Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #497 [Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/8, položky: 21-30/79
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně hrníčky měnící barvu, nebo hrníčky měnicí barvu (jako označení pro hrnky, které při určité teplotě změní barvu)?
Klíčové slovo: měnící
Odpověď: V případě hrníčků, které při určité teplotě mění barvu, je namístě užití tzv. dějového přídavného jména měnící (s dlouhým -í-), nejde totiž o hrníčky, které jsou určené k měnění své barvy, ale o hrníčky, které při teplotní změně začnou měnit svoji barvu. Jelikož jde v takový okamžik o automatický, probíhající, aktuální, a navíc při každé teplotní změně opakovaný děj, je třeba použít tzv. dějové přídavné jméno. Správně je tedy hrníčky měnící barvu (s dlouhým -í- po -n-).
Zvažované varianty:
měnící měnicí
Poslední užití: 21.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně kořenicí, nebo kořenící směs?
Klíčové slovo: kořenicí
Odpověď: Ve spojení se slovem směs je namístě užít tzv. účelové přídavné jméno kořenicí (s krátkým -i- po -n-), neboť jde o směs určenou ke kořenění (nikoliv o směs, která právě teď něco koření).
Zvažované varianty:
kořenicí kořenící
Poslední užití: 23.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně řídicí, nebo řídící orgán (dotačního programu)?
Klíčové slovo: řídicí
Odpověď: Vhodnější a jednoznačně správné je použít ve spojení s podstatným jménem orgán tzv. účelové přídavné jméno řídicí (s krátkým -i- po -d-): řídicí orgán (dotačního programu). Primárně jde totiž o orgán určený k řízení. Přesvědčit se o tom lze náhradou za synonymní přídavné jméno, u nějž se účelový a dějový „tvar“ projeví výraznější změnou kmenotvorné přípony, viz např. účelové přídavné jméno prováděcí orgán vs. dějové přídavné jméno provádějící orgán; je evidentní, že jde daleko spíš a primárně o prováděcí orgán, tj. o orgán určený k provádění, řízení něčeho, a nikoliv o provádějící orgán, tj. o orgán, který právě teď něco provádí, něco řídí. (Tazatelé jazykové poradny sice často argumentují ve prospěch dějového pojetí, a tedy psaní řídící orgán (s dlohým -í- po -d-) formulacemi typu „vždyť to řízení přece probíhá pořád“; vhodnější je však mluvit o tom, že řídicí orgán může být činný v kterémkoli okamžiku, jde tedy o nekonkrétní, obecnou časovou platnost, a proto v těchto případech dáváme přednost pojetí účelovému. Jak se však uvádí v Internetové jazykové příručce, ani dějové pojetí, tj. psaní řídící orgán (s dlouhým -í- po -d-) zde nelze pokládat za jednoznačně chybné.)
Zvažované varianty:
řídicí řídící
Poslední užití: 29.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo řídicí
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Proč se ve slově ošetřující (např. lékař) píše dlouhé -í- (po -j-)? Očekával bych krátké -i- – ošetřujicí.
Klíčové slovo: ošetřující
Odpověď: Kontrastem krátkého -i- a dlouhého -í- se rozdíl mezi tzv. účelovými (-icí) a tzv. dějovými přídavnými jmény (-ící) projevuje jen u přídavných jmen odvozených od sloves 4. prézentní třídy vzoru „prosit“. Sloveso ošetřovat k tomuto vzoru nepatří, zmíněný rozdíl se u něj projevuje jinak, konkrétně jinými kmenotvornými příponami -uj- vs. -ova-, srov. ošetř-uj-ící (dějové přídavné jméno) vs. ošetř-ova-cí (účelové přídavné jméno). Domnělá účelová podoba *ošetřujicí je proto nesprávná, vzniká mylnou analogií s dvojicemi přídavných jmen typu lepící vs. lepicí, které jsou odvozeny od sloves patřících ke vzoru „prosit“. Jediná správná varianta je proto ošetřující lékař (s dlouhým -í- po -j-).
