Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #497 [Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 6/8, položky: 51-60/79
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně hodnoticí, nebo hodnotící pohovor?
Klíčové slovo: hodnoticí
Odpověď: V daném případě jde o pohovor určený, sloužící k hodnocení (uhazečů) – namístě je tedy užití tzv. účelového přídavného jména hodnoticí (s krátkým "i").
Zvažované varianty:
hodnoticí hodnotící
Poslední užití: 19.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo hodnoticí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Lze přídavné jméno pečující ve spojení pečující produkt nebo pečující přísada nahradit přídavným jménem pečovací?
Klíčové slovo: pečovací
Odpověď: Ano, přídavné jméno pečující ve spojení pečující produkt nebo pečující přísada lze nahradit přídavným jménem pečovací. Daná spojení pak nebudou mít "dějový" význam ‚produkt či přísada, která o něco právě pečuje‘, ale "účelový" význam ‚produkt či přísada určená, sloužící k péči (o něco)‘.
Zvažované varianty:
pečující pečovací
Poslední užití: 12.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně stínicí pigment buňky, nebo stínící pigment buňky?
Klíčové slovo: stínicí
Odpověď: V případě stínicího/stínícího pigmentu buňky jde o to, zda jde o pigment určený k stínění (vlastně zastiňovací; tzv. účelové přídavné jméno), nebo o pigment, který v buňce právě/neustále (něco) stíní (vlastně zastiňující; tzv. dějové přídavné jméno). Nejde-li mezi těmito významy rozhodnout, např. proto, že pigment je v buňce určen ke stínění (má zastiňovat), ale zároveň v ní i neustále něco stíní (zastiňuje), dává se přednost pojetí účelovému – doporučujeme tedy užít podobu stínicí pigment buňky.
Zvažované varianty:
stínicí stínící
Poslední užití: 2.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně kreslicí potřeby, nebo kreslící potřeby?
Klíčové slovo: kreslicí
Odpověď: Ve spojení se slovem potřeby je třeba užít tzv. účelové přídavné jméno kreslicí – správně je tedy kreslicí potřeby (tj. potřeby určené ke kreslení).
Zvažované varianty:
kreslicí kreslící
Poslední užití: 18.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně čisticí, nebo čistící pufr (chemický přípravek)?
Klíčové slovo: čisticí
Odpověď: Správně je čisticí pufr. Jde o přípravek sloužící, určený k čištění, a proto je třeba použít tzv. účelové přídavné jméno čisticí (s krátkým "i").
Zvažované varianty:
čisticí čistící
Poslední užití: 29.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně samolepicí, nebo samolepící?
Klíčové slovo: samolepicí
Odpověď: Jde o přídavné jméno účelové – správně je tedy s krátkým "i": samolepicí.
Zvažované varianty:
samolepicí samolepící
Poslední užití: 31.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo samolepicí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně kotvicí technika, nebo kotvící technika?
Klíčové slovo: kotvicí
Odpověď: Jelikož jde o význam ‚zajišťovací, upevňovací (technika)‘, jedná se ve spojení s podstatným jménem technika o přídavné jméno účelové – správně je tedy kotvicí technika (s krátkým "i").
Zvažované varianty:
kotvicí kotvící
Poslední užití: 28.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně pálicí dny, nebo pálící dny (ve významu ‚dny, kdy je dovoleno (něco, např. biologický odpad) pálit‘)?
Klíčové slovo: pálicí, pálící
Odpověď: Zdá se, že jde o spojení nové, nově se šířící. V databázi ČNK syn v8 nalezneme dosud celkem pouhých 5 výskytů (4krát pálicí a 1krát pálící dny). Je nicméně srozumitelné, potřebné a není nutno ho jen proto odmítat. Přídavné jméno pálicí je tzv. účelové, znamená ‚určený k pálení‘, přídavné jméno pálící znamená ‚takový, který pálí‘. Ve spojení s podstatným jménem den/dny a ve významu ‚dny, kdy je dovoleno (něco) pálit‘, tj. vlastně ‚dny, určené k pálení (něčeho)‘ je vzhledem k tomu nutno použít přídavné jméno pálicí – pálicí dny. (Spojení pálící dny by mělo nesmyslný význam ‚dny, které pálí‘.)
Zvažované varianty:
pálicí pálící
Poslední užití: 4.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně sušicí účinek, nebo sušící účinek?
Klíčové slovo: sušicí
Odpověď: Ve spojení se slovem účinek je namístě užít tzv. účelové přídavné jméno sušicí – správně je tedy sušicí účinek. Jde o účinek, jehož účelem, cílem je sušení, který slouží k sušení.
Zvažované varianty:
sušicí sušící
Poslední užití: 5.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla sušicí a sušící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně vodicí pes, nebo vodící pes?
Klíčové slovo: vodicí
Odpověď: Jelikož jde o psa určeného/sloužícího k vodění nevidomých, je namístě užít tzv. účelové přídavné jméno vodicí – správně je tedy vodicí pes. (Tzv. dějové přídavné jméno vodící se užívá v kontextech typu pes vodící spolehlivě nevidomé atp. Rozdíl mezi tzv. účelovým přídavným jménem vodicí a tzv. dějovým přídavným jménem vodící dobře vynikde z příkladové věty v IJP u hesla vodicí – dobře vycvičený vodicí pes, spolehlivě vodící nevidomé po ulici.)
Zvažované varianty:
vodicí vodící
Poslední užití: 12.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla vodicí a vodící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.