Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #499 [Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 6/22, položky: 51-60/213
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně kortikoidy vázající, nebo vážící hormony? Je správně vázající? Jakou podobu by měl tento tvar od slovesa vážit? Bylo by to taky vážící?
Klíčové slovo: vázající, vážící
Odpověď: Přídavná jména typu vázající, vážící atp. jsou tzv. zpřídavnělé přechodníky přítomné, tvoří se tedy od (ž. a s. tvaru j. č.) přechodníku slovesa vázat. Ten může mít jak podobu vázajíc, tak podobu vážíc – správné jsou tedy obě podoby: jak vázající, tak vážící. Zpřídavnělý přechodník přítomný od slovesa vážit by měl podobu vážící (od vážíc), byl by tedy homonymní s jednou možnou variantou zpřídavnělého přechodníku přítomného od slovesa vázat (obdobná homonymie není v češtině nijak neobvyklá věc).
Zvažované varianty:
vázající vážící
Poslední užití: 21.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla vázat a vážit

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je vedle nabobtnalý možné (v básni) použít i podobu nabobtnaný?
Klíčové slovo: nabobtnaný
Odpověď: Podobu nabobtnaný výkladové slovníky nezachycují, je však vytvořena v souladu se slovotvornými zásadami češtiny (vedle nabobtnalý, které je od nabobtnal, lze utvořit i nabobtnaný, které je od nabobtnán), její slovotvorný, a (v tomto případě) tedy i lexikální význam je však drobně odlišný od významu podoby nabobtnalý. Podoba nabobtnalý vyjadřuje významový rys samovolnosti, zatímco podoba nabobtnaný v sobě nese významový rys zaměření se na původce ("způsobitele", či "viníka") tohoto nabobtnání. To je zřejmě i důvod toho, že se používá mnohem méně často než konkurenční podoba nabobtnalý (v databázi ČNK syn v8 je poměr nabobtnalý vs. nabobtnaný 1073 : 81) – když něco nabobtnalo, původce (onen "způsobitel" či "viník") je typycky neznámý, neviditelný nebo nás nezajímá, neptřebujeme se na něj soustředit, tematizovat ho. Pokud tomu však kontext přeje (a navíc v básni), je bez problémů možné použít i podobu nabotnaný.
Poslední užití: 14.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo nabobtnalý

