Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #5 [Členění čísel – obecné zásady].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/22
Stav:
#12834
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Oddělují se trojice číselných řádů v peněžních částkách tečkou nebo mezerou?
Klíčové slovo: řády; peněžní částka
Odpověď: V textech administrativní povahy lze oddělovat trojice číselných řádů v peněžních částkách jak mezerou, tak tečkou. V ostatních případech doporučujeme oddělovat trojice číselných řádů jen mezerou.
Poslední užití: 25.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11234
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Odděluje se ve čtyřciferném zápisu nadmořské výšky (např. 1 602 m) řád tisíců vždy mezerou, nebo lze číslo zapsat i bez mezery?
Klíčové slovo: řády
Odpověď: Čísla se člení do skupin po třech číslicích vlevo a vpravo od desetinné čárky, u čtyřciferných čísel v souvislém textu (s výjimkou letopočtů, které se nikdy nečlení) se ale připouští i psaní bez mezery. V uvedeném případě tedy lze zapsat jak „1 602 m“, tak „1602 m“. Důležité je, aby řešení bylo v celém textu jednotné.
Poslední užití: 12.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11015
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Odděluje se řád tisíců ve čtyřciferném čísle popisném mezerou (např. Havlíčkova 1 092)?
Klíčové slovo: řády, číslo popisné
Odpověď: Čtyřmístná čísla popisná nečleníme, zápis bude bez mezery.
Poslední užití: 11.12.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10941
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Odděluje se řád tisíců v čtyřciferných číslech (např. 1 000) mezerou, nebo mohou tato čísla zůstat i bez mezery?
Klíčové slovo: řády
Odpověď: Čísla se člení do skupin po třech číslicích vlevo a vpravo od desetinné čárky, připouští se ale, aby v souvislém textu nebyla členěna čtyřmístná celá čísla. Jsou tedy možné obě varianty, důležité však je, aby řešení bylo v celém dokumentu jednotné.
Poslední užití: 20.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10705
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Oddělují se v číslicích řády tisíců tečkou, nebo mezerou (například ve spojení „12 500 měrných jednotek“)? Jsou případně možné oba způsoby zápisu?
Klíčové slovo: řády
Odpověď: Trojice číselných řádů se oddělují mezerami, s výjimkou letopočtů, které se nikdy nečlení. Zápis s tečkou je možný pouze v případě peněžních částek, v tomto případě ho proto nedoporučujeme.
Poslední užití: 23.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9022
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: V archeologickém textu se mi objevují číselné údaje o rocích před naším letopočtem. Jak mám tyto roky zapsat, co se týče mezer? Jde jak o čtyřmístná čísla, jako např. 5200 nebo 8000 př. n. l., tak i pětimístná čísla, např. 42000 př. n. l.
Klíčové slovo: řády; letopočet; př. n. l.
Odpověď: ČSN 01 6910 upravuje pouze čtyřmístné letopočty, které členit nedoporučuje. Správný je tedy zápis 5200 př. n. l. či 8000 př. n. l. Zápis vícemístného letopočtu bez mezer by však byl nepřehledný, proto v tomto případě doporučujeme trojice řádů oddělovat, tzn. za vhodný považujeme zápis 42 000 př. n. l.
Poslední užití: 4.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky –Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6964
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení „dolet patnáct set kilometrů“ zapsat číslo patnáct set číslicí, mohu řád tisíců oddělovat tečkou?
Klíčové slovo: řády
Odpověď: Zápis s tečkou je možný pouze v případě peněžních částek, v tomto případě ho proto nedoporučujeme. Čtyřciferná čísla v souvislém textu je možné psát s mezerou i bez ní (s výjimkou letopočtů, které se nikdy nečlení).
Poslední užití: 15.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6963
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Pokud chci ve spojení „tisíc kusů zlatých mincí“ zapsat slovo tisíc číslicí, mohu řád tisíců oddělovat tečkou?
Klíčové slovo: řády
Odpověď: Zápis s tečkou je možný pouze v případě peněžních částek, v tomto případě ho proto nedoporučujeme. Čtyřciferná čísla v souvislém textu je možné psát s mezerou i bez ní (s výjimkou letopočtů, které se nikdy nečlení).
Poslední užití: 8.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6953
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Odděluje se řád tisíců v čtyřciferných číslech mezerou v případě, kdy jsou tato čísla součástí rozsahu (např. 2200–3200 Kč)?
Klíčové slovo: řády; peněžní částka
Odpověď: Pokud jsou čtyřciferná čísla součástí rozsahu, je vhodnější zapisovat je bez mezery s ohledem na rozsahovou pomlčku, okolo níž by se mezery rovněž psát neměly. V případě peněžních částek v textech administrativní povahy je přípustné oddělovat řády tisíců tečkou (tedy 2.200–2.300 Kč).
Poslední užití: 4.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5917
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Jak bych měla zapsat řadovou číslovku šestistý tisící číslicemi? Budou se někde psát mezery?
Klíčové slovo: řády; řadová číslovka
Odpověď: Uvedený případ nemá žádné dobré typografické řešení. Pokud mezery uvedete (600 000.), vznikne na konci čísla neobvyklé spojení tří nul a tečky. V případě zápisu bez mezer (600000.) je číslo zase příliš nepřehledné. Uvedenému případu zápisu číslicemi by proto bylo nejlepší se vyhnout.
Poslední užití: 24.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – Členění čísel

ID související odpovědi: #5011
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.