Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #468 [Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na samohlásku: příjmení zakončené ve výslovnosti na [a], [á]].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#11985
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na samohlásku: příjmení zakončené ve výslovnosti na [a], [á]
Konkrétní dotaz: Jak se správně přechýlí africké příjmení Okara? Je to Okarová, nebo Okaraová?
Klíčové slovo: Okarová, Okaraová
Odpověď: Cizí ženská příjmení zakončená ve výslovnosti i v písmu na [a] přechylujeme od základu s odtrženým ‑a, popř. i od základu plného. Správné jsou tedy obě možnosti, jak Okarová, tak Okaraová. Častější je přechylování od základu zkráceného.
Zvažované varianty:
Okarová Okaraová
Poslední užití: 25.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku (typ Svoboda – Svobodová), bod 1 Příjmení zakončená ve výslovnosti na [a], [á], bod 1.1 Příjmení zakončená v písmu i ve výslovnosti na ‑a

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8311
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na samohlásku: příjmení zakončené ve výslovnosti na [a], [á]
Konkrétní dotaz: Jak se správně přechýlí příjmení mosambické běžkyně, jejíž příjmení má v originále podobu (Maria) Mutola?
Klíčové slovo: Mutolaová, Mutolová
Odpověď: Při přechylování příjmení zakončených ve výslovnosti i v písmu na -a lze toto koncové -a jak ponechat, tak ho i odsunout – v úvahu tedy přichází jak podoba Mutolaová, tak Mutolová. Podoba bez odsunutého -a má tu výhodu, že je z ní jednoznačně odvoditelná výchozí podoba jména (v 1. p.). To je možná i důvod toho, proč v případě mosambické běžkyně podle dokladů v databázi ČNK syn v8 převládá právě podoba Mutolaová (1092 výskytů) bez odsunutého -a nad podobou Mutolová (394 výskytů) s -a odsunutým. Použitelné jsou nicméně obě varianty.
Zvažované varianty:
Mutolaová Mutolová
Poslední užití: 1.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku (typ Svoboda – Svobodová), bod 1.1 Příjmení zakončená v písmu i ve výslovnosti na ‑a

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1246
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na samohlásku: příjmení zakončené ve výslovnosti na [a], [á]
Konkrétní dotaz: Jaká je přechýlená podoba vytvořená od příjmení Copola?
Klíčové slovo: Copolová, Copolaová
Odpověď: Přechýlená podoba vytvořená od příjmení Copola může být jak Copolová, tak Copolaová. Cizí příjmení lze přechylovat od základu s odtrženým a i od základu plného.
Zvažované varianty:
Copolová Copolaová
Poslední užití: 23.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku (typ Svoboda – Svobodová), bod 1.1

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?