Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #497 [Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 5/8, položky: 41-50/79
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně hodnoticí komise (kritérium), nebo hodnotící komise (kritérium)?
Klíčové slovo: hodnoticí
Odpověď: Jelikož jde o komisi (příp. kritéria) určenou (resp. určená) k hodnocení, je namístě užití tzv. účelového přídavného jména hodnoticí (s krátkým -i-). (Užití tzv. dějového přídavného jména hodnotící (s dlouhým -í-) by označovalo komisi, která právě hodnotí, což není vyloučené, ale vyžadovalo by to jiné zapojení do kontextu, např. komise hodnotící od 9. do 13. hodiny uchazeče... atp.)
Zvažované varianty:
hodnoticí hodnotící
Poslední užití: 26.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo hodnoticí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně kráticí koeficient, nebo krátící koeficient?
Klíčové slovo: kráticí
Odpověď: Ve spojení s podstatným jménem koeficient doporučujeme použít tzv. účelové přídavné jméno kráticí (s krátkým -i-), které znamená ‚určený ke krácení‘ – jde o koeficient, kterým se má (za jistých okolností) krátit. (Tzv. dějové přídavné jméno krátící (s dlouhým -í-) znamená ‚takový, který právě krátí, kterým se právě krátí‘.)
Zvažované varianty:
kráticí krátící
Poslední užití: 28.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně stínicí technika, nebo stínící technika?
Klíčové slovo: stínicí
Odpověď: Správně je stínicí technika (s krátkým -i-). Ve spojení se slovem technika je na místě použít tzv. účelové přídavné jméno stínicí, které znamená ‚určený ke stínění‘. (Tzv. dějové přídavné jméno stínící má význam ‚právě vrhající stín‘, což se ke slovu technika nehodí, nejde totiž o techniku, která právě vrhá stín, ale o techniku určenou ke stínění.)
Zvažované varianty:
stínicí stínící
Poslední užití: 21.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo stínicí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně mít vypovídací hodnotu, nebo mít vypovídající hodnotu?
Klíčové slovo: vypovídací
Odpověď: Správně je mít vypovídací hodnotu. Namístě je užití tzv. účelového přídavného jména vypovídací, užití tzv. dějového přídavného jména vypovídající by znamenalo, že jde o hodnotu, která právě vypovídá, zatímco jde o hodnotu, jejíž účel/funkce, možnost je něco vypovědět (srov. též mít ilustrativní, nikoliv ilustrující hodnotu).
Zvažované varianty:
vypovídací vypovídající
Poslední užití: 25.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně kreslicí, nebo kreslící karton či papír?
Klíčové slovo: kreslicí
Odpověď: Správně je kreslicí karton či papír (s krátkým "i"). Jde o karton či papír určený ke kreslení (tj. k tomu, aby se na něj kreslilo), namístě je tedy užití tzv. účelového přídavného jména kreslicí (s krátkým "i"). (Při užití tzv. dějového přídavného jména kreslící (s dlouhým "í") by dané spojení označovalo karton či papír, který právě kreslí, což je nesmysl – kartonem ani papírem se nekreslí.)
Zvažované varianty:
kreslicí kreslící
Poslední užití: 17.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně "pro kojicí maminky", nebo "pro kojící maminky"?
Klíčové slovo: kojící
Odpověď: Správně je "pro kojící maminky" (s dlouhým "í"). V případě osoby, člověka je namístě užití tzv. dějového přídavného jména. Tomuto dějovému pojetí se dává přednost (byť maminky nekojí vždy právě teď, ale jen někdy, občas) před pojetím účelovým (neboť nejde o maminky určené ke kojení).
Zvažované varianty:
kojicí kojící
Poslední užití: 22.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně jizvicí, nebo jizvící vosk (vosk, který používají maskéři pro vytvoření (falešných) jizev)?
Klíčové slovo: jizvicí
Odpověď: Správně je jizvicí vosk (s krátkým "i"), jde o vosk – jak už ostatně napovídá dovysvětlení ve vašem dotazu – určený ke tvoření (falešných) jizev, jde tedy o tzv. účelové přídavné jméno, které se správně píše s krátkým "i".
Zvažované varianty:
jizvicí jizvící
Poslední užití: 4.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně stanice měřící množství srážek, nebo stanice měřicí množství srážek?
Klíčové slovo: měřící
Odpověď: Správně je stanice měřící množství srážek. Jde o stanici, která (neustále) měří srážky – na místě je tedy užití tzv. dějového přídavného jména měřící (s dlouhým "í").
Zvažované varianty:
měřící měřicí
Poslední užití: 2.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně horolezecká jisticí, nebo horolezecká jistící technika?
Klíčové slovo: jisticí
Odpověď: Ve spojení s horolezeckou technikou je namístě užití tzv. účelového přídavného jména jisticí (s krátkým "i") – jde o techniku určenou k jištění.
Zvažované varianty:
jisticí jistící
Poslední užití: 24.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně rušící, nebo rušicí síla (ve větě "Je to jakási hluboká, neklidná a rušící síla")?
Klíčové slovo: rušící
Odpověď: Správně je rušící síla, nejde o sílu určenou k rušení (účelové přídavné jméno), ale o sílu, která právě teď (neustále) něco ruší (dějové přídavné jméno).
Zvažované varianty:
rušící rušicí
Poslední užití: 16.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.