Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #492 [Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména typu puškinský vs. puškinovský].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména typu puškinský vs. puškinovský
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má tzv. podobnostní přídavné jméno utvořené od příjmení Parsons. Je správně parsonovský (< podle anglického a německého parsonian), nebo parsonsovský?
Klíčové slovo: parsonsovský
Odpověď: Podobnostní přídavné jméno utvořené od příjmení Parsons má správnou podobu parsonsovský (s "s").
Zvažované varianty:
parsonovský parsonsovský
Poslední užití: 11.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména typu puškinský – puškinovský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména typu puškinský vs. puškinovský
Konkrétní dotaz: Měl by se dům, který patřil rodu Kouniců, označit jako kounický, nebo kounicovský, nebo lze obojí?
Klíčové slovo: kounický, kounicovský
Odpověď: Dům, který patřil rodu Kouniců, lze označit jak přídavným jménem kounický, tak přídavným jménem kounicovský. Obě tato přídavná jména jsou utvořena náležitě a obě se v tomto významu běžně používají.
Zvažované varianty:
kounický kounicovský
Poslední užití: 18.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména typu puškinský – puškinovský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména typu puškinský vs. puškinovský
Konkrétní dotaz: Je správně bayesovský, nebo bayesiánský (podle reverenda Bayese)? Je správně bayesovská, nebo bayesiánská společnost?
Odpověď: Tzv. podobnostní přídavné jméno od příjmení Bayes lze vytvořit jak příponou -ov-sk/ý, tak i příponou -(i)án-sk/ý. Tvoření příponou -ov-sk/ý je neproblematické, bezpochyby správné, přípona -(i)án-sk/ý se však v češtině pro tvorbu přídavných jmen podobnostních využívá jen ojediněle – v daném případě, jakkoliv by mělo jít až o druhou volbu, ji však nelze odmítnout. (Tento závěr se zdají, byť nepříliš silně, podporovat i data z databáze ČNK syn v8, kde najdeme 24krát (ARF = 5,22) podobu bayesovský, ale jen 2krát (ARF = 1) bayesiánský.)
Zvažované varianty:
bayesovský bayesiánský
Poslední užití: 16.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména typu puškinský vs. puškinovský
Konkrétní dotaz: Které ze dvou přídavných jmen utvořených od vlastního jména Nabokov je správné: nabokovský, nebo nabokovovský?
Klíčové slovo: nabokovský, nabokovovský
Odpověď: Správná jsou obě přídavná jména, v korpusu převažuje podoba nabokovovský.
Zvažované varianty:
nabokovský nabokovovský
Poslední užití: 22.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovotvorba, Přídavná jména typu puškinský – puškinovský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?