Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #467 [Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: prostý případ].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-8/8
Stav:
#11413
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: prostý případ
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí ukrajinské příjmení Tyljaj?
Klíčové slovo: Tyljajová
Odpověď: Přechýlený tvar ukrajinského příjmení Tyljaj má ve spisovné češtině správnou podobu (paní) Tyljajová.
Poslední užití: 6.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení ve veřejné komunikaci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11366
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: prostý případ
Konkrétní dotaz: Jaká je přechýlená podoba od ruského příjmení Litvinov?
Klíčové slovo: Litvinovová
Odpověď: Přechýlená podoba od ruského příjmení Litvinov je v češtině Litvinovová. Přechylovací přípona -ov/á se připojuje za plnou podobu příjmení, čímž vznikne podoba Litvinov-ov/á > Litvinovová.
Zvažované varianty:
Litvinovová Litvinová
Poslední užití: 20.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8499
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: prostý případ
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí příjmení Kost?
Klíčové slovo: Kostová
Odpověď: Přechýlená podoba příjmení Kost je Kostová.
Poslední užití: 19.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8498
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: prostý případ
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí příjmení Smrt?
Klíčové slovo: Smrtová
Odpověď: Přechýlená podoba příjmení Smrt je Smrtová.
Poslední užití: 19.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8187
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: prostý případ
Konkrétní dotaz: Přechyluje se německé ženské příjmení von der Leyen? Pokud ano, jak by vypadala jeho přechýlená podoba?
Klíčové slovo: von der Leyenová
Odpověď: Německé ženské příjmení von der Leyen lze bez potíží přechýlit. Rozhodnete-li se pro přechýlenou variantu, měla by mít podobu von der Leyenová.
Zvažované varianty:
von der Leyen von der Leyenová
Poslední užití: 10.7.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování víceslovných příjmení, bod 1 Jména obsahující předložku, člen, spojku či jiný podobný výraz

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6105
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: prostý případ
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí příjmení Gathercole? Zachová se při přechýlení koncové -e?
Klíčové slovo: Gathercoleová
Odpověď: U anglických příjmení zakončených v písmu na nevyslovované (tzv. němé) -e a ve výslovnosti na tvrdou nebo obojetnou souhlásku (kromě -s) se řídíme výslovností. Jestliže má koncové -e na výslovnost vliv, jako je tomu v případě příjmení Gathercole (koncové -e vede k výslovnosti předcházejícího -o- jako [ou]), při přechylování se koncové -e v písmu nevypouští – správná podoba je tedy Gathercoleová.
Zvažované varianty:
Gathercoleová Gathercolová
Poslední užití: 9.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková), bod 3.3 Příjmení zakončená na nevyslovované -e

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6007
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: prostý případ
Konkrétní dotaz: Když se paní jmenuje Ševcová, jak se bude jmenovat její manžel? Je mužská podoba příjmení vždycky Švec, ať už je přechýlená podoba Švecová, nebo Ševcová?
Odpověď: Příjmení Švec má dvě možné přechýlené podoby – (paní) Ševcová i (paní) Švecová, takže jak podobě Ševcová, tak Švecová odpovídá stejná podoba mužského příjmení – (pan) Švec. (Není ovšem vyloučeno, že podobě Ševcová odpovídá i mužská podoba příjmení Ševc.)
Zvažované varianty:
Švec
Poslední užití: 9.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2015
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: prostý případ
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí ukrajinské příjmení Solnikov (když v ukrajinštině je přechýlená podoba Solnikova)? Je tvar Solnikovová správný?
Klíčové slovo: Solnikovová
Odpověď: Ano, je, přechýlená podoba ukrajinského příjmení Solnikov má v češtině správnou podobu Solnikovová.
Zvažované varianty:
Solnikovová Solniková
Poslední užití: 15.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková), úvod (před bodem 1)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?