Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #490 [Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ální-/ární].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ální-/ární
Konkrétní dotaz: Jaká je správná podoba přídavného jména utvořeného od podstatného jména doktrína – je to doktrinární (s -r-), nebo doktrinální (s -l-)?
Klíčové slovo: doktrinární, doktrinální
Odpověď: Výkladové slovníky (SSJČ, PSJČ) uvádějí povětšinou podobu doktrinární (s -r-) (SSJČ ji hvězdičkou označuje za řídkou). Podoba doktrinální je doložena jen v PSJČ. Podle dokladů z databáze Českého národního korpusu syn v8 je však výrazně častější (v poměru 281 : 27) podoba doktrinální (s -l-). Vzhledem k tomuto poměru lze snad bezpečně soudit, že noremní je (oproti tomu, co tvrdí slovníky) jistě právě podoba doktrinální (s -l-), zatímco u podoby doktrinární (s -r-) by o tom bylo možné pochybovat. Podle našeho názoru je možné (s odvoláním tu na slovníky, tu na korpus) použít jak podobu doktrinální (s -l-), tak doktrinární (s -r-). Jako jistější se nám jeví užití podoby doktrinální (s -l-), u níž je snad vyloučené, v každém případě však méně pravděpodobné, že by uživatele jazyka překvapovala, zarážela či rušila.
Zvažované varianty:
doktrinární doktrinální
Poslední užití: 10.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla doktrinální a doktrinární
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo doktrína
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky doktrinální a doktrinární

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ální-/ární
Konkrétní dotaz: Je správně bikoronální, nebo bikoronární (set či přístup v chirurgii)?
Klíčové slovo: bikoronální, bikoronární
Odpověď: Přídavné jméno koronální je utvořeno od slova koróna, tj. nejvrchnější a nejřidší vrstva sluneční atmosféry pozorovatelná při úplném zatmění Slunce v podobě stříbrného věnce kolem temného Slunce, obecně též koruna kolem něčeho, něco kruhového. Přídavné jméno koronární znamená věnčitý. Jde tedy o záležitost významu – jelikož na základě těchto informací nelze předem vyloučit ani jednu významovou motivaci, výběr konkrétního výrazu musí provést odborník na základě posouzení věcného kontextu.
Zvažované varianty:
bikoronální bikoronární
Poslední užití: 6.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla koróna a koronární

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?