dobrý smysl, prý to vypadá, jako by se část „co potřebuje“ vztahovala k názvu výrobku. Můžete nás rozsoudit?
Odpověď: Uvedené souvětí považujeme za neproblematické. Vedlejší věta „co potřebuje“ jednoznačně rozvíjí předmět „vše“, souvětí je tedy dobře srozumitelné.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10848
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Mohu v diplomové práci napsat spojení „pandemie covidu-19“?
Odpověď: Ano, uvedení spojení je zcela v pořádku.
Poslední užití: 25.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10847
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Opravuji text, v němž je věta: „Měl na mysli honorář Neumannovi.“ Nezdá se mi srozumitelná, proto bych ji upravila: „Měl na mysli honorář pro Neumanna.“ Souhlasíte se mnou?
Odpověď: Nemůžeme s vámi nesouhlasit. Původní varianta nedává dobrý smysl, věta bude po navržené úpravě (tedy „měl na mysli honorář pro Neumanna“) jistě srozumitelnější.
Zvažované varianty:
Měl na mysli honorář Neumannovi. Měl na mysli honorář pro Neumanna.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10845
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Pracuji s textem uvádějícím prodejní a dodací podmínky. Obsahuje spojení „více jak dvakrát“. Neměla bych to opravit na „více než dvakrát“?
Klíčové slovo: více jak
Odpověď: Souhlasíme s vaším návrhem. Spojení „více jak“ je stylově nižší prostředek, v oficiálních textech doporučujeme užívat neutrální spojení „více než“.
Zvažované varianty:
více jak dvakrát více než dvakrát
Poslední užití: 19.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.