Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #497 [Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 4/4, položky: 61-79/79
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně pálící dny, nebo pálicí dny?
Klíčové slovo: pálicí
Odpověď: Správně by mělo být pálicí dny (s krátkým "i" po "l"), jde o dny určené k pálení, z toho důvodu je namístě užití tzv. účelového přídavného jména pálicí.
Zvažované varianty:
pálící pálicí
Poslední užití: 5.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně tišící léky, nebo tišicí léky?
Klíčové slovo: tišící, tišicí
Odpověď: Volba mezi přídavnými jmény tišící a tišicí ve spojení s léky patří mezi případy, kdy je velmi nesnadné rozhodnout, zda je namístě dějové pojetí – tišící (= utišující) léky, tj. léky, které (jakmile je pozřeme) zrovna tiší (bolest), nebo pojetí účelové – tišicí (utišovací) léky, tj. léky, které slouží, jsou určeny k tišení (bolesti). O těchto případech se v IJP uvádí, že daná činnost "se může odehrát v kterémkoli okamžiku, jde tedy o nekonkrétní, obecnou časovou platnost. Proto v těchto případech dáváme přednost pojetí účelovému. [...]. Ani dějové pojetí zde však nelze pokládat za jednoznačně chybné." Jelikož obecné doporučení je na straně účelového pojetí (viz výše v IJP), zatímco úzus je (podle databáze ČNK SYN v8) jednoznačně na straně pojetí dějového, je možné použít obě přídavná jména – tj. jak tišící léky, tak tišicí léky. Důležité je postupovat jednotně.
Zvažované varianty:
tišící tišicí
Poslední užití: 7.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky tišící a tišicí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Dají se slova řídící a řídicí použít jako synonyma? Co obě slova znamenají?
Klíčové slovo: řídící, řídicí
Odpověď: Slova řídící a řídicí nejsou synonyma. Jejich významy se liší. Přídavné jméno řídící je tzv. dějové, má význam ‚který právě řídí‘, zatímco přídavné jméno řídicí je tzv. účelové, znamená ‚určený k řízení‘. Jakkoliv je lze použít se stejným podstatným jménem, dané spojení bude pokaždé znamenat něco jiného.
Zvažované varianty:
řídící řídicí
Poslední užití: 18.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně vyživující, nebo vyživovací, nebo výživné, nebo výživové tonikum?
Klíčové slovo: vyživující, vyživovací, výživný, výživový
Odpověď: Přídavné jméno vyživující je tzv. dějové, znamená ‚který (právě) vyživuje‘, přídavné jméno vyživovací je tzv. účelové a znamená ‚vztahující se k vyživování, výživě‘, příp. ‚určený k vyživování, výživě‘, přídavné jméno výživný znamená ‚obsahující, poskytující hodnotnou výživu‘ a přídavné jméno výživový má význam ‚vztahující se k výživě‘. Z uvedených významů lze vidět, že s podstatným jménem tonikum je lze použít v zásadě všechna. Jelikož významové rozdíly mezi nimi jsou malé, všechna jsou si samozřejmě významově dost blízko, neboť se všechna vztahují k výživě, vyživování, je třeba pečlivě zvážit, co chceme daným spojením vyjádřit. Přídavné jméno vyživující akcentuje proces vyživování. Důsledně vzato by se mělo použít jen ve spojeních typu tonikum (právě) vyživující pleť (nikoliv vyživující tonikum naneste...). Přídavné jméno vyživovací akcentuje účel tonika – že je určeno k vyživování. Přídavné jméno výživný akcentuje, že tonikum poskytne pokožce hodnotnou výživu. Přídavné jméno výživový vyjadřuje prostý, obecný vztah k výživě, vyživování, hodilo by se tedy nejspíš tam, kde není třeba nebo není žádoucí vyjadřovat výše popsané akcenty.
Zvažované varianty:
vyživující vyživovací výživný výživový
Poslední užití: 9.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla vyživovací, výživný a výživový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně hodnotící rozhovor, nebo hodnoticí rozhovor?
Klíčové slovo: hodnoticí, hodnotící
Odpověď: V souvislosti se slovem rozhovor lze použít obě přídavná jména – jak hodnoticí, tak hodnotící. Tzv. účelové přídavné jméno hodnoticí má význam ‚určený k hodnocení‘; při náhradě částečným synonymem by tak šlo o zhodnocovací rozhovor, tj. rozhovor určený ke z/hodnocení. Tzv. dějové přídavné jméno hodnotící má význam ‚který právě hodnotí‘; při náhradě částečným synonymem by tak šlo o zhodnocující rozhovor, tj. rozhovor, v němž právě dochází ke z/hodnocení. Volit jedno, nebo druhé přídavné jméno je nutné podle toho, co se chce sdělit. Pravděpodobnější je první možnost, druhá však vůbec není vyloučena. V nejasných případech (nedokážeme-li ani jako autoři rozhodnout, o který význam jde) se dává přednost účelovému pojetí.
