Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #497 [Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-20/79
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně školicí, nebo školící domeček (domeček, ve kterém se školí)?
Klíčové slovo: školicí
Odpověď: Ve spojení se slovem domeček je namístě použít tzv. účelové přídavné jméno školicí (s krátkým -i- po -l-). Jde bezpochyby o domeček určený ke školení (který sám neškolí, školení v jeho prostorách vede nějaký člověk). Správně je tedy školicí domeček.
Zvažované varianty:
školicí školící
Poslední užití: 9.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo školicí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně budicí, nebo budící systém?
Klíčové slovo: budicí
Odpověď: Jelikož jde o systém určený k buzení, je namístě užití tzv. účelového přídavného jména budicí, správně je tedy budicí systém (s krátkým -i- po -d-).
Zvažované varianty:
budicí budící
Poslední užití: 23.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo budicí
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně křticí plena? Liší se i v tomto spojení přídavná jména křticí s krátkým -i- a křtící s dlouhým -i- (po -t-)?
Klíčové slovo: křticí
Odpověď: Ano, ve spojení křticí plena je skutečně správné použít přídavné jméno křticí s krátkým -i- (po -t-). Výkladové slovníky (SSJČ, PSJČ) obsahují přídavné jméno křticí s významem ‚týkající se křtu‘ a uvádějí příklady křticí voda, soupravička, dukáty (darované ke křtu) (SSJČ). Analogicky je proto namístě užít přídavné jméno křticí i ve spojení křticí plena (srov. zejm. křticí soupravička).
Zvažované varianty:
křticí křtící
Poslední užití: 25.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo křticí
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo křticí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně jezdicí schody, nebo jezdící schody (jako označení pro eskalátor)?
Klíčové slovo: jezdící
Odpověď: Ve spojení se slovem schody je namístě použít tzv. dějové přídavné jméno jezdící (s dlouhým -í- po -d-). Nejde totiž o schody, jejichž účelem je jezdit. To, že schody (po dobu svého provozu, zapnutí) jezdí, je jejich vlastnost. Správně je tedy jezdící schody.
Zvažované varianty:
jezdicí jezdící
Poslední užití: 11.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky [lemma="jezdicí|jezdící"][lemma="schod"] v syn v9

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně kořenicí, nebo kořenící směs?
Klíčové slovo: kořenicí
Odpověď: Jelikož jde o směs určenou ke kořenění (která mj. po většinu doby své existence nic aktuálně nekoření, ale čeká na své použití v sáčku či skleničce kdesi v kuchyni v šuplíku či na poličce), je namístě ve spojení se slovem směs použít tzv. účelové přídavné jméno kořenicí s krátkým -i- po -n-. Správně je tedy kořenicí směs.
Zvažované varianty:
kořenicí kořenící
Poslední užití: 3.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení cvičicí nářadí ve slově cvičicí po -č- krátké -i-?
Klíčové slovo: cvičicí
Odpověď: Ano, jelikož jde o nářadí určené ke cvičení (které jednak necvičí samo, vždy ho musí někdo použít, a jednak je v mnoha okamžicích své existence nevyužíváno, po skončení cvičení např. leží nevyužito v nářaďovně), je ve spojení cvičicí nářadí namístě užití tzv. účelového přídavného jména cvičicí s krátkým -i- po -č-. Správně je tedy cvičicí nářadí.
Zvažované varianty:
cvičicí
Poslední užití: 1.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně foticí zastávka, nebo fotící zastávka?
Klíčové slovo: foticí
Odpověď: V daném významu bychom doporučovali použít spojení zastávka na focení. Je-li už nutno daný význam vyjádřit spojením přídavného jména s podstatným, je namístě použít účelové přídavné jméno foticí (s krátkým -i- po -t-). Jde totiž o zastávku určenou k focení.
Zvažované varianty:
foticí fotící
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně zvláčňující složky, nebo zvláčňovací složky (kosmetického přípravku)?
Klíčové slovo: zvláčňovací
Odpověď: Jelikož jde o složky, jejichž účelem (smyslem, cílem) má být zvláčnění, je ve spojení s tímto podstatným jménem namístě užití účelového přídavného jména zvláčňovací – zvláčňovací složky.
