Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #485 [Y = vlastní jméno – názvy krajů (Kolínsko)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#8298
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – názvy krajů (Kolínsko)
Konkrétní dotaz: Jak se správně označí okolí Milevska? Může to být Milevecko? Nebo Milevsko?
Klíčové slovo: Milevsko
Odpověď: Analogické případy typu Blansko > blanenský > Blanensko či Hlinsko > hlinecký > Hlinecko by mohly svědčit pro analogickou řadu Milevsko > milevecký > Milevecko. Jazykové příručky (Alena Polívková, Naše místní jména a jak jich užívat; IJP) však jako přídavné jméno od zeměpisného jméno Milevsko uvádějí jen podobu milevský; podoba milevecký ani – od ní pak odvozená – podoba Milevecko se nevyskytují ani v úzu: v databázi ČNK syn v8 nemají podoby milevecký a Milevecko ani jediný výskyt. Přídavnému jménu milevský by odpovídala podoba Milevsko (řada Milevsko > milevský – Milevsko); zásadní nevýhoda podoby Milevsko (označující okolí města Milevsko), která ji činí vzásadě nepoužitelnou, je samozřejmě v tom, že je homonymní s názvem města. Dostali bychom tak nežádoucí rovnici: název města Milevsko = název jeho okolí Milevsko, což by jistě způsobilo mnoho potíží. Nezbývá tedy než pro označení okolí Milevska najít nějaký opis – např. právě okolí Milevska či milevský region atp.
Zvažované varianty:
Milevecko Milevsko
Poslední užití: 11.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše místní jména a jak jich užívat. Polívková. 2007. (platí od 2007)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Milevsko
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Milevsko
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky milevecký a Milevecko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6988
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – názvy krajů (Kolínsko)
Konkrétní dotaz: Oblast kolem řeky Labe je Polabí, oblast kolem řeky Vltavy je Povltaví, jak se správně pojmenuje oblast kolem řeky Berounky?
Klíčové slovo: Poberounčí
Odpověď: Oblast kolem řeky Berounky se správně nazývá Poberounčí. Výkladové slovníky češtiny sice takové označení neobsahují, je však vytvořeno v souladu se slovotvornými zásadami češtiny a je doloženo – i když nikterak hojně – v databázi ČNK syn v8.
Poslední užití: 13.4.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka Poberounčí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3334
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – názvy krajů (Kolínsko)
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má název kraje utvořený od místního jména Nisa (české exonymum pro polské město Nysa)? Kolik se v něm píše s?
Klíčové slovo: Nisko
Odpověď: Název kraje utvořený od místního jména Nisa (české exonymum pro polské město Nysa) se správně píše – obdobně jako od něj utvořené přídavné jméno – s jedním s: Nisko.
Zvažované varianty:
Nisko Nissko
Poslední užití: 24.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2778
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – názvy krajů (Kolínsko)
Konkrétní dotaz: Jak se v češtině správně nazývá oblast, která se v polštině označuje jako Zaolzie (podle řeky Olzy, česky Olše)? Jde o Zaolší, nebo Záolší?
Klíčové slovo: Záolší
Odpověď: Podoba českého názvu této oblasti není nikde kodifikována. V analogických případech, jako je např. Zářečí (< za řekou), Zálabí (< za Labem), Zámostí (< za mostem), dochází běžně k dloužení a > á. Analogicky bychom tedy doporučovali pro danou oblast užívat označení Záolší (< za Olší), i když je třeba – kvůli neustálenosti a absenci daného názvu v příručkách – počítat s kolísáním.
Zvažované varianty:
Záolší Zaolší
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?