Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #499 [Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 20/22, položky: 191-200/213
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně irisdiscentní, nebo irisdescentní – od irisdiscence, tj. barvoměny, optického jevu charakterizovaného jako vlastnost povrchů, na kterých jsou změny odstínů barvy závislé na úhlu pohledu na daný objekt?
Klíčové slovo: irisdiscentní
Odpověď: Přídavné jméno utvořené od slova irisdiscence by mělo mít správnou podobu irisdiscentní. Ke změně e v i tu není v základu slova žádný důvod.
Zvažované varianty:
irisdiscentní irisdescentní
Poslední užití: 15.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Ve spojení se slovem sezóna je vhodnější použít přídavné jméno návštěvní, nebo návštěvnický?
Klíčové slovo: návštěvní, návštěvnický
Odpověď: Ve spojení se slovem sezóna lze použít jak přídavné jméno návštěvní, tak návštěvnický. Slovo návštěvní je utvořeno od slova návštěva, slovo návštěvnický je utvořeno od slova návštěvník, přičemž může jít jak o sezónu návštěv (kdy lze hrad navštěvovat), tak o sezónu návštěvníků (kdy na hrad můžou chodit návštěvníci). Četnost obou přídavných jmen ve spojení se slovem sezóna je velmi vyrovnaná.
Zvažované varianty:
návštěvní návštěvnický
Poslední užití: 31.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla návštěva a návštěvník

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně – v souvislosti s Rudolfem II. – rudolfinský, rudolfínský, nebo obojí?
Klíčové slovo: rudolfinský, rudolfínský
Odpověď: Ve spojení s Rudolfem II. lze použít jak přídavné jméno rudolfinský, tak rudolfínský.
Zvažované varianty:
rudolfinský rudolfínský
Poslední užití: 31.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla rudolfinský, rudolfínský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně čtyřproudá, nebo čtyřproudová komunikace?
Klíčové slovo: čtyřproudý, čtyřproudový
Odpověď: Správně je jak čtyřproudá, tak čtyřproudová komunikace.
Zvažované varianty:
čtyřproudý čtyřproudový
Poslední užití: 6.6.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla čtyřproudý a čtyřproudový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně vracení, nebo vrácení? Jaký je mezi oběma slovy významový rozdíl?
Klíčové slovo: vracení, vrácení
Odpověď: Jak podoba vracení, tak podoba vrácení je správná, je mezi nimi ovšem významový rozdíl. Vracení je utvořeno od nedokonavého slovesa vracet, znamená tedy opakovaný děj, vrácení je utvořeno od dokokavého slovesa vrátit, označuje tedy jednorázový, ukončený děj.
Zvažované varianty:
vracení vrácení
Poslední užití: 3.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je vhodnější senátní, nebo senátorská kancelář?
Klíčové slovo: senátorský
Odpověď: Ve spojení se slovem kancelář je namístě přídavné jméno senátorský. Senátní je utvořeno od senát, senátorský od senátor, jde přitom o kancelář senátora, nikoliv senátu.
Zvažované varianty:
senátorský senátní
Poslední užití: 4.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla senátor a senát

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je vhodnější újezd od benzinové pumpy, nebo ujetí od benzinové pumpy?
Klíčové slovo: ujetí
Odpověď: Slovotvorně jsou v pořádku obě varianty, ale významově vhodnější je ujetí od benzínové pumpy. Slovo újezd má podle výkladových slovníků pouze význam větší soubor polností nebo správní obvod.
Zvažované varianty:
ujetí újezd
Poslední užití: 6.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo újezd

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně přehlížitel, nebo přehližitel?
Klíčové slovo: přehlížitel
Odpověď: Podle Slovníku spisovného jazyka českého by se mělo správně psát přehlížitel s dlouhým í.
Zvažované varianty:
přehlížitel přehližitel
Poslední užití: 12.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo přehlížitel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně jezdění, nebo ježdění?
Klíčové slovo: jezdění, ježdění
Odpověď: Obě podoby, jezdění i ježdění, jsou správné a rovnocenné.
Zvažované varianty:
jezdění ježdění
Poslední užití: 12.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo jezdit

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně oponentský, nebo oponentní posudek?
Klíčové slovo: oponentský
Odpověď: Ve spojení se slovem posudek je namístě použít slovo oponentský (viz např. Slovník spisovného jazyka českého a Slovník spisovné češtiny).
Zvažované varianty:
oponentský oponentní
Poslední užití: 10.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo oponent
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo oponent

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.