Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #480 [Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/12
Stav:
#6130
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení
Konkrétní dotaz: Je třeba v obchodní korespondenci přechýlit příjmení Nimrichter, jehož nositelkou je evidentně Česka? Bude mít podobu Nimrichterová?
Klíčové slovo: Nimrichterová
Odpověď: Ano, ženská příjmení doporučujeme přechylovat. V případě příjmení Nimrichter bude přechýlená podoba Nimrichterová.
Zvažované varianty:
Nimrichter Nimrichterová
Poslední užití: 23.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení ve veřejné komunikaci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6111
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení
Konkrétní dotaz: Přechylují se cizí ženská příjmení, nebo je už možné je nechat nepřechýlená? Je třeba v nakladatelské anotaci přechýlit příjmení Castler?
Klíčové slovo: Castler, Castlerová
Odpověď: V běžné komunikaci není přechylování příjmení povinné v tom smyslu, že by bylo nařízeno zákonem, vyhláškou či předpisem. Pro jazykový systém češtiny jako flektivního jazyka je však zcela přirozené, vychází z jeho strukturních vlastností – z toho, že různé gramatické významy slov vyjadřujeme pomocí koncovek. Při volbě nepřechýlené podoby příjmení žen může hrát roli také heslovitý charakter textu, tj. chybějící začlenění jména do větného kontextu. Např. v encyklopedickém hesle Sharon Stone s výkladem „slavná herečka“ odpadají důvody pro přechýlení jména uvedené výše. V encyklopedické literatuře je namístě uvést informaci o původní podobě nositelova, resp. nositelčina jména. Nepřechýlená zůstávají též příjmení některých zahraničních spisovatelek na obálkách knih, protože jejich jména jsou chápána jako obchodní značky. V kontextu nakladatelské anotace je tedy možné příjmení přechýlit i nechat nepřechýlené – Castlerová i Castler.
Zvažované varianty:
Castler Castlerová
Poslední užití: 19.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení ve veřejné komunikaci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6107
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení
Konkrétní dotaz: Jak je to s přechylováním ženských jmen nečeského původu, např. paní McDonell, nebo paní McDonellová?
Klíčové slovo: McDonellová
Odpověď: V běžné komunikaci není přechylování příjmení povinné v tom smyslu, že by bylo nařízeno zákonem, vyhláškou či předpisem. Pro jazykový systém češtiny jako flektivního jazyka je však zcela přirozené, vychází z jeho strukturních vlastností – z toho, že různé gramatické významy slov vyjadřujeme pomocí koncovek. Ženská příjmení doporučujeme přechylovat – paní McDonellová.
Zvažované varianty:
McDonellová McDonell
Poslední užití: 27.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení ve veřejné komunikaci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6092
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení
Konkrétní dotaz: Jak správně oslovit ženu (státní příslušnici ČR) jménem Tereza Fuka? Je nutné jméno přechýlit?
Klíčové slovo: Fuka
Odpověď: Jelikož se nepřechýlená ženská příjmení (tohoto typu a až na nečetné výjimky) v češtině donedávna nevyskytovala, neznají uživatelé češtiny normy/pravidla pro to, jak s jejich nepřechýlenými podobami zacházet, jak je skloňovat (a z toho důvodu lingvisté nemohou stanovit či rekonstruovat předpisy, doporučení, jak s takovými příjmeními zacházet). Z jazykového, gramatického hlediska je tvar 5. p. neproblematický pouze při přechýlení (Vážená paní Fuková); jelikož si však daná žena přála (a takové ženy obecně přejí) nepřechýlenou podobu příjmení, je pravděpodobné, že s touto podobu vlastního oslovení v přechýlené podobě by nesouhlasila (nesouhlasily). V případě nepřechýlení přicházejí v úvahu dvě podoby – Vážená paní Fuka a Vážená paní Fuko. Ani jedna z nich není dosud ustálená, noremní, ani jedna z nich není pro uživatele češtiny (ani pro ty, jež jsou pro nepřechylování ženských příjmení) neproblematická, obě strhávají pozornost samy na sebe, obě jsou zatím rušivé. Podle dokladů v úzu se začíná vžívat spíš podoba nesklonná – Vážená paní Fuka. Použít lze nicméně obě zmíněné podoby, dobré je postupovat jednotně.