Zvažované varianty:
hodnoticí hodnotící
Poslední užití: 16.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Ve slově zesvětlující se vždycky píše dlouhé í, nebo se tu liší varianty zesvětlující a zesvětlujicí?
Klíčové slovo: zesvětlující
Odpověď: Ano, ve slově zesvětlující se vždy píše dlouhé í – zesvětlující. U sloves typu zesvětlovat se rozdíl mezi tzv. účelovým a tzv. dějovým přídavným jménem neprojevuje v kmenotvorné příponě rozdílem i vs. í, ale rozdílem mezi -ova- (zesvětl-ova-cí) a -uj- (zesvětl-uj-ící).
Zvažované varianty:
zesvětlující zesvětlujicí
Poslední užití: 20.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Co je správně, zesvětlující, nebo zesvětlovací? Jaký je mezi oběma slovy (významový) rozdíl? Jaké slovo použít ve spojení se slovy krém a technika?
Klíčové slovo: zesvětlující, zesvětlovací
Odpověď: Jak přídavné jméno zesvětlující, tak přídavné jméno zesvětlovací je správné, slovotvorně náležité. Mezi oběma jmény je ovšem významový rozdíl – slovo zesvětlující je tzv. dějové přídavné jméno, znamená ten, který právě zesvětluje, zatímco slovo zesvětlovací je tzv. účelové přídavné jméno, znamená určený k zesvětlování. V kontextech, které nevylučují užití ani jedné z obou variant, se dává přednost účelovému přídavnému jménu. To je i případ spojení se slovy krém a technika. Jakkoliv obojí může právě probíhat (nanesený krém zrovna zesvětluje, zrovna používaná technika taktéž), je namístě dát přednost účelovému přídavnému jménu (jde o krém a techniku určené k zesvětlování).
Zvažované varianty:
zesvětlující zesvětlovací
Poslední užití: 20.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně samohrací, nebo samohrající klavír?
Klíčové slovo: samohrající
Odpověď: Výkladové slovníky neuvádějí ani podobu samohrací, ani podobu samohrající. Korpusové doklady svědčí jednoznačně o tom, že z obou slovotvorně náležitých podob se v úzu dává přednost variantě samohrající. Doporučujeme tedy užít právě ji.
Zvažované varianty:
samohrající samohrací
Poslední užití: 10.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně pěsticí, nebo pěstící koupel?
Klíčové slovo: pěsticí
Odpověď: Ve spojení s podstatným jménem koupel je namístě použít účelové přídavné jméno pěsticí. Jde o koupel, jejímž účelem je pěstění.
Zvažované varianty:
pěsticí pěstící
Poslední užití: 30.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně osvěžujicí (s krátkým i po j), nebo osvěžující (s dlouhým í po j)?
Klíčové slovo: osvěžující, osvěžovací
Odpověď: Podoba osvěžujicí (s krátkým i po j) je nesprávná, vzniká mylnou analogií s náležitými přídavnými jmény typu kropicí, čisticí atp. Rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem se u adjektiv odvozených od sloves typu osvěžovat neprojevuje rozdílem mezi i a í v kmenotvorné příponě, ale rozdílem mezi í a ova tamtéž. Dějové přídavné jméno má podobu osvěžující (s dlouhým í po j), účelové přídavné jméno pak podobu osvěžovací.
Zvažované varianty:
osvěžující osvěžujicí osvěžovací
Poslední užití: 17.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Ve spojení se slovem přípravky je namístě použít přídavné jméno zpevňujicí (s krátkým i po j), nebo zpevňující (s dlouhým í po j)?
Klíčové slovo: zpevňující, zpevňovací
Odpověď: Podoba zpevňujicí (s krátkým i po j) je nesprávná, vzniká mylnou analogií s náležitými přídavnými jmény typu kropicí, čisticí atp. Rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem se u adjektiv odvozených od sloves typu zpevňovat neprojevuje rozdílem mezi i a í v kmenotvorné příponě, ale rozdílem mezi í a ova tamtéž. Dějové přídavné jméno má podobu zpevňující (s dlouhým í po j), účelové přídavné jméno pak podobu zpevňovací. Ve spojení s podstatným jménem přípravky by bylo namístě použít účelové přídavné jméno zpevňovací, jde o přípravky určené ke zpevňování.
