Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #497 [Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 8/8, položky: 71-79/79
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Ve spojení se slovem přípravky je namístě použít přídavné jméno zpevňujicí (s krátkým i po j), nebo zpevňující (s dlouhým í po j)?
Klíčové slovo: zpevňující, zpevňovací
Odpověď: Podoba zpevňujicí (s krátkým i po j) je nesprávná, vzniká mylnou analogií s náležitými přídavnými jmény typu kropicí, čisticí atp. Rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem se u adjektiv odvozených od sloves typu zpevňovat neprojevuje rozdílem mezi i a í v kmenotvorné příponě, ale rozdílem mezi í a ova tamtéž. Dějové přídavné jméno má podobu zpevňující (s dlouhým í po j), účelové přídavné jméno pak podobu zpevňovací. Ve spojení s podstatným jménem přípravky by bylo namístě použít účelové přídavné jméno zpevňovací, jde o přípravky určené ke zpevňování.
Zvažované varianty:
zpevňující zpevňujicí zpevňovací
Poslední užití: 17.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Proč se ve slovech pěsticí a pěstící píše po t někdy krátké i a někdy dlouhé í?
Klíčové slovo: pěsticí, pěstící
Odpověď: Od slovesa pěstit lze utvořit (mj.) tzv. účelové přídavné jméno pěsticí s významem určený k pěstění, které se píše (a vyslovuje) s krátkým i po t, a tzv. dějové přídavné jméno s významem který právě pěstí, jež se píše (a vyslovuje) s dlouhým í po t. Rozdíl mezi oběma druhy přídavných jmen a jejich významy se projeví právě jen rozdílnou kvantitou hlásky i/í.
Zvažované varianty:
pěsticí pěstící
Poslední užití: 17.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně bronzujicí, nebo bronzující?
Klíčové slovo: bronzující
Odpověď: Správně je pouze bronzující. Rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem se projevuje rozdílem mezi krátkým i a dlouhým í v kmenotvorné příponě pouze u sloves 4. třídy vzoru prosit (a trpět). Sloveso bronzovat však patří do 3. třídy a rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem, která jsou od něj utvořena, se v kmenotvorné příponě projevuje rozdílem mezi -ova- (bronzovací) a -uj- (bronzující).
Zvažované varianty:
bronzujicí bronzující
Poslední užití: 23.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně rozjasňujicí, nebo rozjasňující pudr?
Klíčové slovo: rozjasňující
Odpověď: Správně je pouze rozjasňující s dlouhým í. Rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem se projevuje rozdílem mezi krátkým i a dlouhým í v kmenotvorné příponě pouze u sloves 4. třídy vzoru prosit (a trpět). Sloveso rozjasňovat však patří do 3. třídy a rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem, která jsou od něj utvořena, se v kmenotvorné příponě projevuje rozdílem mezi -ova- (rozjasňovací) a -uj- (rozjasňující).
Zvažované varianty:
rozjasňující rozjasňujicí
Poslední užití: 23.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Ve spojení se slovem činnosti je namístě použít přídavné jméno řídicí, nebo řídící?
Klíčové slovo: řídicí
Odpověď: Ve spojení se slovem činnosti je namístě použít přídavné jméno řídicí – jde o činnosti, které jsou určeny k řízení, nikoliv o činnosti, které právě něco řídí.
Zvažované varianty:
řídicí řídící
Poslední užití: 15.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Ve spojení se slovem schopnosti je namístě použít přídavné jméno řídicí, nebo řídící?
Klíčové slovo: řídicí
Odpověď: Ve spojení se slovem schopnosti je namístě použít přídavné jméno řídicí – jde o schopnosti určené, sloužící k řízení, nikoliv o schopnosti, které právě něco řídí.
Zvažované varianty:
řídicí řídící
Poslední užití: 15.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény čisticí a čistící?
Klíčové slovo: čisticí, čistící
Odpověď: Přídavné jméno čisticí je tzv. účelové, vyjadřuje účel, má tedy význam sloužící, určený k čištění (např. čisticí prostředek aj.), zatímco přídavné jméno čistící je tzv. dějové, vyjadřuje děj, má tedy význam právě vykonávající čištění (např. babička čistící vázu atp.).
Zvažované varianty:
čisticí čistící
Poslední užití: 11.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Uplatňuje se rozdíl mezi krátkým a dlouhým i též ve slově točicí, točící, např. ve spojení se slovem židle?
Klíčové slovo: točicí, točící
Odpověď: Rozdíl mezi krátkým a dlouhým i se uplatňuje i ve slově točicí, točící, např. ve spojení se slovem židle je možné použít obě podoby (točicí židle = židle určená k točení, točící (se) židle = židle, která se zrovna otáčí).
Zvažované varianty:
točicí točící
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Uplatňuje se rozdíl mezi krátkým a dlouhým i též ve slově vařicí, vařící, např. ve spojení se slovem čaj?
Klíčové slovo: vařicí, vařící
Odpověď: Ano, rozdíl mezi krátkým a dlouhým i se uplatňuje i ve slově vařicí, vařící (např. ve spojení se slovem čaj je namístě podoba vařící).
Zvažované varianty:
vařicí vařící
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.