Zvažované varianty:
Fuka Fuko Fuková
Poslední užití: 18.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení ve veřejné komunikaci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6042
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení
Konkrétní dotaz: Jak je to v češtině s přechylováním? Je pravda, že bychom v češtině měli ženská příjmení přechylovat?
Klíčové slovo: přechylování ženských příjmení
Odpověď: Ženská příjmení se v češtině přechylují. V běžné komunikaci není přechylování příjmení povinné v tom smyslu, že by bylo nařízeno zákonem, vyhláškou či předpisem. Pro jazykový systém češtiny jako flektivního jazyka je však zcela přirozené, vychází z jeho strukturních vlastností – z toho, že různé gramatické významy slov vyjadřujeme pomocí koncovek.
Poslední užití: 22.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení ve veřejné komunikaci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5879
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení
Konkrétní dotaz: Je nutné přechýlit ženské příjmení Marta Domingo (manželka Plácida Dominga)?
Klíčové slovo: Domingová
Odpověď: Příjmení Domingo lze bez obtíží přechýlit. Podoba Domingová je zcela v pořádku. Přechýlení není nutné, ale doporučeníhodné.
Zvažované varianty:
Domingo Domingová
Poslední užití: 2.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5865
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení
Konkrétní dotaz: Je obecně nutné přechylovat cizí ženská příjmení?
Klíčové slovo: přechylování cizích ženských příjmení
Odpověď: Přechylovat cizí ženská příjmení obecně není nutné, ale nanejvýš doporučeníhodné. Umožňuje to s nimi neproblematicky zacházet ve všech větných kontextech, navíc normou (očekáváním) většiny uživatelů češtiny je tato příjmení přechylovat.
Poslední užití: 20.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5864
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení
Konkrétní dotaz: Mělo by se přechýlit, resp. přechylovat ženské příjmení švédské spisovatelky a feministky Ellen Key?
Klíčové slovo: Keyová
Odpověď: Ano, příjmení Keyová by mělo být přechýleno. Nejde-li o příjmení, které je tradičně nepřechýlené (Marilyn Monroe, Brigitte Bardot atp.), cizí ženská příjmení se v češtině přechylují.
Zvažované varianty:
Key Keyová
Poslední užití: 20.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5863
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení
Konkrétní dotaz: Má se ve větě "Začali jí [= Astrid Lindgrenové] říkat vimmerbyská Selma Lagerlöf" přechýlit ženské příjmení Lagerlöf (když jde o zachycení, citaci toho, jak jí říkali)?
Klíčové slovo: Lagerlöfová
Odpověď: Ano, příjmení Lagerlöfová by mělo být přechýleno. Nejde-li o příjmení, které je tradičně nepřechýlené (Marilyn Monroe, Brigitte Bardot atp.), cizí ženská příjmení se v češtině přechylují (i v daném kontextu, kde jde o zachycení toho, jak Astrid Lindgrenové říkali).
Zvažované varianty:
Lagerlöf Lagerlöfová
Poslední užití: 20.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2234
Užití:
2 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, dotaz na nutnost přechýlit ženské příjmení
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo v češtině použít příjmení paní, která se v původním jazyce jmenuje Terpak? Mělo by se v češtině přechýlit? Jaká bude jeho podoba?
Klíčové slovo: Terpaková
Odpověď: Ano, dané příjmení nepatří do žadné z kategorií, o níž by platilo, že příslušná příjmení můžou zůstat (též) nepřechýlená, proto bychom ho měli přechýlit. Náležitá podoba pak bude (paní) Terpaková.
Zvažované varianty:
Terpak Terpaková
Poslední užití: 2.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování, bod 2

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.