Zvažované varianty:
zpevňující zpevňujicí zpevňovací
Poslední užití: 17.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Proč se ve slovech pěsticí a pěstící píše po t někdy krátké i a někdy dlouhé í?
Klíčové slovo: pěsticí, pěstící
Odpověď: Od slovesa pěstit lze utvořit (mj.) tzv. účelové přídavné jméno pěsticí s významem určený k pěstění, které se píše (a vyslovuje) s krátkým i po t, a tzv. dějové přídavné jméno s významem který právě pěstí, jež se píše (a vyslovuje) s dlouhým í po t. Rozdíl mezi oběma druhy přídavných jmen a jejich významy se projeví právě jen rozdílnou kvantitou hlásky i/í.
Zvažované varianty:
pěsticí pěstící
Poslední užití: 17.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně bronzujicí, nebo bronzující?
Klíčové slovo: bronzující
Odpověď: Správně je pouze bronzující. Rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem se projevuje rozdílem mezi krátkým i a dlouhým í v kmenotvorné příponě pouze u sloves 4. třídy vzoru prosit (a trpět). Sloveso bronzovat však patří do 3. třídy a rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem, která jsou od něj utvořena, se v kmenotvorné příponě projevuje rozdílem mezi -ova- (bronzovací) a -uj- (bronzující).
Zvažované varianty:
bronzujicí bronzující
Poslední užití: 23.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně rozjasňujicí, nebo rozjasňující pudr?
Klíčové slovo: rozjasňující
Odpověď: Správně je pouze rozjasňující s dlouhým í. Rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem se projevuje rozdílem mezi krátkým i a dlouhým í v kmenotvorné příponě pouze u sloves 4. třídy vzoru prosit (a trpět). Sloveso rozjasňovat však patří do 3. třídy a rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem, která jsou od něj utvořena, se v kmenotvorné příponě projevuje rozdílem mezi -ova- (rozjasňovací) a -uj- (rozjasňující).
Zvažované varianty:
rozjasňující rozjasňujicí
Poslední užití: 23.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Ve spojení se slovem činnosti je namístě použít přídavné jméno řídicí, nebo řídící?
Klíčové slovo: řídicí
Odpověď: Ve spojení se slovem činnosti je namístě použít přídavné jméno řídicí – jde o činnosti, které jsou určeny k řízení, nikoliv o činnosti, které právě něco řídí.
Zvažované varianty:
řídicí řídící
Poslední užití: 15.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Ve spojení se slovem schopnosti je namístě použít přídavné jméno řídicí, nebo řídící?
Klíčové slovo: řídicí
Odpověď: Ve spojení se slovem schopnosti je namístě použít přídavné jméno řídicí – jde o schopnosti určené, sloužící k řízení, nikoliv o schopnosti, které právě něco řídí.
Zvažované varianty:
řídicí řídící
Poslední užití: 15.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény čisticí a čistící?
Klíčové slovo: čisticí, čistící
Odpověď: Přídavné jméno čisticí je tzv. účelové, vyjadřuje účel, má tedy význam sloužící, určený k čištění (např. čisticí prostředek aj.), zatímco přídavné jméno čistící je tzv. dějové, vyjadřuje děj, má tedy význam právě vykonávající čištění (např. babička čistící vázu atp.).
Zvažované varianty:
čisticí čistící
Poslední užití: 11.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Uplatňuje se rozdíl mezi krátkým a dlouhým i též ve slově točicí, točící, např. ve spojení se slovem židle?
Klíčové slovo: točicí, točící
Odpověď: Rozdíl mezi krátkým a dlouhým i se uplatňuje i ve slově točicí, točící, např. ve spojení se slovem židle je možné použít obě podoby (točicí židle = židle určená k točení, točící (se) židle = židle, která se zrovna otáčí).
Zvažované varianty:
točicí točící
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Uplatňuje se rozdíl mezi krátkým a dlouhým i též ve slově vařicí, vařící, např. ve spojení se slovem čaj?
Klíčové slovo: vařicí, vařící
Odpověď: Ano, rozdíl mezi krátkým a dlouhým i se uplatňuje i ve slově vařicí, vařící (např. ve spojení se slovem čaj je namístě podoba vařící).
Zvažované varianty:
vařicí vařící
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.