Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #496 [Časté konkrétní případy/typy – předpona dvoj-/dvou-].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-7/7
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – předpona dvoj-/dvou-
Konkrétní dotaz: Je správně dvoudílný, nebo dvojdílný?
Klíčové slovo: dvoudílný, dvojdílný
Odpověď: Správně je jak dvoudílný, tak dvojdílný. Podle databáze Českého národního korpusu syn v8 je častější podoba dvoudílný (což však neznamená, že s podobou dvojdílný je něco v nepořádku, i tu lze bez obtíží použít).
Zvažované varianty:
dvoudílný dvojdílný
Poslední užití: 21.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo dvojdílný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – předpona dvoj-/dvou-
Konkrétní dotaz: Proč je ve slově dvojdům dvoj-, zatímco ve slově dvoudráha dvou-? Jaký je mezi dvou- a dvoj- rozdíl?
Klíčové slovo: dvojdům, dvoudráha
Odpověď: Dvoj- a dvou- jsou synonyma, není mezi nimi žádný významový ani stylový, ale jen distribuční rozdíl. S některými základy se pojí buď jen, nebo spíš dvoj-, s jiným buď jen, nebo spíš dvou- a s některými jak dvoj-, tak dvou-. Se základem dům se výrazně častěji pojí dvoj- než dvou- (podle databáze ČNK syn v8 v poměru 1036 : 1), se základem dráha se naopak výrazně častěji pojí podoba dvou- než dvoj- (podle ČNK syn v8 v poměru 284: 20). Z tohoto důvodu byly jen tyto převažující podoby (dvojdům a dvoudráha) na rozdíl od svých konkurentů (dvoudům a dvojdráha) uvedeny v IJP. Jiný rozdíl mezi nimi není. Méně frekventované podoby by se sice nejspíš tradičně neoznačily jako chyby, doporučujeme se jim i přesto vyhnout, protože by mohly uživatele jazyka překvapovat, zarážet či rušit.
Poslední užití: 22.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla dvojdům a dvoudráha
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky dvojdům a dvoudům a dvojdráha a dvoudráha

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – předpona dvoj-/dvou-
Konkrétní dotaz: Je správně dvojlůžko, nebo dvoulůžko?
Klíčové slovo: dvojlůžko, dvoulůžko
Odpověď: Z výkladových slovníků dané slovo zachycuje jediný (SSJČ), a to pouze v podobě dvojlůžko (zajímavé ovšem je, že pro přídavné jméno uvádí tentýž slovník jak podobu dvojlůžkový, tak podobu dvoulůžkový). V úzu se však obě podoby vyskytují víceméně stejně často (databáze ČNK syn v8 obsahuje 775krát podobu dvojlůžko a 657krát podobu dvoulůžko), z čehož lze bezpečně usuzovat na noremnost obou podob (tj. noremní není jen podoba dvojlůžko, protože ji uvádí slovník) – ani jedna z podob nebude s největší pravděpodobností uživatele češtiny rušit, zarážet je – lze tedy použít obě: jak dvojlůžko, tak dvoulůžko.
Zvažované varianty:
dvojlůžko dvoulůžko
Poslední užití: 7.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo dvojlůžko
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo dvojlůžko a dvoulůžko
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky dvojlůžko a dvoulůžko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – předpona dvoj-/dvou-
Konkrétní dotaz: Je správně (spisovně) dvojgaráž, nebo dvougaráž?
Klíčové slovo: dvojgaráž, dvougaráž
Odpověď: Správná (spisovná) je jak podoba dvojgaráž, tak podoba dvougaráž. Podoba dvojgaráž je podle databáze ČNK syn v8 zhruba 1,5krát častějí než podoba dvougaráž. Nicméně zcela bez problémů lze použít obě varianty.
Zvažované varianty:
dvojgaráž dvougaráž
Poslední užití: 15.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla dvojgaráž a dvougaráž
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky dvojgaráž a dvougaráž

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – předpona dvoj-/dvou-
Konkrétní dotaz: Je správně dvoujazyčný, nebo dvojjazyčný?
Klíčové slovo: dvoujazyčný, dvojjazyčný
Odpověď: Správné jsou obě podoby – jak dvoujazyčný, tak dvojjazyčný. Podoba dvojjazyčný je však (podle databáze ČNK syn v8) výrazně, téměř 12krát častější.
Zvažované varianty:
dvoujazyčný dvojjazyčný
Poslední užití: 11.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo dvojjazyčný
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky dvojjazyčný a dvoujazyčný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – předpona dvoj-/dvou-
Konkrétní dotaz: Je správně dvojciferný, nebo dvouciferný (ve spojení se slovem tempo: růst dvou-/dvojciferným tempem)?
Klíčové slovo: dvouciferný, dvojciferný
Odpověď: Správné jsou obě podoby – jak dvouciferný, tak dvojciferný. Varianta dvouciferný je ovšem podle databází Českého národního korpusu běžnější.
Zvažované varianty:
dvouciferný dvojciferný
Poslední užití: 11.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla dvouciferný a dvojciferný
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – předpona dvoj-/dvou-
Konkrétní dotaz: Je správně dvoukřídlové, nebo dvojkřídlové (dveře)?
Klíčové slovo: dvoukřídlový, dvojkřídlový
Odpověď: Podle Slovníku spisovného jazyka českého je správná jak podoba dvoukřídlový, tak dvojkřídlový. Podoba dvojkřídlový je podle něj ovšem řídká, tj. méně frekventovaná.
Zvažované varianty:
dvoukřídlové dvojkřídlové
Poslední užití: 30.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo dvoukřídlový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?