Zvažované varianty:
zvláčňující zvláčňovací
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně zkrášlující efekt, nebo zkrášlovací efekt (kosmetického přípravku)?
Klíčové slovo: zkrášlující
Odpověď: Jelikož jde o efekt přípravku, tj. o výsledek jeho aplikace, který (alespoň po nějakou dobu) přetrvává, je ve spojení s tímto podstatným jménem namístě užití dějového přídavného jména zkrášlující – zkrášlující efekt.
Zvažované varianty:
zkrášlující zkrášlovací
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně pečující složka kosmetiky (s dlouhým -í- po -j-), nebo pečujicí složka kosmetiky (s krátkým -i- po -j-)?
Klíčové slovo: pečující
Odpověď: Přídavné jméno pečující je nutně dějové, správně se proto píše s dlouhým -í- po -j-. Jeho účelový protějšek by měl podobu pečovací (nikoliv *pečujicí s krátkým -i- po -j-). Rozdíl mezi dějovými a účelovými přídavnými jmény se délkou -i-/-í- projevuje jen u sloves 4. třídy typu prosit. Sloveso pečovat do této třídy nepatří, daný rozdíl se proto u něj projevuje jinak: neexistuje dvojice pečující vs. *pečujicí, ale jedině dvojice pečující vs. pečovací. Správně je tedy pečující složka kosmetiky (s dlouhým -í- po -j-).
Zvažované varianty:
pečující pečujicí
Poslední užití: 15.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Existuje účelové přídavné jméno značicí? Je např. značicí technologie (pro označování obalů)? Uplatňuje se lišení účelového a dějového přídavného jména i v případě jmen utvořených od slovesa značit?
Klíčové slovo: značicí
Odpověď: Ano, i v případě přídavných jmen odvozených od slovesa značit existuje rozdíl mezi účelovým přídavným jménem značicí s krátkým -i- po -č- (právě např. značicí technologie) a dějovým přídavným jménem značící s dlouhým -í- po -č- (např. anděl s roztaženými křídly značícími dobro). V databázi Českého národního korpusu syn v9 se přídavné jméno značicí vyskytuje 65×, mj. i s podstatným jménem technologie. Přídavné jméno značicí a spojení značicí technologie je tedy zcela v pořádku, lze ho bez problémů používat.
Zvažované varianty:
značicí
Poslední užití: 18.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně běžící pás, nebo běžicí pás?
Klíčové slovo: běžící
Odpověď: Správně je běžící pás (s dlouhým -í- po -ž-). Namístě je užití tzv. dějového přídavného jména běžící, jelikož jde o pás, který (když se zapne) sám běží. V této podobě uvádí dané slovo i výkladové slovníky (SSČ, ASSČ) a v této podobě také jasně převládá v databázi Českého národního koprusu syn v9.
Zvažované varianty:
běžící bežicí
Poslední užití: 1.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo běžet
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo běžící
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Jak se v názvu disertační práce (Využití měřicích nástrojů hodnotících kognitivní funkce seniorů v ošetřovatelské péči) napíše správně přídavné jméno hodnotících – má být hodnotících kognitivní funkce..., nebo hodnoticích kognitivní funkce...?
Klíčové slovo: hodnotících
Odpověď: Ve spojení využití měřicích nástrojů hodnotících kognitivní funkce seniorů... jde o nástroje, které (jakmile se použijí) aktuálně hodnotí seniorské kognitivní funkce, namístě je proto v tomto kontextu užití tzv. dějového přídavného jména hodnotící (s dlouhým -í- po -t-) – správně je tedy využití měřicích nástrojů hodnotících kognitivní funkce seniorů...
Zvažované varianty:
hodnotících hodnoticích
Poslední užití: 3.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Jak se v názvu disertační práce (Využití měřicích nástrojů hodnotících kognitivní funkce seniorů v ošetřovatelské péči) napíše správně přídavné jméno měřicí – má být měřicích nástrojů, nebo měřících nástrojů?
