Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #499 [Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 41/43, položky: 201-205/213
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně dvoukřídlové, nebo dvoukřídlé dveře?
Klíčové slovo: dvoukřídlové, dvoukřídlé
Odpověď: Podle českých výkladových slovníků (Příručního slovníku jazyka českého, Slovníku spisovného jazyka českého, ale i Internetové jazykové příručky) je ve spojení se slovem dveře namístě pouze přídavné jméno dvoukřídlové. Přídavné jméno dvoukřídlý se podle týchž slovníků pojí především se slovy hmyz, motýl atp.
Zvažované varianty:
dvoukřídlý dvoukřídlový
Poslední užití: 30.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla dvoukřídlový, dvoukřídlý
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla dvoukřídlový, dvoukřídlý
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla dvoukřídlový, dvoukřídlý

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně organominerální, nebo organicko-minerální (hnojivo)?
Klíčové slovo: organominerální, organicko-minerální
Odpověď: Bezpochyby správné a vhodné k užití je (ve spojení se slovem hnojivo) přídavné jméno organicko-minerání (tj. organický a minerální). V případě přídavného jména organominerální není zřejmé, jestli první složka organo- může mít též význam organický, nebo ne. Z příkladů v příručkách se zdá, že ano (organogenní horniny jsou např. horniny tvořené organickými zbytky). V tom případě by nebylo možné zamítat ani podobu organominerální.
Zvažované varianty:
organominerální organicko-minerální
Poslední užití: 25.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně projekční kancelář, nebo projektová kancelář?
Klíčové slovo: projekční, projektový
Odpověď: Ve spojení se slovem kancelář je možné použít jak přídavné jméno projekční, tak projektový. Přídavné jméno projekční je ovšem v tomto kontextu výrazně častější.
Zvažované varianty:
projekční projektový
Poslední užití: 14.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správné označení rezignuvší, nebo rezignující premiér pro premiéra, který právě rezignoval?
Klíčové slovo: rezignovavší
Odpověď: Správné označení pro premiéra, který právě rezignoval, je rezignovavší. Sloveso rezignovat je obouvidové, lze od něj tedy utvořit přechodník minulý, od kterého se tvoří toto přídavné jméno.
Poslední užití: 4.6.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je vhodnější výsekový lis, nebo vysekávací lis?
Klíčové slovo: výsekový, vysekávací
Odpověď: Varianty výsekový i vysekávací jsou slovotvorně v pořádku, obě mají tentýž význam. Přídavné jméno vysekávací je odvozeno od slovesa vysekávat a znamená určený k vysekávání, přídavné jméno výsekový je utvořeno od podstatného jména výsek a znamená sloužící k výseku, vysekávání něčeho. Lze tedy použít kteroukoliv z nich, podobu výsekový však Slovník spisovného jazyka českého označuje za řidčí.
Zvažované varianty:
výsekový vysekávací
Poslední užití: 21.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo vysekávací

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.