Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #497 [Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/16, položky: 6-10/79
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení cvičicí nářadí ve slově cvičicí po -č- krátké -i-?
Klíčové slovo: cvičicí
Odpověď: Ano, jelikož jde o nářadí určené ke cvičení (které jednak necvičí samo, vždy ho musí někdo použít, a jednak je v mnoha okamžicích své existence nevyužíváno, po skončení cvičení např. leží nevyužito v nářaďovně), je ve spojení cvičicí nářadí namístě užití tzv. účelového přídavného jména cvičicí s krátkým -i- po -č-. Správně je tedy cvičicí nářadí.
Zvažované varianty:
cvičicí
Poslední užití: 1.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně foticí zastávka, nebo fotící zastávka?
Klíčové slovo: foticí
Odpověď: V daném významu bychom doporučovali použít spojení zastávka na focení. Je-li už nutno daný význam vyjádřit spojením přídavného jména s podstatným, je namístě použít účelové přídavné jméno foticí (s krátkým -i- po -t-). Jde totiž o zastávku určenou k focení.
Zvažované varianty:
foticí fotící
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně zvláčňující složky, nebo zvláčňovací složky (kosmetického přípravku)?
Klíčové slovo: zvláčňovací
Odpověď: Jelikož jde o složky, jejichž účelem (smyslem, cílem) má být zvláčnění, je ve spojení s tímto podstatným jménem namístě užití účelového přídavného jména zvláčňovací – zvláčňovací složky.
Zvažované varianty:
zvláčňující zvláčňovací
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně zkrášlující efekt, nebo zkrášlovací efekt (kosmetického přípravku)?
Klíčové slovo: zkrášlující
Odpověď: Jelikož jde o efekt přípravku, tj. o výsledek jeho aplikace, který (alespoň po nějakou dobu) přetrvává, je ve spojení s tímto podstatným jménem namístě užití dějového přídavného jména zkrášlující – zkrášlující efekt.
Zvažované varianty:
zkrášlující zkrášlovací
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně pečující složka kosmetiky (s dlouhým -í- po -j-), nebo pečujicí složka kosmetiky (s krátkým -i- po -j-)?
Klíčové slovo: pečující
Odpověď: Přídavné jméno pečující je nutně dějové, správně se proto píše s dlouhým -í- po -j-. Jeho účelový protějšek by měl podobu pečovací (nikoliv *pečujicí s krátkým -i- po -j-). Rozdíl mezi dějovými a účelovými přídavnými jmény se délkou -i-/-í- projevuje jen u sloves 4. třídy typu prosit. Sloveso pečovat do této třídy nepatří, daný rozdíl se proto u něj projevuje jinak: neexistuje dvojice pečující vs. *pečujicí, ale jedině dvojice pečující vs. pečovací. Správně je tedy pečující složka kosmetiky (s dlouhým -í- po -j-).
Zvažované varianty:
pečující pečujicí
Poslední užití: 15.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.