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně prací potah, nebo pratelný potah?
Klíčové slovo: pratelný
Odpověď: Výkladové slovníky uvádějí jen slovo prací, přičemž jeden ze dvou jeho významů je podle nich ‚takový, který může být prán‘ (jako příklady se uvádí např. prací látka, prací šaty). Rozhodně bychom však nevylučovali ani výraz pratelný, slovníky ho sice nezachycují, je však utvořen v souladu se slovotvornými zásadami češtiny, svým slovotvorným významem (na rozdíl od slova prací) odpovídá (lexikálnímu) významu ‚takový, který může být prán‘, a v úzu se vyskytuje poměrně běžně – v databázi ČNK syn v8 lze nalézt 774 jeho výskytů. Lze tedy použít oba výrazy – jak prací potah, tak pratelný potah. (Není vyloučené, že riskantnější může být užití slova prací, i když ho zachycují slovníky – kvůli tomu, že slovotvorný význam u něj neodpovídá významu lexikálnímu, by mohlo být pro řadu uživatelů problematičtější spíš ono než nekodifikované, ale svým slovotvorným významem odpovídající významu lexikálnímu slovo pratelný.)
Zvažované varianty:
prací pratelný
Poslední užití: 16.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo prací
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhedávky prací a pratelný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně pochozí, nebo pochůzí střecha?
Klíčové slovo: pochozí
Odpověď: Správně je jedině pochozí střecha, podoba pochůzí je nesprávná. Výraz pochozí obsahují výkladové slovníky a zcela běžně se užívá – databáze ČNK syn v8 obsahuje jeho 2171 výskytů. (Kromě toho lze použít i výraz pochůzný, který výkladové slovníky uvádějí také, ale který je méně častý – databáze ČNK syn v8 obsahuje "jen" jeho 461 výskytů.)
Zvažované varianty:
pochozí pochůzí
Poslední užití: 26.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pochozí
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky pochozí a pochůzný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně uletěvší, nebo uletivší? Jak se taková jména tvoří (a lze je najít v Internetové jazykové příručce, resp. v jakém zdroji by se dala najít)?
Klíčové slovo: uletěvší
Odpověď: Správně je uletěvší. Jde o tzv. zpřídavnělý přechodník minulý, který se tvoří z minulého kmene (v tomto případě) slovesa uletět – máme tedy ulet-ě-l > ulet-ě-vši > ulet-ě-vší. Zpřídavnělé přechodníky minulé se tvoří zcela pravidelně od mužských tvarů (j. č.) přechodníku minulého, a to tak, že se k němu přidá zakončení -ší. (Kvůli tomuto pravidelnému tvoření se zpřídavnělé přechodníky minulé v příručkách slovníkového typu, včetně Internetové jazykové příručky, neuvádějí; pomocí IJP, kde najdete v jednotlivých slovesných heslech mužský tvar (j. č.) přechodníku minulého, je však můžete velmi snadno popsaným způsobem tvořit.)
Zvažované varianty:
uletěvší uletivší
Poslední užití: 17.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo uletět
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo PARTICIPIUM (příčestí)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je slovo nepřekvapivě správné?
Klíčové slovo: nepřekvapivě
Odpověď: Slovo nepřekvapivě je vytvořeno plně v souladu se slovotvornými zásadami češtiny, podle databáze ČNK syn v8 se používá dosti běžně, v databázi najdeme jeho 933 výskytů. Je správné, není důvod se mu vyhýbat.
Poslední užití: 21.8.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka nepřekvapivě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně půldruhametrový? Je možné tento tvar použít v překladové knize?
Klíčové slovo: půldruhametrový
Odpověď: Tvar půldruhametrový je utvořen v souladu se slovotvornými zásadami češtiny, v podobě komponentu půldruha- (ovšem jen s příklady půldruhaletý, půldruharoční, půldruhastaletý) ho uvádějí i výkladové slovníky češtiny (PSJČ, SSJČ). Vyskytuje se poměrně nezřídka i v úzu – databáze ČNK syn v8 obsahuje jeho 83 výskytů. I přes všechny tyto uvedené informace je však třeba upozornit na to, že jde o výraz spíš exkluzivní, u nějž lze těžko počítat s jeho všeobecnou znalostí. Před jeho užitím, např. v beletristické překladové knize, je třeba zvážit, zda by příjemce daného textu či sdělení nezarážel, nepřekvapoval, nerušil, nebo pro ně byl dokonce nesrozumitelný.
Poslední užití: 23.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo půldruha-
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo půldruha-
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka půldruhametrový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně statutár, nebo statutář (ve významu ‚statutární zástupce‘)?
Klíčové slovo: statutář
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny neuvádějí ani podobu statutár, ani podobu statutář. V souladu se slovotvornými zásadami češtiny je podoba statutář, tvořená příponou -ář. Tato podoba je i častější: v databázi ČNK syn v8 najdeme 159 výskytů podoby statutář, ale jen 78 výskytů podoby statutár. Je-li už nutné jeden z těchto výrazů použít, doporučovali bychom z těchto důvodů spíš podobu statutář (ovšem s tím, že je namístě být tolerantní i k již použité podobě statutár). Je však sporné, zda jde o výrazy neutrální, neproblematicky vhodné do spisovných projevů – doporučovali bychom se jim tu spíš vyhnout.
Zvažované varianty:
statutár statutář
Poslední užití: 24.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky statutár a statutář

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně exekuovaný, nebo exekvovaný (ve významu ‚ten, na koho je uvalena exekuce‘)?
Klíčové slovo: exekvovaný
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny uvádějí sloveso exekvovat, správně je tedy exekvovaný (srov. obdobně perzekvovat > perzekvovaný).
Zvažované varianty:
exekuovaný exekvovaný
Poslední užití: 14.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo exekvovat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně shora, nebo (též) seshora?
Klíčové slovo: shora, seshora
Odpověď: Správná je jak varianta shora, tak varianta seshora – s reduplikovanou a vokalizovanou předponou se-, tj. se-s-hor-a. (Kromě toho je též možné psát zvlášť – a to v podobě ze shora.)
Zvažované varianty:
shora seshora
Poslední užití: 26.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla shora a seshora

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.