Zvažované varianty:
ošetřující ošetřujicí
Poslední užití: 15.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně kořenicí přípravek, nebo kořenící přípravek?
Klíčové slovo: kořenicí
Odpověď: Ve spojení se slovem přípravek je namístě užití tzv. účelového přídavného jména kořenicí (s krátkým -i- po -n-), neboť jde o přípravek určený ke kořenění (nikoliv o přípravek, který právě, či zejm. neustále něco koření).
Zvažované varianty:
kořenicí kořenící
Poslední užití: 6.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně chladicí box, nebo chladící box?
Klíčové slovo: chladicí
Odpověď: Jelikož jde o box určený ke chlazení (a nikoliv o box, který právě teď (či neustále) chladí), je v tomto spojení namístě užití tzv. účelového přídavného jména chladicí (s krátkým -i- po -d-) – tedy chladicí box.
Poslední užití: 19.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně cvičicí doplňky, nebo cvičící doplňky?
Klíčové slovo: cvičicí
Odpověď: Jelikož jde o doplňky používané při (pro) cvičení, tj. určené ke cvičení, je namístě použít tzv. účelové přídavné jméno cvičicí (s krátkým -i- po -č-). (Kdybychom použili tzv. dějové přídavné jméno cvičící (s dlouhým -í- po -č-), šlo by o doplňky, které zrovna, právě cvičí, což evidentně nedává smysl.)
Zvažované varianty:
cvičicí cvičící
Poslední užití: 15.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně sušicí a napinací rám (s krátkými -i- po -š- a po -p-), nebo sušící a napínací rám (s dlouhými -í- po -š- a po -p-)? Pokud je správně sušicí rám s krátkým -i- (po -š-) a napínací rám s dlouhým -í- (po -p-), proč se obě přídavná jména v délce -i-/-í- liší?
Klíčové slovo: sušicí, napínací
Odpověď: Správně je opravdu sušicí rám s krátkým -i- (po -š-) a napínací rám s dlouhým -í- (po -p-). V obou případech jde o tzv. účelová přídavná jména vyjadřující význam ‚sloužící k sušení‘, ‚sloužící k napínání‘. (O tom, že je tomu tak, jednoznačně svědčí užití evidentně účelového přídavného jména napínací; kdybychom chtěli vyjádřit dějový význam ‚právě sušící‘, ‚právě napínající‘, stálo by tu ve dvojici s tzv. dějovým přídavným jménem sušící s dlouhým -í- (po -š-) dějové přídavné jméno napínající, a ne účelové napínací.) Dlouhé -í- (po -p-) ve slově napínací pak nijak nesouvisí s dějovostí vs. účelovostí přídavného jména napínací, neboť jde o -í- v kořeni. Rozdíl mezi účelovým a dějovým přídavným jménem utvořeným od kořene -pn- (na-pn-out, na-pín-at) se projevuje změnou kmenotvorné přípony (nikoliv kořenové samohlásky), tj. v případě účelového přídavného jména příponou -a- (napín-a-cí) vs. příponou -aj- (napín-aj-ící) v případě dějového přídavného jména.
Zvažované varianty:
sušicí sušící napinací napínací
Poslední užití: 13.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně balicí, nebo balící papír?
Klíčové slovo: balicí
Odpověď: Správně je balicí papír. Jelikož jde o papír určený k balení, je namístě použít tzv. účelové přídavné jméno balicí s krátkým -i- (po -l-).
Zvažované varianty:
balicí balící
Poslední užití: 7.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící, heslo balicí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně kotvicí prvky, nebo kotvící prvky?
Klíčové slovo: kotvicí
Odpověď: Ve spojení se slovem prvky je namístě použít tzv. účelové přídavné jméno kotvicí (s krátkým -i- po -v-). Jde o prvky určené ke kotvení (ukotvovací), nikoliv o prvky, které právě teď něco kotví (ukotvující).
Zvažované varianty:
kotvicí kotvící
Poslední užití: 28.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.