Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #497 [Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 4/8, položky: 31-40/79
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně sušicí pec, nebo sušící pec?
Klíčové slovo: sušicí
Odpověď: Ve spojení se slovem pec je namístě použít tzv. účelové přídavné jméno sušicí (s krátkým -i- po -š-). Jde o pec, která je určena k sušení (nikoliv o pec, která právě teď, zrovna něco suší).
Zvažované varianty:
sušicí sušící
Poslední užití: 4.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně řídicí, nebo řídící středisko (pro lety do kosmu)?
Klíčové slovo: řídicí
Odpověď: Ve spojení s podstatným jménem středisko je namístě použít tzv. účelové přídavné jméno řídicí (s krátkým -i- po -d-). Jde primárně o středisko určené k řízení (tj. navigovací), nikoliv o středisko, které zrovna, právě teď řídí nějaký let do kosmu (tj. navigující). Doporučujeme použít spojení řídicí středisko (pro lety do kosmu). (Dějové přídavné jméno řídící (s dlouhým -í- pod -d-) by vyžadovalo specifický kontext, např. kdyby se v případě konkrétního letu do kosmu využívalo pro řízení více středisek, např. jedno hlavní a jedno záložní nebo by se střediska v řízení letu střídala, raketu si tzv. předávala, bylo by namístě o středisku, které v daný moment let skutečně řídí, mluvit jako o řídícím středisku – srov. např.: Pokud nedojde k nějaké závažné události, komunikuje posádka modulu výhradně s řídícím střediskem, na jiná střediska se posádka obrací jen v případě mimořádné události.)
Zvažované varianty:
řídicí řídící
Poslední užití: 16.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Ve spojení se slovy věž či komora je namístě použít účelové přídavné jméno udicí, že ano?
Klíčové slovo: udicí
Odpověď: Ano, ve spojení s podstatnými jmény věž či komora je opravdu namístě použít účelové přídavné jméno udicí (s krátkým -i- po -d-). Jde o věž či komoru určenou k udění (vyuzovací), nikoliv právě teď, zrovna něco udící (vyuzující). Doporučujeme použít spojení udicí věž, udicí komora.
Zvažované varianty:
udicí
Poslední užití: 14.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně zdobicí, nebo zdobící pero?
Klíčové slovo: zdobicí
Odpověď: Ve spojení se slovem pero je namístě použít tzv. účelové přídavné jméno zdobicí (s krátkým -i- po -b-) – jde o pero určené ke zdobení (vyzdobovací pero), nikoliv o pero, které zrovna něco zdobí (vyzdobující pero).
Zvažované varianty:
zdobicí zdobící
Poslední užití: 11.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně kojicí, nebo kojící? Na internetu se často vyskytuje podoba kojící (s dlouhý -í- po -j-), která je ale podle mě špatná, je to tak?
Klíčové slovo: kojicí, kojící
Odpověď: Záleží na kontextu, resp. na spojení s následujícím podstatným jménem. Přídavné jméno kojicí (s krátkým -i- po -j-) je tzv. účelové, znamená ‚určený ke kojení‘. Je tedy na místě např. ve spojení se slovy polštář či koutek – jde o polštář určený ke kojení a o místo, které je vyhrazeno, určeno ke kojení. Přídavné jméno kojící (s dlouhým -í- po -j-) je tzv. dějové, znamená ‚právě, zrovna provozující kojení‘. Je tedy na místě např. ve spojeních typu žena kojící své dítě, matky kojící do druhého roku dítěte atp.
Zvažované varianty:
kojicí kojící
Poslední užití: 14.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně samosvítící pixely (na televizi) s dlouhým -í-, nebo samosvíticí pixely (na televizi) s krátkým -i-? Jde o dějové, nebo účelové přídavné jméno?
Klíčové slovo: samosvítící
Odpověď: Správně je samosvítící pixely (na televizi) s dlouhým -í-. Nejde o účelové přídavné jméno, tedy o pixely určené k svícení, ale o dějové přídavné jméno – pixely samy svítí. Rozdíl dobře vynikne, nahradíme-li přídavné jméno svítící odvozené od slovesa 4. třídy významově příbuzným přídavným jménem odvozeným od slovesa takové jiné třídy, kde se rozdíl v kmenotvorné příponě projevuje výrazněji než jen změnou -i- vs. -í-. Pixely např. nejsou samovyzařovací či samoemitovací, ale samovyzařující či samoemitující. Doporučujeme tedy použít dějové přídavné jméno – samosvítící pixely (s dlouhým -í-).
Zvažované varianty:
samosvítící samosvíticí
Poslední užití: 7.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně sušicí, nebo sušící látka?
Klíčové slovo: sušicí
Odpověď: Ve spojení se slovem látka je namístě použít tzv. účelové přídavné jméno sušicí (s krátkým -i- po -š-), jde o látku určenou k sušení, nikoliv o látku, která právě suší – resp. o látku vysušovací, tj. určenou k sušení, nikoliv o látku vysušující, tj. látku, která právě něco vysušuje.
Zvažované varianty:
sušicí sušící
Poslední užití: 2.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně hodnoticí dotazník, nebo hodnotící dotazník?
Klíčové slovo: hodnoticí
Odpověď: Správně je hodnoticí dotazník (s krátkým -i- po -t-). Jelikož jde o dotazník určený k hodnocení, je namístě užít tzv. účelové přídavné jméno hodnoticí.
Zvažované varianty:
hodnoticí hodnotící
Poslední užití: 11.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící; heslo hodnoticí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je možné pro papír na pečení použít i označení pečicí papír? Bude se pak psát správně pečicí s krátkým -i-?
Klíčové slovo: pečicí
Odpověď: Ano, papír na pečení lze označit i jako pečicí papír. Ve spojení se slovem papír a ve významu ‚papír určený k tomu, aby se na něm peklo‘ je namístě užít tzv. účelové přídavné jméno pečicí (s krátkým -i-). Správně je tedy pečicí papír.
Zvažované varianty:
pečicí
Poslední užití: 13.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pečicí a Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně balicí hlášky, nebo balící hlášky?
Klíčové slovo: balicí
Odpověď: Ve spojení se slovem hlášky a ve významu ‚hlášky určené k tomu, aby se jejich pomocí někdo sbalil‘ je namístě užít tzv. účelové přídavné jméno balicí (s krátkým -i-). Správně je tedy balicí hlášky.
Zvažované varianty:
balicí balící
Poslední užití: 6.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící a heslo balicí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.