Klíčové slovo: měřicí
Odpověď: Jelikož jde ve spojení měřicí nástroje o nástroje určené k měření, mělo by se v daném kontextu užít tzv. účelové přídavné jméno měřicí (s krátkým -i- po -ř-) – správně je tedy měřicí nástroje, resp. využití měřicích nástrojů.
Zvažované varianty:
měřicích měřících
Poslední užití: 3.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Proč není přijímací i přijimací, stejně jako např. kropící a kropicí?
Klíčové slovo: přijímací
Odpověď: Lišení tzv. dějových a účelových přídavných jmen prostřednictvím dlouhého -í- vs. krátkého -i- (kropící vs. kropicí, lepící vs. lepicí atp.) se týká pouze sloves 4. třídy s kmenotvornou příponou -i- (lep-i-t > lep-í-cí vs. lep-i-cí). Jiné slovesné třídy vyjadřují tento rozdíl takovými variantami kmenotvorné přípony, které jsou od sebe výrazněji formálně odlišné, takže si je uživatelé nepletou (srov. např. posunující vs. posunovací – nikoliv *posunujicí s krátkým -i- po -j- atp.). Slovo přijímací je ovšem ještě jiný případ: dané -í-, o jehož krácení podle analogie kropící vs. kropicí uvažujete, není kmenotvorná přípona, ale součást kořene, u které ke krácení probíraného typu nedochazí. Dějovým protějškem účelového přídavného jména přijímací proto není podoba *přijimací, ale přijímající.
Zvažované varianty:
přijímací přijimací
Poslední užití: 29.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika a Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně udicí, nebo udící komora?
Klíčové slovo: udicí
Odpověď: Ve spojení se slovem komora je namístě použít tzv. účelové přídavné jméno udicí (s krátkým -i- po -d-), jde o komoru určenou k uzení (srov. též lisovací, spalovací, odlehčovací atp. komora, nikoliv *lisující, *spalující, *odlehčující atp. komora).
Zvažované varianty:
udicí udící
Poslední užití: 9.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně mělnicí, nebo mělnící stroj?
Klíčové slovo: mělnicí
Odpověď: Ve spojení se slovem stroj je namístě použít tzv. účelové přídavné jméno mělnicí (s krátkým -i- po -n-), jde o stroj určený k mělnění (srov. též psací, secí, pletací atp. stroj, nikoliv *píšící, *sející, *pletoucí atp. stroj).
Zvažované varianty:
mělnicí mělnící
Poslední užití: 9.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně zklidňující, nebo zklidňujicí krém?
Klíčové slovo: zklidňující
Odpověď: Správně je jedině (ve všech kontextech) zklidňující s dlouhým -í- po -j-. Lišení tzv. dějových a účelových přídavných jmen se rozdílem mezi příponami -íc/í a -ic/í (s dlouhým -í- vs. krátkým -i-) projevuje jen u sloves 4. prézentní třídy, do které sloveso zklidňovat nepatří. U něj se rozdíl mezi od něj odvozeným dějovým a účelovým přídavným jménem projevuje jinak, konkrétně dějové přídavné jméno od něj odvozené má podobu zklidňující, zatímco účelové přídavné jméno podobu zklidňovací. Správná je tak jen podoba zklidňující s dlouhým -í-.
Zvažované varianty:
zklidňující sklidňujicí
Poslední užití: 21.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně čisticí kotouče, nebo čistící kotouče?
Klíčové slovo: čisticí
Odpověď: Jelikož jde o kotouče soužící k čistění/čištění, je třeba použít tzv. účelového přídavného jména čisticí (s krátkým -i- po -t-) – správně je tedy čisticí kotouče.
Zvažované varianty:
čisticí čistící
Poslední užití: 20.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – dějové vs. účelové tvoření (rozjasňující vs. rozjasňovací, kropící vs. kropicí)
Konkrétní dotaz: Je správně těsnicí profil, nebo těsnící profil?
Klíčové slovo: těsnicí
Odpověď: Jelikož jde o profil soužící k těsnění, je třeba použít tzv. účelového přídavného jména těsnicí (s krátkým -i- po -n-) – správně je tedy těsnicí profil.
Zvažované varianty:
těsnicí těsnící
Poslední užití: 20.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.