Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #466 [Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: příjmení zakončené v písmu a ve výslovnosti rozdílně].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položka: 1/1
Stav:
#8399
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: příjmení zakončené v písmu a ve výslovnosti rozdílně
Konkrétní dotaz: Jak se správně přechýlí příjmení Lagarde (vysl. [lagárt], bez [lagárda])? Bude to Lagardeová, nebo jen Lagardová?
Klíčové slovo: Lagardová, Lagardeová
Odpověď: U příjmení, kde koncové -e neovlivňuje výslovnost předcházejících hlásek, lze toto -e při přechýlení jak ponechat, tak vypustit. V úvahu je pak možné vzít to, jak je dané příjmení známé – jestli hrozí, či nehrozí, že si čtenáři nedokážou z podoby s vypuštěným -e odvodit náležitou nepřechýlenou podobu příjmení, tj. zda je podoba Lagardová nepovede k mylnému přesvědčení, že jde v nepřechýlené podobě o příjmení Lagard. Čím je příjmení známější (i jako typ), tím spíš je možno koncové -e vypustit. V úzu je podle databáze ČNK syn v8 výrazně častější podoba Lagardeová. Užít tedy doporučujeme spíše tu (ovšem s tím, že ani podoba Lagardová není nesprávná, vyloučená.)
Zvažované varianty:
Lagardeová Lagardová
Poslední užití: 3.7.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková), bod 3.3 Příjmení zakončená na nevyslovované ‑e
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky Lagardová a Lagardeová

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?