Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #493 [Časté konkrétní případy/typy – podstatná jména zakončená na -and/-ant].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – podstatná jména zakončená na -and/-ant
Konkrétní dotaz: Lze používat výrazy nominant a nominand? Můžou se používat tak, že nominant bude označovat už jmenovaného ministra, zatímco nominand teprve navrženého ministra? Je takto možné tyto výrazy používat v ČRo?
Klíčové slovo: nominant, nominand
Odpověď: Podobu nominant ani nominand výkladové slovníky češtiny neuvádějí. Podoba nominant by vzhledem k významu zakončení na -ant měla označovat ‚osobu podle toho, co dělá‘, tj. v tomto případě, dejme tomu, už jmenovaného ministra. Podoba nominand by vzhledem k významu zakončení na -and, které nesou ‚názvy osob podle toho, jak je třeba s nimi jednat, k čemu jsou předurčeni nebo kým se mají stát‘, měla v tomto případě, dejme tomu, označovat někoho, kdo je navržený na ministra. Problém je ten, že tento rozdíl je zcela umělý a neodpovídá ničemu v popisech ani v reálném užívání jazyka. Podle dokladů z databáze ČNK syn v8 se obě tato slova používají pouze ve významu ‚ten, kdo je nominovaný‘, a to podle stejných dokladů většinou ještě se špatným, tj. slovotvorně neodpovídajícím zakončením -ant. V syn v8 najdeme totiž jen 15 (!) výskytů "slovotvorně náležité" podoby nominand, ale 389 výskytů podoby nominant. Pokud lze tedy vůbec uvažovat o používání daných slov, pak jen ve významu ‚ten, kdo je nominovaný‘. To by nás ovšem postavilo před problém, zda psát nominant nebo nominand. Tato kontroverze (tj. dát přednost významově kompatibilnímu zakončení -and, nebo větší četnosti, i když v absolutních číslech neveliké, zakončení -ant?) by ovšem sama o sobě nebyla ještě největší potíží. Zásadní problém je v novosti daného slova (viz už onu zmíněnou nevelikou četnost frekventovanější varianty nominant). Slovo se zatím nevyskytuje natolik často, aby bylo možné bezpečně říct, že je uzuální, natož noremní, a lze tak předpokládat, že by (aspoň některé) uživatele češtiny mohlo překvapovat, zarážet či rušit. V ČRo se mu doporučujeme vyhnout – místo něj lze používat např. přídavné jméno nominovaný.
Poslední užití: 25.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Podstatná jména zakončená na -and – -ant
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky nominant a nominand

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – podstatná jména zakončená na -and/-ant
Konkrétní dotaz: Je podoba nominant (s "t") správná? Lze ji použít v televizním zpravodajství?
Klíčové slovo: nominant, nominand
Odpověď: Podobu nominant (ani nominand) výkladové slovníky češtiny neuvádějí. Vzhledem ke svému významu (‚ten, který byl nominován, nominovaný‘) by toto slovo mělo mít zakončení -and, které nesou ‚názvy osob podle toho, jak je třeba s nimi jednat, k čemu jsou předurčeni nebo kým se mají stát‘. (Zakončení -ant mají ‚názvy osob podle toho, co dělají‘.) Podle dokladů v databázi ČNK syn v8 je tomu ale přesně naopak, najdeme tam totiž jen 15 (!) výskytů "slovotvorně náležité" podoby nominand, ale 389 výskytů podoby nominant. Ani to by užívání daných výrazů (resp. preferované varianty) nebylo zásadně na překážku, např. místo "slovotvorně náležité" podoby diplomand se vžila podoba diplomant. Kromě této kontroverze (tj. dát přednost významově kompatibilnímu zakončení -and, nebo větší četnosti, i když v absolutních číslech neveliké, zakončení -ant?) je zásadní potíž v novosti daného slova (viz už onu zmíněnou nevelikou četnost frekventovanější varianty nominant). Slovo se zatím nevyskytuje natolik často, aby bylo možné bezpečně říct, že je uzuální, natož noremní, a lze tak předpokládat, že by (aspoň některé) uživatele češtiny mohlo překvapovat, zarážet či rušit. V televizním zpravodajství se mu doporučujeme vyhnout – místo něj lze používat např. přídavné jméno nominovaný.
Zvažované varianty:
nominant nominand
Poslední užití: 25.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Podstatná jména zakončená na -and – -ant
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky nominant a nominand

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?